Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ATOMİK SPEKTROSKOPİ

ATOMİK SPEKTROSKOPİ

Ratings: (0)|Views: 4,502 |Likes:
Published by Burak Ayan
ATOMİK SPEKTROSKOPİ
ATOMİK SPEKTROSKOPİ

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Burak Ayan on Jun 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ATOMİK SPEKTROSKOPİ (SORULAR)1) Atomik spektroskopide hat genişli hakkında bilgi verip hatgenişliğine neden olan etkileri belirtiniz.ÇÖZÜM: Atomik absorpsiyon ve emisyon pikleri, moleleabsorpsiyon ve emisyon bantlarından çok dar ve çizgi şeklindedir.Atomik hatların doğal genişliği, 10
-4
A
0
‘dir. Bu genişleme Heisenberg belirsizlik ilkesi nedeniyle, elektronun yerinin belirlenmesindekihatadan ileri gelir. Ancak gerçekte hatlar belirli bir genişliğine sahiptir ve bu genişlik bazı etkenlerle artabilir.Etkin hat genişliği, ölçülen maksimum sinyalin yarı yüksekliğinde pikin genişliği olarak tanımlanır.Dar hat genişlikleri, atomik spektroskopide çok önemlidir. Hatlarındar olması spektrumda hatların birbiri üzerine binme ihtimalini azaltır.Eğer hatlar genişse hatların örtüşme ihtimali artar.Hat genişlemesinin ana kaynakları,1)Doğal genişleme (belirsizlik etkisi)2)Doppler genişlemesi3)Basınç genişlemesi (Lorentz genişlemesi)4)Holtsmark genişlemesi5) Alan genişlemesi2) Atomik Spektroskopi’de sıcaklığın etkisini açıklayınız.Çözüm: Temel enerji düzeyindeki atomların sayısı (N
J
) ile uyarılmışenerji düzeyindeki atomların sayısı (N
i
) arasındaki dağılım Boltzmandağılımı ile verilir.Alevle uyarmada sıcaklığın yüksek olması istenmez,çüntemelhalde atomların sayısının fazla olması istenir.
 
3) Elektromanyetik ışın ve özellikleri hakkında bilgi veriniz.Çözüm: Elektromanyetik ışın, uzayda çok büyük bir hızla hareketeden bir enerji şeklidir. Elektromanyetik ışın birçok şekildeolabilmektedir. Bunlar arasında en kolay algıladığımız görünür ışık ileısı şeklinde algılanan infrared (kırmızı ötesi) ışınlardır.Diğer türler iseradyoaktif çekirdek ışınla, x-ışınla, ultraviyole (mor ötesi),mikrodalga ve radyo ışınlarıdır.Elektromanyetik ışın, iki özelliğe sahiptir:1)Dalga özelliği2)Parçacık özelliğiElektromanyetik ışının kırınım ve girişim gibi olayları, klasik dalgamodeliyle ıklanır. Buna karşılık, ışının madde tarafındanabsorpsiyonu veya emisyonu, parlak metal zeylerden ışın ileelektron koparılması ise ışının tanecik karakteri ile açıklanabilir.Elektromanyetik ışın,  bir magnetik alan ve bu magnetik alana dik bir açı ile elektriksel alanda yayılan dalgalardan oluşur.4)Atomlaşma nedir? Atomlaştırma tekniklerini sıralayınız?Çözüm: Atomik spektroskopide örneğin atomik hale dönüştürülmesigerekmektedir. Bu leme atomlaşma denir. Atomik ntemlerindoğrulu ve kesinli atomlaşma lemine doğrudan bağlıdır.Atomlaştırma atomik spektroskopisinin en kritik basamaklarından biridir. Atomlaştırma teknikleri:a)Alev b) Elektrotermal buharlaştırmac) İndüktif eşleşmiş argon plazma (ICP)d) Doğru akım argon plazma (DCP)e) Mikrodalga- İndüktiflenmiş argon plazma (MIP)f) Akkor boşalımlı plazma (GD)g) Elektrik arkıh) Elektrik kıvılcımı
 
 5)AAS’de kullanılan ışık kaynakları nelerdir? Bunlardan elektrotsuz boşalım lambasını açıklayınız?Çözüm: Beer kanunu tek dalga boylu ışınlar için geçerlidir ve AASiçin çok dar bant genişliğine sahip bir ışın kaynağı gereklidir. Buamaçla AAS’de kullanılan ışın kaynakları şunlardır:1) Oyuk katot lambaları (HCL)2) Çok elementli lambalar 3) Elektrotsuz boşalım lambaları (EDL)4) Yüksek ışımalı lambalar Elektrotsuz boşalım lambası (EDL):İlgilenilen metal yada tuzunun 1-5tor basınç altında Ne yada Ar gibi bir soygaz ile doldurulmuş quartz bir tüpten oluşur.Soygaz güçlü bir radyo frekans ya da mikrodalga alanı ile iyonizeedilir ve ilgilenilen metal ya da tuzu uyarılır.Bu lambaların ışın şiddeti yüksek ısınma süresi kısa ve kararlılığıiyidir.Bu lambaların en önemli üstünlüğü vakum UV bölgedekullanılabilmesidir.6) Kaynak modülasyonu nedir? Hangi amaçla kullanılır?Çöm: Tipik bir atomik absorpsiyon cihanda, alev tarandanyayılan ışının sebep olduğu girişimi gidermek gerekir. Yayılan ışınınçoğu monokromatör tarafından süzülmesine karşın alevdeki uyarılmışatomların emisyonu ile oluşan ve monokromatörün ayarlandığı dalga boyuna denk gelen ışınlar dedektöre ulaşan ışın şiddetini artırır.Alevden gelen ışınların etkisini gidermek için, kaynaktan gelen ışınımodule etmek, yani şiddetini sabit frekansta periyodik olarak değiştirmek gerekir. Bu takdirde, dedektöre iki tip sinyal ulaşır.Bunlardan birincisi kaynaktan gelen modüle edilmiş ışınlar, ikincisiise alevden gelen sürekli ışınlardır. Bunların arasındaki fark alınarak düzeltilmiş değer okunur. Modülasyon, ya bir chopper ya da modüleedilmiş bir ışık kaynağı kullanılarak yapılır.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
IDa LuppaLupze liked this
Deniz Sigergök liked this
Oğuz Atak liked this
Doğukan Dinç liked this
Oğuz Atak liked this
Vildan OZbk liked this
milenelif liked this
Inci Peksöz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->