Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metoda cubului - Corpuri rotunde 8

Metoda cubului - Corpuri rotunde 8

Ratings: (0)|Views: 3,408|Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on Jun 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

DESF \u0102\u015eURAREA ACTIVIT\u0102\u0162II

Clasa:a 8a GEOMETRIE
Prof.
Unitatea de \u00eenv\u0103\u0163are: Corpuri rotunde
Tema lec\u0163iei: Cilindrul circular drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept

\u015fi sfera - no\u0163iuni recapitulative
Tipul lec\u0163iei: de recapitulare \u015fi sistematizare a cuno\u015ftin\u0163elor
Obiective opera\u0163ionale: la sf\u00e2r\u015fitul activit\u0103\u0163ii elevii vor \u015fti:
1. s\u0103 realizeze reprezent\u0103rile spa\u0163iale ale corpurilor de rota\u0163ie \u00eenv\u0103\u0163ate;
2. s\u0103 execute desf\u0103\u015fur\u0103rile plane ale corpurilor de rota\u0163ie: cilindrul circular
drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept;
3. s\u0103 eviden\u0163ieze elementele corpurilor de rota\u0163ie;
4. s\u0103 aplice \u00een probleme formulele pentru calculul ariei laterale, ariei totate \u015fi
volumului corpurilor de rota\u0163ie studiate;
5. s\u0103 eviden\u0163ieze sec\u0163iuni paralele cu baza \u015fi sec\u0163iuni axiale \u00een corpurile de
rota\u0163ie studiate.
Strategii didactice:

Metode si procedee: metoda cubului, conversa\u0163ia, explica\u0163ia, exerci\u0163iul, turul galeriei.
Mijloace de realizare: manualul, instrumente geometrice, cub din carton, coli.
Forme de organizare:pe grupe, frontal\u0103.

1. Momentul organizatoric \u015fi captarea aten\u0163iei:
Profesorul: Asigur\u0103 condi\u0163iile optime pentru desf\u0103\u015furarea lec\u0163iei. Verific\u0103 prezen\u0163a elevilor.
Prezint\u0103 elevilor metoda Cubul - metod\u0103 modern\u0103 de \u00eenv\u0103\u0163are prin cooperare. Se arat\u0103
elevilor un cub din carton av\u00e2nd fe\u0163ele colorate diferit, fiind inscrip\u0163ionate cu urm\u0103toarele

verbe active:
Fa\u0163a 1: Albastru - verbuldescrie
Fa\u0163a 2: Ro\u015fu - verbulcomp ar\u0103
Fa\u0163a 3: Verde - verbulasociaz \u0103
Fa\u0163a 4: Galben - verbulanalizeaz \u0103
Fa\u0163a 5: Roz - verbulaplic\u0103
Fa\u0163a 6: Portocaliu - verbulargumenteaz\u0103

Proiect de tehnologie didactic\u0103

Elevii sunt \u00eemp\u0103r\u0163i\u0163i \u00een 6 grupe eterogene, nu neapar\u0103t egale numeric. Fiecare grup\u0103 prime\u015fte o coal\u0103 colorat\u0103 \u00een nuan\u0163ele precizate mai sus. Echipele aleg un lider de grup care va arunca zarul pentru a vedea fa\u0163a pe care este scris verbul definitoriu pentru acea grupa (descrie, compar\u0103, asociaz\u0103, analizeaz\u0103, aplic\u0103 \u015fi argumenteaz\u0103).

Se anun\u0163\u0103 tema de discutat \u015fi timpul de lucru alocat fiec\u0103rei grupe. Se anun\u0163\u0103 obiectivele lec\u0163iei de recapitulare. Se \u00eempart fi\u015fele cu sarcinile de lucru \u00een grup (anexa - 6). Timp de 20-25 minute elevii lucreaz\u0103 \u00een echipa la sarcina de lucru primit\u0103. Profesorul supravegheaz\u0103 activitatea elevilor \u015fi d\u0103 indica\u0163ii acolo unde este nevoie. Solu\u0163ioneaz\u0103 eventual \u015fi situa\u0163iile \u00een care nu to\u0163i elevii se implic\u0103 \u00een cadrul activit\u0103\u0163ii de grup sau atunci c\u00e2nd un elev monopolizeaz\u0103 toate activit\u0103\u0163ile.

2. Desf\u0103\u015furarea activit\u0103\u0163ii elevilor:

Elevii care primesc fi\u015fa cu verbuldescrie vor avea:
1. de enumerat corpurile de rota\u0163ie studiate;
2. de realizat reprezentarea plan\u0103 a corpurilor studiate \u015fi desf\u0103\u015fur\u0103rile lor plane;
3. de schematizat etapele gener\u0103rii unui cilindru circular drept \u015fi a unui con circular

drept;
4. de identiticat elementele acestora;
5. de sistematizat datele \u00eentr-un tabel;

6. de descris corpurile de rota\u0163ie ce se vor ob\u0163ine prin rotirea unui triunghi dreptunghic cu catetele de 3 cm \u015fi 4 cm \u00een jurul ipotenuzei \u015fi a unui dreptunghi cu l\u0103\u0163imea de 4 cm \u015fi lungimea de 5 cm \u00een jurul unei drepte situate la o distan\u0163\u0103 de 2 cm fa\u0163\u0103 de lungimea dreptunghiului.

Elevii care primesc fi\u015fa cu verbulcompar \u0103 vor stabili asem\u0103n\u0103ri \u015fi deosebiri \u00eentre corpurile
de rota\u0163ie \u015fi poliedrele regulate \u00eenv\u0103\u0163ate.

Elevii care vor avea fi\u015fa cu verbulasociaz \u0103 vor asocia fiec\u0103rui corp de rota\u0163ie formulele de calcul pentru volum \u015fi arie (lateral\u0103, total\u0103), apoi vor identifica obiecte cunoscute care au forma corpului de rota\u0163ie respectiv. Elevii pot primi un obiect pe care s\u0103-l \u201edescompun\u0103\u201d \u00een corpuri gometrice cunoscute.

Elevii care vor avea fi\u015fa cu verbulanalizeaz\u0103 vor analiza diferite sec\u0163iuni \u00een corpurile studiate (sec\u0163iuni axiale, sec\u0163iuni cu un plan paralel cu baza). Se vor realiza desene corespunz\u0103toare \u00een care se vor pune \u00een eviden\u0163\u0103 toate planele de sec\u0163iune \u015fi forma sec\u0163iunii rezultate, cu ajutorul culorilor. Datele se vor sistematiza \u00eentr-un tabel. Corpul studiat, forma sec\u0163iunii axiale, forma sec\u0163iunii cu un plan paralel cu baza.

Elevii care var primi fi\u015fa cu verbulap lic \u0103 vor avea un set de \u00eentreb\u0103ri gril\u0103 \u00een care vor aplica
formulele pentru calculul ariei sau volumului unor corpuri de rota\u0163ie \u00een contexte variate.

Elevii ce vor primi fi\u015fa cu verbulargumenteaz\u0103 vor avea de analizat \u015fi justificat \u00een scris valoarea de adev\u0103r a unor propozi\u0163ii, ce vor con\u0163ine \u015fi \u201ecapcane\u201d. Li se poate cere s\u0103 realizeze \u015fi scurte demonstra\u0163ii sau s\u0103 descopere gre\u015feala dintr-o redactare a unei rezolv\u0103ri.

EVALUAREA:

Dup\u0103 expirarea timpului de lucru (20-25 min) se va aplica metoda \u201eturul galeriei\u201d. Materialele realizate, plan\u015fele, vor fi expuse \u00een clas\u0103 \u00een 6 locuri vizibile. Elevii din fiecare grup \u00ee\u015fi vor prezenta mai \u00eent\u00e2i sarcina de lucru \u015fi modul de realizare a ei, apoi, la semnalul dat de profesor, vor trece, pe r\u00e2nd pe la fiecare plan\u015f\u0103 a colegilor de la alt\u0103 grup\u0103 \u015fi vor acorda acestora o not\u0103. Dup\u0103 ce fiecare grup a vizitat \u201egaleria\u201d \u015fi a notat corespunz\u0103tor realiz\u0103rile colegilor, se vor discuta notele primite \u015fi obiectivitatea acestora, se vor face aprecieri \u015fi se vor corecta eventualele erori.

\u00cen finalul orei se va da fiec\u0103rei echipe un material informativ ca premiu.
Se realizeaz\u0103 \u015fi un moment de reflec\u0163ie asupra metodelor noi folosite \u015fi asupra
modului de implicare a fiec\u0103rui elev \u00een echipa sa. Se d\u0103 \u015fi tema pentru acas\u0103.
Anexa 1. Verbuldescrie
Sarcini de lucru:
1. Enumer\u0103 corpurile rotunde studiate:_____________________________________

___________________________________________________________________
2. Realizeaz\u0103 c\u00e2te un desen corespunz\u0103tor fiec\u0103rui corp.
3. Realizeaz\u0103 desf\u0103\u015furarea plan\u0103 a fiec\u0103rui corp.
4. Identific\u0103 \u00een desenele realizate elementele definitorii pentru corpurile respective.

5. Se d\u0103 un triunghi dreptunghic ABC, cu m\u0103sura unghiului A de 900, av\u00e2nd catetele [AB] = 3
cm \u015fi [AC] = 4 cm. Descrie corpul ob\u0163inut prin rota\u0163ia triunghiului \u00een jurul ipotenuzei sale.

6. Se d\u0103 dreptunghiul ABCD cu [AB] = 5 cm \u015fi [BC] = 4 cm. Se consider\u0103 o dreapt\u0103 (d) \u00een exteriorul dreptunghiului paralel\u0103 cu latura [CD] \u015fi situat\u0103 la o distan\u0163\u0103 de 2 cm fa\u0163\u0103 de aceasta. S\u0103 se descrie corpul ob\u0163inut prin rotirea dreptunghiului \u00een jurul dreptei (d).

Anexa 2. Verbulcomp ar\u0103
Sarcini de lucru:
1. Realiza\u0163i un scurt eseu matematic \u00een care s\u0103 pune\u0163i \u00een eviden\u0163\u0103 asem\u0103n\u0103ri \u015fi deosebiri \u00eentre
poliedrele regulate \u00eenv\u0103\u0163ate \u015fi corpurile rotunde.

2. Redacta\u0163i \u015fi compara\u0163i rezultatele ob\u0163inute: \u201eSe d\u0103 o piramid\u0103 triunghiular\u0103 regulat\u0103 cu
latura bazei de 9 cm \u015fi \u00een\u0103l\u0163imea de
3
3

cm. S\u0103 se afle volumul acestei piramide, apoi volumul conului circular drept al c\u0103rui v\u00e2rf coincide cu v\u00e2rful piramidei \u015fi a c\u0103rui baz\u0103 este \u00eenscris\u0103 \u00een triunghiul de la baza piramidei \u015fi s\u0103 se compare rezultatele.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Smuleac Gabriela liked this
Vilcu Fiodor liked this
mitiplici liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dana Sander liked this
Cristina Glisă liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->