Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
154044695-49085058-Automobilul-Construcţie-Funcţionare-Depanare

154044695-49085058-Automobilul-Construcţie-Funcţionare-Depanare

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by Stoleri George

More info:

Published by: Stoleri George on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
Ing.DORINCRISTESCU • Ing. VIOREL
RĂDUCU
AUTOMOBILUL
Construcţie.
Funcfionare. Depanare
 
EDITURA TEHNICA Bucureşti - 1986
In lucrare se prezintă principalele noţiuni privind construcţia şifuncţionarea automobilelor (autoturisme, autocamioane, autobuze,microbuze, autospeciale), penele care pot interveni şi procedeele deremediere a acestora pe traseu, folosind sculele, dispozitivele şimaterialele din dotarea curentă a automobilelor.Prin abordarea aspectelor specifice automobilelor aflate încirculaţie în ţara noastră se tratează despre fabricaţia de automobileromâneşti, clasificarea automobilelor, construcţia, funcţionarea şidepanarea elementelor componente ale automobilelor: motorul,mecanismele bielă-mani- veşi de distribuţie, instaliile dealimentare a motoarelor, de ungere şi de răcire, instalaţia electrică,transmisia, sistemele de frînare şi de direcţie, suspensia, cadrul şi sis-temul de rulare. Se prezintă, de asemenea, operaţiile recomandabilepentru întrinerea preventişi pentru efectuarea corectă arodajului, care condiţionează lipsa apariţiei unor pene nedorite întimpul efectuării curselor pe traseu.Lucrarea, pusă de acord cu standardele şi normele tehnice în vigoare,este destinată atît conducătorilor auto, amatori şi profesionişti, cît şicelor care urmează cursurile de pregătire în vederea obţineriicarnetelor de con
ducere auto
 
.
2
.
Motorul automobilului
Motorul este o maşină de forţă care transformă o formă oarecarede energie (termică, electrică, solară etc.) în energie mecanică.Motorul care transformă energia termică, degajată prin ardereaunui combustibil, în energie mecanică se numeşte motor termic. Dintreaceste motoare, cel la care procesul de ardere a combustibilului şitransformarea energiei termice în energie mecanică au loc în interiorulmotorului se numeşte motor cu ardere internă.
CLASIFICAREA MOTOARELOR CU ARDEREINTERNĂ
Motoarele cu ardere internă sînt de mai multe feluri, clasificarealor putîndu-se face după mai multe criterii, cele mai importante fiindcele enumerate în continuare.
a.
Criteriul care diferenţiază cel mai mult îmotoarele cu ardere in-ternă din punct de vedere funcţional (şi în mare măsură şi constructiv)este modul de aprindere. Din acest punct de vedere, motoarele cuardere internă se împart în:
 —motoare cu aprindere prin scînteie (MAS), care realize
ază aprindereaamestecului carburant în cilindru prin declanşarea unei scîntei electrice
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->