Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Julius Evola - Rasa Kao Stvaratelj Vodja

Julius Evola - Rasa Kao Stvaratelj Vodja

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by Shardan199

More info:

Published by: Shardan199 on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

 
РАСА КАО СТВАРАТЕЉ ВОЂА 
 Како би учинили могућим боље разумевање односа између Јулиуса Еволе и С.С. кадра и, посебно, вође С.С.-а, Хајнриха Химлера, а поврх тога, и Еволиних погледа на постављањенове елите током 30-тих година и током Другог светског рата, прилажемо текст изворно објављен у „Regime Fascista
 2. маја 1939 - 'La Razza quale Costruttrice dei Capi'. Овај чланак,заједно са текстом Хајнриха Химлера преведеним на Италијански - „Принципи нове политичко расне елите“,(„Principi per una Nuova Elite Politica-Razzista
 ) објављеним у „Regime Fascista
,
 
дана
 
 15.6.1939, и два друга текста Еволе оовом проблему „Покретачка сила ССи проблем нових елита“, („L'Animatore delle 'SS' e il Problema delle Nuove Elette
 )објављеног 17.12.1940, и „СС: Ред и 'поредак' у Револуцији подсимболом Свастике“, („Le 'SS', Guardia e 'Ordine' della Rivoluzione Crociuncinata
 ) објављеног у „Vita Italiana
,августа 1938, заједно чине кратку брошуру објављену одстране Associazione Culturale
 
 RAIDO.
 
 РАСА КАО СТВАРАТЕЉ ВОЂА
 У нашем претходном чланку о Диораму, питали смо се да ли би,сем општих видова примене расне и националне хигијене, иприродно, одбране нашег генетског наслеђа од мешања ихибридизације, доктрина расе требала бити ограничена на то дабуде пука ствар о којој ће се само говорити, или би она у нашојдомовини требала, пре или касније, да постане основа истинитогобразовања, са посебним задацима духовне и политичкеприроде у односу на извесну расну елиту. Другим речима, требасе запитати да ли је код нас, уз услов постојања извеснихпредуслова, потребно применити пројекте сличне онима у немачком националсоцијализму који, упркос томе што су скоријег датума у смислу развитка у односу на италијанскиФашизам, су већ попримили своју форму, као на примерформирање Школе Адолфа Хилтера (AdolfHitlerSchule), иликадета Реда Ordensburger, или С.С. јединица и њених школа за лидере и при државном PolitischeHermehunganstante. Заправо,све ове немачке институције показују јасну намеру да се извршиполитичка селекција, унутар које расна разматрања морају имати фундаменталну улогу, и вредност праве, обликујуће силе.БУДУЋА ВОДЕЋА КЛАСА  Уопштено говорећи, требало би подвући да је проблем будућевладајуће класе један од најбитнијих, када су покретитрадиционалне природе у питању: он се може одлагати у првимстадијумима борбе за освајање власти и консолидације противспољних непријатеља, али у наредним фазама, са овим сепроблемом мора ухватити у коштац, како би се сам народниорганизам створен отеловљењем „човека судбине“ овековечио истабилизовао. Доктрина расе би требала бити све само неограничена на академске кругове, или постати тема о којој ће сетеоретисати у пуком културолошком или пропагандном смислу,већ би требала имати стварног удела у постизању овог циља.Наравно, предуслов овога је да ова доктрина буде схваћена у глобалном смислу, и да не буде ограничена на биолошку илиантрополошку сферу („расизам првог степена“), већ да доктринарасе постане доктрином којом се подразумева стварност душе,карактера и начина живота, и коначно, раса „светског изгледа“ ирасе духа (расизам другог и трећег степена).Свака врста егалитаристичког фалсификовања када су етничкаразматрања у питању, на једној страни је последицадегенерисаног унутарњег сензибилитета и тиранијематеријалистичких, индивидуалистичких и сентименалнихидеја, и, на другој страни, је узрок даље дегенерације народа ицивилизација; ово се мора имати у виду. С тим у вези, подробнаобјашњења расизма првог степенане смеју остати
 
неприложена приликом стварања нове владајуће класе, азасигурно, како ствари стоје данас, у Италији пре свега, нијенемогуће да су физичке карактеристике специфичне за одређену расу праћене психичким особинама друге расе. Међутим, неможе се оповргнути да ћемо, изузев у посебним случајевима,када је истраживање и следствена селекција ограничена на кругомеђен коресподенцијом на управо овај расни тип који мисматрамо као виши, Нордијско Аријевски, пре наићи наодговарајуће, духовне квалитете него што би то био случај у неком рандомизованом истраживању које би игнорисало ову физичко расну типологију и наслеђе које би чак можда било иневидљиво, али свакако још увек живо, и које би било саставнидео расне чистоте у физичком и антрополошком смислу.Предности које би донело деловање у смислу елитизма, саочигледним и видљивим примерима, било би непобитно, кад годби се старешине, вође, живог карактера и народског начинаизражавања и одгоја, узимале за пример, наместо ситног,жгољавог и слепог монгрелизованог човека. ДАЉА СЕЛЕКЦИЈА Надаље, када путем расизма првог степена наша сфера деловањаи селекције буде заокружена, требали бисмо наставити, путемрасизма другог и трећег степена, са даљим тестовима, у циљу истраживања дубљих и есенцијалнијих квалитета у односу наоне који се тиче спољног изгледа. Извесна карактеристикасадашњих обновитељских покрета јесте њихов анти-интелектуализам, или ако хоћете, њихов анти – рационализам.Такви покрети су прожети херојским и делујућим снагама,неспојивим са апстрактним резоновањем. Један оддефинитивних задатака за нашу будућност биће повезивањемитова на којима су засноване мисли тих покрета, са нагономкрви: поједине идеје и изрази , које су погонитељска снага једино у том смислу да имају сугестивну моћ на народне масе,морају наћи свој изражај на који се, барем када је елита у питању, референцира елита, у најдубљем органском смилу расеи традиције, тако да би диференцирали идеје нашег покрета одколективистичких изражаја и митова који, премда понекад могу имати истоветну силу на масе, стоје у потпуној супротности сасвиме што се залаже за одгој, традицију и отачаство.Тако, ми мислимо о селекцији другог степена, која ће битиизведена путем прецизних и понављајућих, пажљивихиспитивања политичког сензибилитета, унутар групе која битребала већ да је испунила захтеве физичке расне селекције. Овоби укључило испитивање до које мере би темељне идејеФаишстичке револуције могле говорити о крви, да би билепреведене у дубљу реалност у односу на ону која исходи или изздравог разума, или заводљивог ентузијазма. Они који би успели

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->