Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Gone Girl by Gillian Flynn - chapter one

Gone Girl by Gillian Flynn - chapter one

Ratings: (0)|Views: 4,491|Likes:
Published by The Times Arts Desk
Members of The Times Book Club voted to read Gillian Flynn’s best-selling psychological thriller - which some are calling the new Fifty Shades of Grey. It's sold two million copies and still going strong - so what's all the fuss about? Read it with us and find out - we're discussing it live on September 30 at thetimes.co.uk/bookclub
Members of The Times Book Club voted to read Gillian Flynn’s best-selling psychological thriller - which some are calling the new Fifty Shades of Grey. It's sold two million copies and still going strong - so what's all the fuss about? Read it with us and find out - we're discussing it live on September 30 at thetimes.co.uk/bookclub

More info:

Published by: The Times Arts Desk on Aug 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
Oraoi
Koij Karc VNQ Ziat $$$
7
 Vgkj
 8
KOIKMM6767Aiput @gtg Xjrvahjs Ct` 61-45-4674 77<01<47
IAHN @ZIIJ
PBJ @GQ OE
[bji A tbain oe my waej, A gcwgys tbain oe bjr bjg`. Pbjsbgpj oe at, to djkai watb. Pbj vjry ﬇rst tamj A sgw bjr, at wgstbj dghn oe tbj bjg` A sgw, gi` tbjrj wgs somjtbaik covjcygdout at, tbj gikcjs oe at. Canj g sbaiy, bgr` hori njrijc or gravjrdj` eossac. Xbj bg` wbgt tbj Uahtoragis wouc` hgcc
 g ﬇ijcy sbgpj` bjg` 
. Qou houc` amgkaij tbj snucc quatj jgsacy.A‑` niow bjr bjg` giywbjrj.Gi` wbgt‑s aisa`j at. A tbain oe tbgt, too< bjr mai`. Bjrdrgai, gcc tbosj hoacs, gi` bjr tboukbts sbuttcaik tbroukb tbosjhoacs canj egst, ergitah hjitapj`js. Canj g hbac`, A pahturj opjiaikbjr snucc, uispoocaik bjr drgai gi` saetaik tbroukb at, tryaikto hgthb gi` pai `owi bjr tboukbts.
 [bgt grj you tbainaik, Gmy? 
 Pbj qujstaoi A‑vj gsnj` most oetji `uraik our mgrragkj,ae iot out cou`, ae iot to tbj pjrsoi wbo houc` giswjr. A supposjtbjsj qujstaois stormhcou` ovjr jvjry mgrragkj<
 [bgt grj youtbainaik? Bow grj you ejjcaik? [bo grj you? [bgt bgvj wj `oijto jghb otbjr? [bgt wacc wj `o? 
My jyjs fflappj` opji gt jxghtcy sax g.m. Pbas wgs io gvagiffluttjraik oe tbj cgsbjs, io kjitcj dcain towgr` hoishaousijss.Pbj gwgnjiaik wgs mjhbgiahgc. G spoony vjitracoquast-`ummyhcahn oe tbj ca`s< Pbj worc` as dcghn gi` tbji,
 sbowtamj! 
 
-
-
tbj hcohn sga` ‘ ai my eghj, ﬇rst tbaik A sgw.
 
-
-
. At ejct`a
st 
jrjit. A rgrjcy wonj gt suhb g roui`j` tamj. A wgs g mgioe lgkkj` rasaiks<
 
<

,
 
<

,
 
<

. My caej wgs gcgrmcjss.Gt tbgt jxght momjit,
 
-
-
, tbj sui hcamdj` ovjr tbjsnycaij oe ogns, rjvjgcaik ats eucc summjr gikry-Ko` sjce. Atsrjffljhtaoi fflgrj` ghross tbj ravjr towgr` our bousj, g coik,
 
Oraoi
Koij Karc VNQ Ziat $$$
7
 Vgkj
 0
KOIKMM6767Aiput @gtg Xjrvahjs Ct` 61-45-4674 77<01<47
dcgraik ﬇ikjr gamj` gt mj tbroukb our ergac dj`room hurtgais.Ghhusaik<
 Qou bgvj djji sjji. Qou wacc dj sjji.
A wgccowj` ai dj`, wbahb wgs our Ijw Qorn dj` ai ourijw bousj, wbahb wj stacc hgccj`
 tbj ijw bousj
, jvji tboukbwj‑` djji dghn bjrj eor two yjgrs. At‑s g rjitj` bousj rakbtgcoik tbj Massassappa Tavjr, g bousj tbgt shrjgms XudurdgiIouvjgu Tahbj, tbj nai` oe pcghj A gsparj` to gs g na` erommy spcat-cjvjc, sbgk-hgrpjt sa`j oe towi. Pbj nai` oe bousjtbgt as ammj`agtjcy egmacagr< g kjijrahgccy krgi`, uihbgccjikaik,ijw, ijw, ijw bousj tbgt my waej wouc` ‘ gi` `a` ‘ `jtjst.‒Xbouc` A rjmovj my souc djeorj A homj aisa`j?‑ Bjr ﬇rstcaij upoi grravgc. At bg` djji g hompromasj< Gmy `jmgi`j`wj rjit, iot duy, ai my cattcj Massoura bomjtowi, ai bjr ﬇rmbopj tbgt wj wouc`i‑t dj stuhn bjrj coik. Dut tbj oicy bousjseor rjit wjrj hcustjrj` ai tbas egacj` `jvjcopmjit< g maiagturjkbost towi oe dgin-owij`, rjhjssaoi-dustj`, prahj-rj`uhj`mgisaois, g ijakbdorboo` tbgt hcosj` djeorj at jvjr opjij`. Atwgs g hompromasj, dut Gmy `a`i‑t sjj at tbgt wgy, iot ai tbjcjgst. Po Gmy, at wgs g puiasbaik wbam oi my pgrt, g igsty,sjc﬇sb twast oe tbj niaej. A wouc` `rgk bjr, hgvjmgi-stycj, tog towi sbj bg` gkkrjssavjcy gvoa`j`, gi` mgnj bjr cavj ai tbjnai` oe bousj sbj usj` to mohn. A supposj at‑s iot g hompromasjae oicy oij oe you hoisa`jrs at suhb, dut tbgt wgs wbgt ourhompromasjs tji`j` to coon canj. Oij oe us wgs gcwgys gikry.Gmy, usugccy.@o iot dcgmj mj eor tbas pgrtahucgr krajvgihj, Gmy. PbjMassoura Krajvgihj. Dcgmj tbj jhoiomy, dcgmj dg` cuhn,dcgmj my pgrjits, dcgmj your pgrjits, dcgmj tbj Aitjrijt,dcgmj pjopcj wbo usj tbj Aitjrijt. A usj` to dj g wratjr. A wgsg wratjr wbo wrotj gdout PU gi` movajs gi` doons. Dghnwbji pjopcj rjg` tbaiks oi pgpjr, dghn wbji giyoij hgrj`gdout wbgt A tboukbt. A‑` grravj` ai Ijw Qorn ai tbj cgtj ‑

s,tbj cgst kgsp oe tbj kcory `gys, gctboukb io oij nijw at tbji.Ijw Qorn wgs pghnj` watb wratjrs, rjgc wratjrs, djhgusj tbjrjwjrj mgkgzaijs, rjgc mgkgzaijs, cog`s oe tbjm. Pbas wgs dghnwbji tbj Aitjrijt wgs stacc somj jxotah pjt njpt ai tbj horijroe tbj pudcasbaik worc` ‘ tbrow somj naddcj gt at, wgthb at
 
Oraoi
Koij Karc VNQ Ziat $$$
7
 Vgkj
 :
KOIKMM6767Aiput @gtg Xjrvahjs Ct` 61-45-4674 77<01<47
`gihj oi ats cattcj cjgsb, ob quatj hutj, at `j﬇iatjcy woi‑t naccus ai tbj iakbt. Pbain gdout at< g tamj wbji ijwcy krg`ugtj`hoccjkj na`s houc` homj to Ijw Qorn gi`
 kjt pga` to wratj
. [jbg` io hcuj tbgt wj wjrj jmdgrnaik oi hgrjjrs tbgt wouc`vgiasb watbai g `jhg`j.A bg` g lod eor jcjvji yjgrs gi` tbji A `a`i‑t, at wgs tbgtegst. Gcc groui` tbj houitry, mgkgzaijs djkgi sbuttjraik,suhhumdaik to g su``ji aiejhtaoi droukbt oi dy tbj dustj`jhoiomy. [ratjrs (my nai` oe wratjrs< gsparaik iovjcasts,rumaigtavj tbainjrs, pjopcj wbosj drgais `oi‑t worn quahnjioukb to dcok or cain or twjjt, dgsahgccy oc`, studdoridcowbgr`s) wjrj tbroukb. [j wjrj canj womji‑s bgt mgnjrsor dukky-wbap mgiueghturjrs< Our tamj wgs `oij. Pbrjjwjjns getjr A kot hut coosj, Gmy cost bjr lod, suhb gs at wgs.(Iow A hgi ejjc Gmy coonaik ovjr my sbouc`jr, smarnaik gttbj tamj A‑vj spjit `ashussaik my hgrjjr, my maseortuij, gi``asmassaik bjr jxpjrajihj ai oij sjitjihj. Pbgt, sbj wouc`tjcc you, as typahgc.
 Lust canj Iahn
, sbj wouc` sgy. At wgs grjergai oe bjrs<
 Lust canj Iahn to ..
. gi` wbgtjvjr eoccowj`,wbgtjvjr wgs
 lust canj mj
, wgs dg`.) Pwo lodcjss krowi-ups,wj spjit wjjns wgi`jraik groui` our Drooncyi drowistoijai sohns gi` pglgmgs, akioraik tbj euturj, strjwaik uiopjij`mgac ghross tgdcjs gi` soegs, jgtaik ahj hrjgm gt tji g.m. gi`tgnaik tbahn getjriooi igps.Pbjioij`gytbjpboijrgik.Mytwaisastjrwgsoitbjotbjrji`.Mgrkobg`movj`dghnbomjgetjrbjrowiIjwQorncgyo
st 
g yjgr djeorj ‘ tbj karc as oij stjp gbjg` oe mj ai jvjrytbaik,jvji sbatty cuhn. Mgrko, hgccaik erom koo` ocj Iortb Hgrtbgkj,Massoura, erom tbj bousj wbjrj wj krjw up, gi` gs A castjij` tobjr voahj, A sgw bjr gt gkj tji, watb g `grn hgp oe bgar gi` ovjrgccsborts,sattaikoiourkrgi`pgrjitsdghn`ohn,bjrdo`yscouhbj`ovjr canj gi oc` paccow, bjr snaiiy cjks `gikcaik ai tbj wgtjr,wgthbaik tbj ravjr fflow ovjr ﬇sb-wbatj ejjt, so aitjitcy, uttjrcysjce-possjssj` jvji gs g hbac`.Ko‑s voahj wgs wgrm gi` hraincy jvji gs sbj kgvj tbas hoc`ijws< Our ai`omatgdcj motbjr wgs `yaik. Our `g` wgs ijgrcykoij ‘ bas (igsty) mai`, bas (masjrgdcj) bjgrt, dotb murny gs

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->