Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
130726 de Vrijwilliger Van Nu - Bibliotheekblad 26 Juli 2013

130726 de Vrijwilliger Van Nu - Bibliotheekblad 26 Juli 2013

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Cubiss
vdf
vdf

More info:

Published by: Cubiss on Aug 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

 
      D      O      S      S      I      E      R
www.bibliotheekblad.nlwww.bibliotheekblad.nl
15
Bibiotee bd 8 2013
De bezuiniinen treffen de bibliotheken hard. Een van de rootstekostenposten is het personeel. Door te snijden in de personeelskostenkan de bibliotheek een bezuiniin realiseren. Maar hoe dicht je vervolens het personeelsat? Je kunt bijvoorbeeld vrijwilliersinzetten. Is dat een deradatie van kennis en expertise? Niet per se. Vrijwillierswerk kan namelijk zowel eld als expertise opleveren.Opelede bezuiniinen of kostenbesparin zijn vaak de aanleidinom met vrijwilliers te aan werken. Dat was bijvoorbeeld het evalbij het Van Abbemuseum in Eindhoven een aantal jaren eleden. Het museum heeft toen een omsla emaakt van betaalde astheren enastvrouwen naar oneveer 100 vrijwilliers. Loes Janssen, mede-werker publieksbemiddelin bij het Van Abbemuseum, eeft aan dat het een uitdain was om 100 nieuwe collea’s op te leiden en eenplek te even binnen de oranisatie. Nu werken ze enthousiast als vrijwillie astheren die informatie verstrekken aan het publiek enzijn ze buiten de deur ambassadeurs van het museum.Een ander voorbeeld van een initiatief dat uit noodzaak is opezet, isLeeszaal West in Rotterdam. Zowel de wijkvestiin als een aantalandere vestiinen van de bibliotheek sloten hun deuren. Bewonerszaen dit als een kans om iets nieuws te creëren. Zij hebben LeeszaalWest tot een succesvolle sociaal-culturele ontmoetinsplek emaakt,waarbij lezen, boeken en verbeeldin een plekje hebben. De leeszaaldraait eheel op vrijwilliers, 55 in totaal. Mede-initiator MauriceSpecht: ‘Overal wordt eroepen dat er aan veel tekort is in onzesamenlevin, maar ik denk dat er juist veel over is. Kijk maar eensnaar alle materialen die wij edoneerd hebben ekreen van onzeomevin: boeken, tafels, computer, kleden enzovoorts. Maar ook detijd die vrijwilliers investeren. Ik vind dat we niet moeten blijvenhanen in “oh, oh, wat er allemaal”, of moeten wachten tot eenander het doet, maar dat je zelf ook aan de sla kunt aan.’
SpannIng
De vrijwillier kan de betaalde kracht aanvullen en andersom. Tochontstaat er soms spannin. Zo is vrees voor amateurisme eenonbekend eluid in de branche. Sommie betaalde medewerkers zijnban voor de kwaliteit van de dienstverlenin. In andere evallenwordt spannin veroorzaakt doordat vrijwilliers juist veel expertisehebben. Otto Janssen is coördinator van de bezordienst aan huis bijBibliotheek Midden-Brabant. Deze bibliotheek werkt met circa 12 vrijwilliers, maar zet daarnaast no 80 vrijwilliers in vanuit orani-saties waarmee ze samenwerkt. Janssen constateert dat het steeds vaker voorkomt dat vrijwilliers dezelfde competenties hebben alsbetaalde medewerkers en soms zelfs meer competenties. Dit zit betaalde krachten niet altijd lekker. ‘Het is belanrijk om betaaldekrachten een veili evoel te even’, licht hij toe. ‘Je moet als biblio-theek heel duidelijk aaneven waarom je voor vrijwilliers kiest,waarvoor je ze inhuurt en wat hun specifieke taken en verantwoor-delijkheden zijn. Vrijwilliers en betaalde medewerkers moeten elkaarook daarover durven aanspreken en daarover durven praten. BijBibliotheek Midden-Brabant even we betaalde krachten daarnaast een veili evoel door ze de kans te even om zich te ontwikkelen, tetrainen en bij te blijven.’Ook in andere branches ziet men de spannin door transparantie en vertrouwen verminderen. Loes Janssen van het Van Abbemuseum:
 VRIJWILLIgERS>>
kostenbesparendekracht of excellenteexpertise?
De vrijwilliger van nu:
Door de re ee is et riiierser i de bibiotee erderd. Teeoordi ersie de motiee om met riiiers te ere er oristie. Zo see beziiie ee ro. Mr oo de seifiee eertisedie te e is bi riiiers. Door die seifiee eertise eriiiers ee mooie i zi o de betde rte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->