Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon Ducha i Zakon Grzechu

Zakon Ducha i Zakon Grzechu

Ratings: (0)|Views: 222|Likes:
Published by Slawek Gromadzki

More info:

Published by: Slawek Gromadzki on Jun 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2010

pdf

text

original

 
ZAKON GRZECHUi ZAKON DUCHA
Studium biblijne na temat uświęcenia (
w oparciu o 7 i 8 rozdziałlistu do Rzymian),
przygotowane na podstawie komentarza,którego autorem jestJack Sequeira
.
Ci, którzy uwają, że nawet nawrócony chrześcijanin nie jest w stanie odnićzwycięstwa nad mocą grzechu często posługują się
7 rozdziałem listu do Rzymian
,starając się wykazać, że nawet apostoł Paweł nie był w stanie takiego zwycięstwaosiągnąć. Dochodzą oni do takiego wniosku, gdyż w rozdziale tym autor zdaje sięnarzekać z powodu swojej bezsilności w walce ze skłonnościami własnej upadłej natury,sugerując że nie jest w stanie pokonać mieszkającego w nim „prawa grzechu”:Rzym. 7:14-1714.Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem
cielesny, zaprzedanygrzechowi
.15.Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż
nie to czynię, co chcę, ale
 
czego nienawidzę, to czynię
.16.A jeśli
to czynię, czego nie chcę
, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry.17.Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz
grzech
 
, który mieszka we mnie
. Niezwykle ważne jest, aby zawsze pamiętać, że użyte w wierszu 17 słowo „
grzech
(wliczbie pojedynczej) zarówno tutaj, jak i w wielu innych tekstach biblijnych, odnosi siędo obecnego w nas wszystkich „
zakonu grzechu
”, który stanowi „
korzeń zła
”, „
 
zepsutedrzewo” rodzące złe owoce
(grzechy w l. mnogiej)
!
I niewątpliwie dokładnie takie znaczenie ma owo „grzech” np. w Rzym. 8:3, gdzieczytamy, że Bóg „potępił
grzech
w ciele” Chrystusa”, czy choćby w Ewangelii Jana1:29: „Oto Baranek Boży, który gładzi
 
grzech
świata”.Rzym. 7: 17-2418.Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro;
 
mam bowiemzawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak 
;1
 
19.Albowiem
nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię
.20.A jeśli czynię to, czego nie chcę, już
 
nie ja to czynię, ale
grzech
, który mieszkawe mnie
.21.Znajduję tedy w sobie
zakon
, że
gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe
;22.Bo
według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym
.23.A w członkach swoich dostrzegam
inny
 
zakon
, który
walczy przeciwko zakonowi,uznanemu przez mój rozum
i bierze mnie
w niewolę zakonu grzechu
, który jest wczłonkach moich.24.
 
Nędzny
 ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego
ciała śmierci
?Choć apostoł Paweł faktycznie wyraża tu własną bezsilność w walce z obecnym w nim prawem grzechu, to biorąc pod uwagę treść następnego - ósmego rozdziału oraz wieleinnych jego wypowiedzi dotyczących uświęcenia, z pewnością nie miał on tu na myślitego, że autentyczne uświęcenie w tym doczesnym życiu jest dla wierzącego człowiekaczymś nierealnym. Nie ulega wątpliwości, że w powyższym fragmencie autor chciał jedynie pokazać, że
sprawiedliwe życie jest niemożliwe tylko wówczas, gdy człowiek stara się odnieść zwycięstwo nad zakonem grzechu wyłącznie o własnych siłach (bezDucha Świętego i Chrystusa w sobie)
. Najlepszym tego dowodem jest to, że już w następnym - ósmym rozdziale ten sam pozornie bezsilny w walce z grzechem Paweł wyjaśnia, że jednak zwycięstwo jestmożliwe, ale tylko dla tych, którzy w wyniku nowonarodzenia pozwalają, aby obok 
PRAWA grzechu
” zamieszkało w nich inne prawo - „
PRAWO Ducha
”.Zwrot „
prawo
(zakon) grzechu” w Rzym.
7
użyty został przez Pawła w takim samymznaczeniu, w jakim dziś mówimy o np.
prawie grawitacji
. Mieszkające w nas
prawogrzechu
(samolubnej miłości) jest
 
podobnie jak prawo grawitacji stałą i nieustającą 
 
siłą 
!Ludzka
 
wola, umysł i pragnienia nie są 
 
prawem
 
, bo są zmienne
, a w zrozumieniuPawła
prawo
(zakon)
 
 jest niezmieni nie kończąsię zasadą, tak jak prawograwitacji
. Jest to stała siła, trwająca dzień i noc, siedem dni w tygodniu i cały okrągłyrok.Dlatego musimy zawsze pamiętać o tym, że
w naszym ciele Lucyfer zaszczepił swójwynalazek – prawo grzechu, siłę
, która skłania nas do zła. Paweł nazywa tę siłę
zakonem grzechu
i
 jest to stałe prawo
!
Możemy próbować opierać się tej sile np.dzięki ćwiczeniu swojej woli
, ale
 
nigdy
nie możemy się od niej uwolnić
.Powiedzmy, że biorę
książkę
i staram się jak najdłużej utrzymać ją na wyprostowanejręce na wysokości ramienia. Przez pewien czas uda mi się utrzymać rękę na takiejwysokości, ale wraz z upływem czasu czuję, że mięśnie mojej ręki są coraz słabsze i wkońcu muszę się poddać i opuścić rękę, w której znajduje się książka.2
 
Co jest głównym powodem tego, że nie jestem w stanie bezustannie trzymać swojej rękiw takiej pozycji? Przyczyną jest
niezmienne prawo grawitacji
, które nieustannie przyciąga moją rękę ku ziemi. Siła zaś moich mięśni w przeciwieństwie do siły, którą dysponuje prawo grawitacji
nie jest stała, ale zmienna
i dlatego prędzej czy późniejmusi poddać się sile prawa grawitacji.
Podobnie jest, gdy staramy się pokonać prawo grzechu jedynie własnymi wysiłkami
(siłą własnej woli). Podczas tygodnia modlitwy czy pobytu na campie możemy podjąć postanowienie, że od tej pory nie będziemy już dłużej pozwalać na to, by zakon grzechuzmuszał nas do upadku i zniewalał. Oznacza to, że w swoim umyśle - podobnie jak apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian - jesteśmy zdeterminowani, by stawićzdecydowany opór temu prawu.Jak długo nam się to udaje? Dzień, tydzień, miesiąc a czasami nawet dłużej. Ale po pewnym czasie jesteśmy już zmęczeni i znów wszystko wraca do normy, gdyż
 
naszawola osłabła, zmieniła się
 
, dlatego że nie jest prawem
.
A czy prawo grzechu w naszmieniło się?
 
 
Nie, bo ono – w przeciwieństwie do naszej woli i pragnień - jest
 
prawem!
To właśnie
z tego powodu
Paweł używa zwrotu
„zakon grzechu”,
aby daćnam do zrozumienia, że jest to
stała
znajdująca się w nas
 
siła
, która
przejmuje nad
 
nami kontrolę, kiedy słabnie nasza siła woli
.Przy okazji, warto nadmienić, że W
Rzym 7. 22 Paweł mówi też o
 
Bożym Prawie
(Dekalogu)
 jako o zasadzie
, która podobnie jak prawo grzechu i prawo Ducha, czy prawo grawitacji również jest
prawem
, a skoro prawem to znaczy, że zakon ten(Dekalog) jest także
niezmienny!
Podstawą zaś Bożego Prawa jest
Boża miłość, którarównijest zasadą 
i
prawem
. To właśnie z tego powodu również Boża miłość w przeciwieństwie do l
udzkiej
jest niezmienna,
 
gdyż ta druga jest tylko niedoskonałym
uczuciem a nie zasadą 
czy prawem. Z tego też powodu ludzka miłość jest zmienna, aBoża nie: „Miłość (mowa jest tu wyłącznie o Bożej miłości - gr. „agape”)
nigdy nieustaje
…” (1 Kor. 13:8).W Rzym. 7:22 Paweł napisał: „Albowiem
kocham się w zakonie Bożym
wedługwewnętrznego człowieka(
BG
). A ponieważ podstawą Bożego Prawa jest Boża miłość,to znaczy, że Paweł mówi: „Kocham się w Bożej miłości”, “kocham, uwielbiam Bożą miłość, którą wyraża prawo!”.Zwróćmy jednak uwagę na to, że Paweł „kocha się w zakonie Bożym
 
w umyśle
. Agdzie mieszka prawo grzechu?
 
W
ciele
”, czyli
w upadłej naturze
Pawła. Z tego powodu dalej mówi on: „Tak więc ja sam służę
umysłem
 
zakonowi Bożemu
,
ciałem
zaś
zakonowi grzechu
” Rzym. 7:25.
Która spośród tych dwóch sił
jest od momentu upadku człowieka
większa
, prawoumysłu, czy prawo grzechu? W Rzym. 7 Paweł sugeruje, że
 
prawo grzechu jest
 
silniejsze
. Pamiętajmy jednak, że
nie porównuje on tu siły zakonu grzechu i zakonuDucha, ale konfrontuje jedynie zakon grzechu z pragnieniami umysłu i siłą ludzkiej
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tymoteusz Wplff liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->