Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MINNEAPOLIS 1888

MINNEAPOLIS 1888

Ratings: (0)|Views: 108 |Likes:
Published by Slawek Gromadzki

More info:

Published by: Slawek Gromadzki on Jun 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
PRAWDA,KTÓRA JESTW CHRYSTUSIE
CYKL 6 WYKŁADÓW NA TEMATUSPRAWIEDLIWIENIA Z ŁASKI PRZEZ WIARĘ
WYKŁAD NR 
1
 
HISTORIA I ZNACZENIEPOSELSTWA Z MINNEAPOLIS
Gdy w 1990 roku uczestniczyłem w wykładach, które w Stanach Zjednoczonych, w ośrodku prowadzonym przez dr Agathę Trash prowadził pastor 
Jack Sequeira
, byłem pod wielkimwrażeniem tego co usłyszałem. I choć nie wszystko jeszcze wtedy dobrze rozumiałem, toodczuwałem szczególny wpływ Ducha Świętego, który dawał mi do zrozumienia, że to, cousłyszałem było tym poselstwem, które dał Pan swojemu ludowi, i którego przyjęcie przyniesieowoc w postaci ożywienia i wylania Ducha Świętego. Zafascynowany Prawdą, którą usłyszałemnabyłem wtedy kilkadziesiąt kaset audio z wykładami pastora Sequeiry oraz kilka komentarzydo listu do Rzymian i po dokładnym ich przeanalizowaniu postanowiłem na ich podstawie przygotować cykl wykładów pod tytułem:
„PRAWDA, KTÓRA JEST W CHRYSTUSIE”.
Zdecydowałem się nadać tym wykładom i całemu poselstwu taki tytuł, ponieważ jestem pewien,że gdybyśmy mieli możliwość poprosić samego apostoła Pawła o to, aby w jednym zdaniuscharakteryzował głoszoną przez niego Ewangelię, to powiedziałby, że jest to „Prawda, która jestw Chrystusie”.1
 
I myślę, że każdy, kto uważnie i z modlitwą czyta treść listów apostoła Pawła, a szczególnie
Listdo Rzymian i Galacjan
mógłby dojść do takiego samego wniosku.Również ta sama „PRAWDA, KTÓRA JEST W CHRYSTUSIE”, była
głównym tematemposelstwa, które w 1888 roku
głoszone było w Minneapolis i dlatego dzisiejszy - pierwszy wykład chciałbym poświęcić historii związanej z tym poselstwem.Choć uważam, że to
nie historia
Minneapolis jest najważniejsza,
ale poselstwo
, bo to onootwiera drogę do wylania Ducha Świętego, to sądzę, że powinniśmy też zwrócić uwagę nahistoryczny aspekt tego wydarzenia, gdyż to pozwoli nam zrozumieć, że ta Prawda powinna byćdla nas czymś bezwzgdnie najwniejszym, a to dlatego, że koncentruje się ona nasprawiedliwości i miłości Chrystusa.Do takiego wniosku możemy dojść czytac wypowiedź siostry
White
zamieszczoną wREVIEW AND HERALD, 5 kwietnia
1892
roku („CHRYSTUS NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ” Arthur Daniels, str. 56):„Nie pozwólcie, aby wasze umysły wskutek studiowania
teorii
odwrócy się od
najważniejszego tematu
– 
sprawiedliwości Chrystusa
. Nie wyobrażajcie sobie, że przestrzeganie ceremonii i zewnętrznych form uczyni nas dziedzicami nieba”. Najważniejszym tematem jest „sprawiedliwość Chrystusa”, sprawiedliwość, która może stać sięnaszym udziałem przez wiarę. I to właśnie było głównym tematem poselstwa, którym Panubłogosławił swój lud w 1888 roku.Generalna Konferencja, która odbyła się wtedy w Minneapolis przez wielu naszych historyków iteologów została uznana za jedno z najważniejszych - jak dotąd - wydarzeń w historii naszegoKościoła.
Prof. Froom
– znany adwentystyczny historyk i teolog (zmarły w 1974 roku), w popularnej książce „
Moovemant of Destiny
” (Ruch Przeznaczenia), na temat tego wydarzenianapisał:„Pod względem ważności i unikalności konferencja w Minneapolis wznosi się jak wieża ponadwszystkimi innymi konferencjami. Była ona niezaprzeczalnym
punktem zwrotnym
i niemożna porównać jej z żadnym z wcześniejszych ani późniejszych wydarzeń. Bezsprzeczniedała ona początek nowej epoce”.Dlaczego wydarzenie to miało mieć aż tak wielkie znaczenie dla naszego Kościoła?Z pewncią było tak dlatego, że w tamtym czasie adwentci
zaniedbali nauousprawiedliwieniu przez wiarę
, czyli to, co powinno było mieć dla nich największeznaczenie, a skupili się zanadto na Prawie. I to właśnie dlatego Bóg pragnął podczas tejkonferencji ponownie skupić uwagę swojego ludu na Ewangelii, nie pomniejszając przy tymznaczenia Prawa, a szczególnie czwartego przykazania.To, że wtedy adwentyści w dużej mierze zatracili z oczu Chrystusa i Jego sprawiedliwość, akładli przesadny nacisk na eksponowanie znaczenia Bożych Przykazań, a szczególnie 4-go,miało związek z tym, że
w połowie XIX wieku
w kościele chrześcijańskim pojawiła sięnowa doktryna, której autorem był
John Nelson Darby
.Doktryna ta dzieliła historię ludzkości na
dwa okresy:
2
 
I okres nazwany
STARYM PRZYMIERZEM
– to okres od Mojżesza do Chrystusa, wktórym człowiek mógł być zbawiony na podstawie stosunku do Prawa.II okres nazwany
NOWYM PRZYMIERZEM
– to okres od Chrystusa do czasów końca,w którym Prawo zostało zniesione, i w którym wierzący człowiek nie jest już pod zakonem, ale pod łaską. Niestety ogromna
większość kościołów protestanckich
zaakceptowała tę fałszywą doktrynę ounieważnieniu Bożego Prawa w nowym przymierzu i tak jest do dzisiaj.Zwolennicy tego niezgodnego z prawdą skrajnego pogdu, głosili
łaskę bez prawa
. Niektórzy Adwentyści natomiast, co zrozumiałe, bardzo gorliwie stawali w obronie BożegoPrawa, ale przy okazji zatracili z oczu Ewangelię, wpadając z kolei w drugą skrajność. Wynik tego był taki, że zaczęli głosić
prawo, ale bez łaski.
Ciekawa wypowiedź
Ellen White
na ten właśnie temat znajduje w 1 rozdziale książki „
Faithand Works
” (WIARA I UCZYNKI):„Podczas, gdy jedni wypaczają naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę, nie chcąc pogodzić sięz Bożym warunkiem
 Jeśli mnie miłujecie przykazań moich przestrzegać będziecie
, tak drudzy popełniają nie mniejszy błąd, twierdząc, że wierzą i przestrzegają Bożych Przykazań, ale
sprzeciwiają się drogocennym promieniom światła
(nauce o zbawieniu przezwiarę). Pierwsza grupa nie dostrzega wspaniałych wartości w Bożym Prawie, drudzy zaśzaniedbują łaskę i Bożą miłość.Tamci oddzielili Prawo od łaski, my natomiast z drugiej strony, zaniedbaliśmy wywyższeniesprawiedliwości Chrystusa i pełnego znaczenia wielkiego planu zbawienia”.I to aśnie dlatego, że jako kościół zaniedbaliśmy to najważniejsze poselstwo, oszącwszystkie doktryny bez tej najważniejszej, Bóg postanowił wspomóc wysiłki Ellen White i powołał dwóch młodych kaznodziejów, którzy zaczęli głosić naukę o usprawiedliwieniu przezwiarę nie w oderwaniu od Prawa, ale w świetle Prawa.Pierwszym z nich był
ELLET WAGGONER 
. W tamtym czasie miał on zaledwie 33lata. W porównaniu z innymi delegatami był niemal „dzieckiem”. Waggoner był człowiekiem oniskim wzroście, łagodnym usposobieniu i solidnym wyksztceniu teologicznym. Zwyksztcenia był też lekarzem, ale ze względu na powanie zerwał z tym zawodem icałkowicie pośwcił się pracy kaznodziejskiej. Od 1885 roku, razem z Jonsem byłwspółredaktorem
SIGNS OF THE TIMES 
.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->