Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZŁA NOWINA - ROLA PRAWA

ZŁA NOWINA - ROLA PRAWA

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Slawek Gromadzki

More info:

Published by: Slawek Gromadzki on Jun 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
WYKŁAD
NR 
2
Z CYKLU „
PRAWDA, KTÓRA JEST W CHRYSTUSIE
„ZŁA I DOBRA NOWINA”„ROLA PRAWAW PLANIE ZBAWIENIA”
Aby grzeszny człowiek mógł właściwie docenić i przyjąć to czego dokonał dla niego Chrystus,musi najpierw uświadomić sobie, w jak beznadziejnym znalazł się położeniu oraz jaką rolę w planiezbawienia odgrywa
prawo
.Tylko wówczas, gdy uświadomimy sobie swoją grzeszność oraz to, że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wyzwolić się spod niewoli grzechu i śmierci, możemy należycie docenićewangelię i przyjąć ją z otwartym sercem.Ewangelia zaś, to inaczej
"PRAWDA, KTÓRA JEST W CHRYSTUSIE"
.W zdaniu tym zawarte są 
dwa niezwykle ważne elementy
, które stanowią sedno religiichrześcijańskiej, a mianowicie słowo
"PRAWDA"
oraz zwrot
"W CHRYSTUSIE".
 Jeśli chodzi o
definicję słowa
 
"
prawda
"
, to jest ich w Piśmie Świętym wiele, alenajważniejsza, znajdująca się w liście do
Efezjan 1,13
wyjaśnia, że prawda to
ewangelia
:
"W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo
prawdy,
 
ewangelię
zbawienia waszego...".
Oprócz słowa "prawda", które oznacza ewangelię, niemniej istotne dla naszego zbawieniaznaczenie ma
zwrot
 
"
 
w Chrystusie"
,
który szczególnie często występuje w listach apostołaPawła i jest nierozerwalnie związany z ewangelią i usprawiedliwieniem z wiary.Posługując się konkordancją zauważyłem, że w Biblii, tego kluczowego dla zrozumienia ewangeliizwrotu, i to
 ponad
80 razy
, używa niemal wyłącznie apostPaweł. Oprócz niego,stwierdzenia tego i to zaledwie trzykrotnie użył jedynie apostoł Piotr w 5 rozdziale pierwszego zeswoich listów.O tym, jak 
ogromne znaczenie dla naszego zbawienia ma zwrot "w Chrystusie"
najlepiej świadczyć może prawda, którą wyraził apostoł Paweł w
Rzym.8,1
, pisząc, że"teraz nie ma
żadnego potępienia
dla tych, którzy są 
w Chrystusie
".Wolność od potępienia jest tym, co dla nas wszystkich dla całego upadłego rodzaju ludzkiego ma bezcenną wartość, a według tego fragmentu,
tę zbawienną wolność od grzechu,potępienia i śmierci możemy uzyskać tylko wtedy, gdy jesteśmy "w
1
 
Chrystusie".
Dlatego, jako chrześcijanie musimy za wszelką cenę dążyć do właściwegozrozumienia i przyjęcia tej cudownej "prawdy", która jest "w Chrystusie".Według tego, co sprawozdaje ewangelia Jana
Piłat
postawił Chrystusowi to najważniejsze pytanie,a mianowicie
"
co to jest prawda?
":
Jan. 18:38
„Rzekł do niego Piłat:
Co to jest prawda?
A to rzekłszy, wyszedł znowu doŻydów...”.
 Niestety wolność od grzechu i śmierci nie stała się udziałem Piłata, ponieważ
 
nie chciał zaczekaćna odpowiedź
. Również w naszym przypadku, to czy zostaniemy uwolnieni od grzechu, potępieniai śmierci, zależy od tego
czy pozwolimy Zbawicielowi odpowiedzieć na pytanie"
co to jest prawda
"
i od tego czy tę prawdę zrozumiemy i przyjmiemy.
Ellen White
miała rację pisząc:
"
nasze zbory
umierają 
na skutek braku głoszenia tego poselstwa
”.
 W innym zaś miejscu dodaje:
"
im lepiej zrozumiemy
prawdę
, kra jest
w
Chrystusie, tym bardziej
uduchowione
będzie nasze religijne życie
"
(SW - The Watchman, August 14, 1906 par. 8)
.
Podczas Generalnej Konferencji w Minneapolis w 1888
roku,
siostraWhite
również często zabierała głos, i podczas jednego ze swoich wystąpień stanęła w obroniegłoszonej przez Waggonera prawdy, która jest w Chrystusie:
„Wypowiedziane zostały tu słowa, że brat Waggoner przejął inicjatywę w czasienaszych spotkań. Czy jednak nie przedstawił on wam tego poselstwa
na podstawieBiblii
?Dlaczego stało się tak, że zgubiłam jeden ze swoich manuskryptów i przez dwa latanie mogłam go znaleźć?Bóg ma w tym jakiś cel. On chce, abyśmy udali się do Pisma Świętego i
używalibiblijnych argumentów!
Bracia!
Nam potrzebna jest prawda, która jest w Chrystusie!
”.
Co stanowi naszą największą potrzebę?Prawda, która jest w Chrystusie! Musimy więc poznać tę prawdę i umieć uzasadnić ją przy pomocy biblijnych argumentów.2
 
Jednak prawda, którą mamy głosić musi być dokładnie tym samym poselstwem, które przedstawiłw swoich listach i które zwiastował apostoł Paweł. W liście do
Gal. 1:8-9
, kieruje on bardzo poważne ostrzeżenie do tych wszystkich, którzy głoszą inną ewangelię:
 
8. Ale chbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastowwam ewangelodmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie
przeklęty!
9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastujeewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie
przeklęty!ciwe rozumienie i przycie
tej zwiastowanej przez Paa
prawdy
,wielokrotnie było w przeszłości
powodem wielkiego ożywieniareligijnego
.Odkrycie tego poselstwa przez
Marcina Lutra
spowodowało, że został on uwolniony odlegalizmu i stał się przywódcą wielkiej reformacji.To właśnie Marcin
Luter o liście do Rzymian
powiedział, że jest to
„najważniejsza księga w całym Piśmie Świętym, i że każdy chrześcijaninpowinien znać ten list na pamięć”.
 
John Wesley
z kolei, został głęboko poruszony, słuchając komentarza Lutra do listu doRzymian, co zapoczątkowało wielkie ożywienie religijne w XVIII wieku w Anglii.Ten sam list spowodował nawrócenie
Johna Buniana
, który później w więzieniu napisał"Postępy Pielgrzyma" – wspaniałą i niezmiennie niezwykle popularną wśród chrześcijan książkę.A
w
naszym kościele
, zwiastowanie tej prawdy na podstawie listu do Rzymian iGalacjan, już ponad sto lat temu, mogło zakończyć się nawet pełnym wylaniem Ducha Świętego i powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa.Dążąc jednak do zrozumienia poselstwa, które zawarł Paweł w swoich listach, należy pamiętać otym, że są tam takie
fragmenty, które mobyć przez nas niewłaściwiezinterpretowane
.
Dlatego musimy studiować te zagadnienia
z modlitwą i pokorą ucznia
, pamiętając o
przestrodze Piotra
, który o listach Pawła napisał, że
„są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzieniewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie”.
(
2 Piotr.3:16
).3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->