Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Úvod
1.1.1 Základní pojmy a konstanty
1.1.2 Materiály a jejich vlastnosti
1.2 Stavba atomů
1.2.1 Modelové uspořádání atomů
Tabulka 1.1 Energie elektronu na dovolených kvantových drahách
1.2.2 Elektronový obal atomů
1.2.3 Vazební síly
1.3.1 Chemické vazby
Obr. 1.2 Iontová vazba Na - Cl
Obr. 1.3 Struktura iontového krystalu NaCl
Obr.1.5 Struktura atomového krystalu diamantu
Obr.1.6 Struktura kovového krystalu - schematicky
1.3.2 Fyzikální vazby
1.4.1 Struktura tuhých látek
1.4.2 Klasifikace a struktura krystalů
1.4.3 Geometrický popis krystalů
Obr.1.8 Popis krystalografických rovin
1.4.4 Poruchy krystalů
Obr. 1.10 Schottkyho a Frenkelova porucha
1.5.1 Energetické úrovně elektronů a pásový model
1.5.2 Pásový model vodivosti kovů
1.5.3 Pásový model vodivosti polovodičů a izolantů
1.6.1 Fáze a fázové přeměny
1.6.2 Fázové diagramy
Obr. 1.17 Fázový diagram trojsloţkové (ternární) soustavy SiO2 – Al2O3 – MgO
2.1 Kovy v elektrickém a magnetickém poli
2.1.1 Elektricky vodivé materiály
2.1.2 Elektrická vodivost kovů
2.1.3 Supravodivost kovů
Obr. 2.4 Mezní křivka supravodivého stavu
2.1.4 Termoelektrické vlastnosti kovů
Obr. 2.6 Princip termoelektrického článku
2.2 Kovy a jejich slitiny
2.2.1 Čisté kovy a jejich slitiny
Tabulka 2.2 Vybrané vlastnosti některých kovŧ
2.2.2 Elektrovodné kovy
Tabulka 2.3 Druhy mědi
Obr. 2.12 Teplotní závislost rezistivity slitin Cu-Ni
2.2.3 Nízkotavitelné kovy
Tabulka 2.5 Základní vlastnosti kovŧ s nízkou teplotou tavení
2.2.4 Vysokotavitelné kovy
2.2.5 Ušlechtilé a obecné kovy
Tabulka 2.8 Základní vlastnosti obecných kovŧ
2.2.6 Lehké a alkalické kovy
Tabulka 2.9 Základní vlastnosti lehkých kovŧ
2.3.1 Klasifikace odporových materiálů
2.3.2 Vybrané druhy odporových materiálů
Tabulka 2.12 Odporové materiály pro vysoké teploty
2.4 Kovy v elektrických obvodech
2.4.1 Materiály na pájky
2.4.2 Materiály na doteky
2.4.3 Materiály na termočlánky
2.4.4 Materiály na tavné pojistky
2.5 Elektrotechnický uhlík
3 Fero- a ferimagnetické materiály
3.2 Fero- a ferimagnetismus
3.2.1 Feromagnetický stav látek
3.2.3 Magnetická hystereze
3.2.4 Ztráty ve feromagnetiku
3.3.1 Magneticky měkké kompaktní materiály
3.3.2 Magneticky měkké kompozity
3.3.3 Magneticky měkké ferity
3.4 Magneticky tvrdé materiály
3.4.1 Magneticky tvrdé kompaktní materiály
3.4.2 Magneticky tvrdé ferity
Magneticky tvrdé ferity
4 Polovodiče
4.1.1 Elementární polovodiče
4.1.2 Binární sloučeninové polovodiče
4.1.5 Organické polovodiče
4.2.1 Redukovaný pásový model příměsového polovodiče
4.3 Generace a rekombinace elektronů a děr
4.4 Vlastní polovodič
4.4.1 Rozdělovací funkce
Obr. 4.9 Rozdělovací funkce Fermiho-Diracova a Maxwellova-Boltzmannova
4.4.2 Funkce hustoty stavů
Obr. 4.10 Funkce hustoty stavŧ ve vodivostním pásu
4.4.3 Koncentrace nosičů ve vlastním polovodiči
Obr. 4.11 Vlastní polovodič
Obr. 4.12 Závislost polohy Fermiho hladiny ve vlastním polovodiči na teplotě
4.5.1 Nábojová neutralita v polovodičích
4.5.2 Stav plné ionizace příměsí
4.5.3 Teplotní závislost koncentrace nosičů
4.6 Vedení proudu v polovodiči
4.6.1 Driftová a difuzní složka proudové hustoty
4.6.2 Vliv teploty na pohyblivost nosičů
4.6.3 Teplotní závislost konduktivity polovodičů
5.1 Dielektrikum v elektrickém poli
5.2 Dielektrická polarizace
5.2.1 Polarizace ve stejnosměrném elektrickém poli
5.2.2 Polarizační mechanismy
Obr. 5.8 Podstata vzniku mezivrstvové (migrační) polarizace
5.2.3 Zvláštní polarizační jevy
5.3 Elektrická vodivost
5.3.1 Elektrická vodivost plynů
5.3.2 Elektrická vodivost kapalných izolantů
5.3.3 Elektrická vodivost tuhých izolantů
5.3.4 Dielektrická absorpce
Obr. 5.15 Absorpční charakteristika suché a vlhké izolace (T = konst.)
5.4.1 Ztráty v dielektriku
5.4.2 Ztrátový činitel
5.4.3 Komplexní permitivita
5.5 Průraz izolantů
5.5.1 Elektrické výboje
5.5.2 Průraz plynných izolantů
5.5.3 Průraz kapalných izolantů
5.5.4 Průraz tuhých izolantů
Obr. 5.26 Grafická analýza tepelně elektrické stability izolantu
5.6 Dielektrika a izolanty v přehledu
5.6.1 Klasifikace dielektrik a izolantů
5.6.2 Tuhé anorganické a organické izolanty
5.6.3 Plyny a kapalné izolanty
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Materiály-v-elektrotechnice---Jirák,-Autrata

Materiály-v-elektrotechnice---Jirák,-Autrata

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by novyjicin

More info:

Published by: novyjicin on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 63 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 127 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->