Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Memoria 2012

Memoria 2012

Ratings: (0)|Views: 236 |Likes:

More info:

Published by: Ecologistas en Acción on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
El fracking en elEstado español
Situación, amenazas y resistencias
 
Memòria 2012
Ecologistes en Accióde Catalunya
ecologistesen acció
Catalunya
 
Sumari
Ecologistes en Acció de CatalunyaPresentació de l’entitat ...............................................2Organització ................................................................3Pla estratègic 2012-2014 ............................................3Activitats 2012 .............................................................4
• Energia
.................................................................4
• Aigua
.....................................................................5
• Medi Marí 
..............................................................7
• Agroecologia
........................................................8
• Residus
..................................................................9
• Natura i Biodiversitat
........................................10
• Activitats d’àmbit transversal
..........................11
Informe econòmic 2012
...........................................12
Agraïments
................................................................14
¨La justícia, a la balança,mai no pesa l’esperança¨. – Salvador Espriu
2
Ecologistes en Acció
Presentació
Ecologistes en Acció de Catalunya és una xarxa degrups ecologistes i persones, constituïda legalmentcom a ederació, que treballa per la deensa del mediambient des de l’ecologisme social per contribuir agenerar canvis al model actual cap a una societat justa i sostenible .Des de l’enoc de l’ecologisme social considera quela crisi global deriva de l’actual model de producciói consum que impulsa la privatització i mercantiliza-ció de tots els béns i recursos, generant més misèriai devastant el planeta.Per aconseguir les seves nalitats, la ederació rea-litza les activitats següents:
• Coordinació d’accions conjuntes de les entitats
associades en tot el camp de l’ecologia
• Facilitar la relació amb les institucions públiques
i privades catalanes en qüestions de promoció ideensa de l’ecologia que aectin la globalitat deles entitats associades, mitjantçant l’utilitzacióde mecanismes institucionals (participació enòrgans consultius, presentació d’al.legacions ,
accions legals ,etc) o públics (reunions, mitjans
de comunicació, etc).
• Exercir i promoure campanyes de sensibilitza
-ció, mobilització i incidència política i social
• Afavorir el treball en xarxa i aliances de la Federa
-ció amb altres sectors socials en objectius comuns
    F   o    t   o   :    V   a   g   a   g   e   n   e   r   a    l    2    9    M   -   p    i   q   u   e    t   c    i   c    l    i   s    t   a
 
3
 Memòria 2012
Organització
La Federació s’estructura territorialment sobre la
base dels grups locals que la conormen i temàti-cament a través d’àrees temàtiques (Acció Marina,Agroecologia, Aigua, Energia i Canvi Climàtic, Resi-dus, Natura i Biodiversitat, Contaminació atmosèri-
ca , Globalització i Pau, Decreixement). Forma part
de la conederació estatal Ecologistes en Acció, a laqual es vincula mitjançant un protocol de relacionsespecíc, compartint els principis, el programa am-biental i el sistema de uncionament conederal.L’ecologisme social està vinculat a nombroses lluitessectorials i globals, i per tant considerem clau par-ticipar activament en plataormes amb movimentsi organitzacions socials que lluiten per la justícia , ladeensa dels drets humans i canvis en l’actual mo-del econòmic neoliberal.El uncionament de la ederació està denit al seusestatuts i al reglament de uncionament intern.LAssemblea General és l’òrgan sobirà de la ede-ració, les organitzacions membres ormen part perdret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta. Lacoordinació i dinamització ederal es realitza desde l’Equip Coordinador, que és l’òrgan responsabledel seguiment i execució operativa habituals delsacords establerts per l’Assemblea General i que ésconormat permanentment per un portaveu decada grup ederat, un portaveu de cada àrea de tre-ball ormalment constituïda a la ederació, la JuntaDirectiva i la persona coordinadora tècnica.
Pla estratègic 2012-2014
La Assemblea General de la Federació d’Ecologistes
en Acció de Catalunya va aprovar el 19 de novembrede 2011 les següents linees estratègiques d’actuacióper al període 2012 -2014:
Energia
• Denúncia, incidència i campanyes perl’abandonament denitiu energies fòssils:
 nuclear , centrals tèrmiques, prospeccions i ex-plotació d’hidrocarburs.
• Impuls nou model energètic basat en l’estalvi,l’eciència i energies renovables.
Incidènciai seguiment al conjunt de polítiques d’energia id’acció climàtica del Govern.
Medi marí 
Canvi de rumb en l’actual gestió pesquerainsostenible:
seguiment i contribució en la re-
forma de la Política Pesquera Comú, defensa i
promoció de la pesca de baix impacte ambientali campanyes per un consum responsable de peixi marisc.
Denúncia impactes socio-ambientals a lacosta catalana:
elaboració de l’Inorme Bande-res Negres, incidència nova llei de costes i treballconjunt amb els pescadors artesanals en die-rents punts del nostre litoral.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->