Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khắc phục những sai lầm của học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học

Khắc phục những sai lầm của học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Tuannghia Nguyen

More info:

Published by: Tuannghia Nguyen on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
Khắc phục những sai lầm của học sinh trongquá trình giải bài tập hóa học phần kim loạilớp 12 trung học phổ thông
 
Đoàn Văn Tân
 
Trường Đạ
i h
c Giáo d
c
Luận văn Thạc sĩ 
ngành:
Lý luận & Phương pháp dạy học
;
Mã số:
60 14 10
 Người hướng dẫn:
TS.
 Nguyễn Thị Kim Thành
 
 Năm bảo vệ:
2011
Abstract:
 Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến bài tập hóa học. Tìm hiểu nhữngnguyên nhân dẫn đến những sai lầm của học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông. Đề xuất một số biện pháp khắc phục nhữngsai lầm của học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trunghọc phổ thông. Lựa chọn và xây dựng hệ thống các bài tập nhằm khắc phục những sailầm của học sinh trong quá trình giải bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông. Thực nghiệm phậm để kiểm tra đánh giá hiệu quả, tính khả thi củanhững biện pháp đề ra.
 Keywords:
Phương pháp giảng dạy
;
Hóa học
;
Lớp 12
;
Trung học phổ thông
;
Giải bàitập hóa học
 
Content
MỞ ĐẦU
 
1. Lý do chọn đề tài
 N
hân loại đã bước vào thế kỉ
 
XXI, thế kỉ của khoa học
-
kĩ thuật và công nghệ. Nhờ khối óc thông minh cùng đôi bàn tay khéo léo, con người không những chiếm lĩnh được thếgiới tự nhiên mà còn cải tạo nó để phục vụ nhu cầu phát triển vô tận của mình. Ở thời đại mớinày, giáo dục ngày một phát triển lớn mạnh hơn để có thể đào tạo những con người toàn diện phục vụ cho
 
nhu cầu
 
xã hội. Do đó người
GV
không những cung cấp cho
HS
kiến thức cơ bản
trong SGK 
mà cần phải giúp các em biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức vào mọi vấnđề của
 
cuộc sống và thế giới xung quanh
mình.Trong q
uá trình nhận thức của
HS, các em
lại hay
 
mắc phải những sai lầm nhất địnhvề kiến thức, kĩ năng
tư duy.
 
 Những sai lầm này là không thể tránh
hỏi đối với bất kỳ
HSnào.
Bên cạnh đó
 
nhiều
GV
có ít khả năng phát hiện những sai lầm của
HS
khi giải
BTHH,
điều đó dẫn đến sai lầm không được
HS
nhận thấy kịp thời gây ảnh hưởng đến năng lực giải
BTHH
của
HS.
Việc tìm ra những nguyên nhân của sai lầm
 
là để có những biện pháp hạn chế, sửachữa
chúng, giúp cho HS
nhận thức được những sai lầm và khắc phục những sai lầm này,
 
2
nhằm rèn luyện năng lực giải
BTHH cho HS
đồng thời nâng cao hiệu quả dạy học hóa học ở các trường
THPT.
Vì vậy viêc phân tích, sửa chữa và khắc phục những sai lầm của
HS trong quá trình
giải
BTHH
ở trường THPT là rất cần thiết
.
Đã có một số tác giả nghiên cứu về những sai lầm của
HS
trong quá trình giải
BTHH
ở trường
THPT
như:
 
Phan Thị Hằng, Huỳnh Thị Thu Vỹ
... Tuy nhiên,
các tác giả mới chỉ phân tích những sai lầm lầm của
HS trong quá trình
giải
BTHH
mà chưa thấy tác giả nào đisâu vào việc tìm ra biện pháp khắc phục những sai lầm đó.
 
Với những lý do trên, tôi chọn
 
đề tài nghiên cứu
 
“Khắc phục những sai lầm của họcsinh trong quá trình giải bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ t 
hông 
” 
 
2. Mục đích nghiên cứu
 
 Nghiên cứu, phân tích những sai lầm của
HS
trong quá trình giải
BTHH
, trên cơ sở đó
 tìm cách
 
khắc phục những sai lầm
.
3. Nhiệm vụ của đề tài
 
-
 Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến bài tập hóa học .
 -
Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến những sai lầm của
HS
trong quá trình giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
- THPT.-
Đề xuất một số biện pháp khắc phục những sai lầm của
HS
trong quá trình giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
- THPT-
Lựa chọn và xây dựng hệ thống các bài tập nhằm khắc
 
 phục những sai lầm của
HS
trong quá trình giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
- THPT- TNSP
để kiểm tra đánh giá hiệu quả, tính khả thi của đề tài
 
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
 
4.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình dạy học hóa học ở trường phổ thông.
 
4.
2. Đối tượng nghiên cứu
 Những biện pháp khắc phục những sai lầm của
HS trong quá
trình giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
- THPT .
5
.
Phạm vi nghiên cứu
-
Học sinh lớp 12 ở các trường THPT huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 -
Phần kim loại lớp 12
-THPT
6. Giả thuyết khoa học
 
 Nếu
GV
 phân tích được những sai lầm của
HS
, đề xuất và sử dụng những biện pháp thíchhợp có hiệu quả
 
để khắc phục những sai lầm
 
của HS
 
trong quá trình giải
BTHH
thì sẽ nâng cao chấtlượng dạy học môn hóa học lớp 12
- THPT.
7. Phƣơng pháp nghiên
 
cứu
 7.1.
 Phương pháp nghiên cứu lý luận
 
7.2.
 Phương pháp thực tiễn
 
7.3.
 Phương pháp thống kê toán học
8. Những đóng góp mới của đề tài
 
 
3-
Phân tích được
 
một số
 
nguyên nhân dẫn đến những sai lầm của
HS trong quá trình
giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
-
Hệ thống được các sai lầm của
HS khi
giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
-THPT-
Đề xuất được
3
 biện pháp khắc phục được những sai lầm của
HS
khi giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
- THPT-
Hệ thống
180 BT
trắc nghiệm để khắc phục, sửa chữa những sai lầm của
HS
giải
 BTHH
 phần kim loại lớp 12
- THPT
9. Cấu trúc của đề tài
 
 Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dungchính của luận vă
n
được trình bày trong 3 chươ 
ng-
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài
 -
Chương 2. Khắc phục những sai lầm của học sinh trong quá trình giải bài tập hoá học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông
 -
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
CHƢƠNG 1
 C
Ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
 1.1.
 
Lý thuyết về sai lầm
1.1.1.
 Khái niệm về sai lầm
 
Theo từ điển Tiếng Việt của nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội 1994
 
thì “sai lầm”
nghĩa là trái với yêu cầu khách quan hoặc với lẽ phải, dẫn đến hậu quả không hay
 
1.1.2.
 
 Sai lầm của
H
trong quá trình giải 
BTHH 
 phần kim loại 
 
lớp 12
 
Sai lầm của
HS
trong quá trình giải
BTHH
 phần kim loại lớp 12
-
THPT là những lỗi
mà HS
mắc phải
 
như lỗi về kiến thức, kĩ năng và tư duy trong quá trình giải bài tập dẫn tớiviệc tìm ra kết quả không đúng theo yêu cầu của đề bài
1.2.
 
Đổi mới
PPDH
theo hƣớng tích cực
 
1.2.1.
Cơ sở của vấn đề đổi mới 
PPDH 
1.2.1.1. Th
ự 
c tr 
ng giáo d 
c Vi
t Nam1.2.1.2. S 
ự 
phát tri
ể 
n c
a n
ề 
n kinh t 
ế 
Vi
t Nam
1.2.2.
 Định hướng đổi mới 
PPDH 
-
Bám sát mục tiêu giáo dục trung học phổ thông
-
Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể
 -
Phù hợp với cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học của nhà trường
-
Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học
-
Kết hợp việc tiếp thu và sử dụng có chọn lọc, có hiệu quả các PPDH tiên tiến vớiviệc khai thác những yếu tố tích cực của PPDH truyền thống .
 -
Tăng cường sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học
 .2.3. Phương hướng đổi mới 
PPDH 
hoá học
 
-
Dạy học lấy HS làm trung tâm
-
Dạy hoc theo hướng hoạt động hoá người học
-
Quan điểm kiến tạo trong dạy học
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->