Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gelecegin meslekleri

gelecegin meslekleri

Ratings:
(0)
|Views: 34|Likes:
Published by Suleyman Hld

More info:

Published by: Suleyman Hld on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
Do
ğ
ru Tercih veGELECE
ĞĐ
N MESLEKLER
Đ
 Adil Mavi
ş
 AK
Đ
S K
Đ
TAP© AK
Đ
S K
Đ
TAP Tüm yayın hakları yayınevine aittir. Kaynak gösterilerek tanıtım veiktibas yapılabilir. Ço
ğ
altılamaz, basılamaz, senaryola
ş
tırılamaz ve farklıbiçimlerde hazırlanıp satı
ş
a sunulamaz. Elektronik ortamlarda yayınlanamaz.Yayın Yönetmeni : Adem ÖzbayYayın Danı
ş
manı : Bayram ÜstünEditör : Fatma KılıçKapak Tasarım : Gökhan Koç
Đ
ç tasarım : Sema TürkKoordinatör : ibrahim ÖzbayBaskı-Cilt : imaj ve
ş
Tic. A.
Ş
.0312 397 91 40 ,Genel Yapım : Endülüjans içerik Hizmetleri1. Baskı : Temmuz 2006 istanbulISBN : 9944-411 -02-7AK
Đ
S K
Đ
TAPOsmanlı Sokak Alara Han. No: 27-A Kazancı Yoku
ş
uGümü
ş
suyu/Taksim-istanbulTel: 0212 243 61 82 Fax: 0212 243 62 36www.akiskitap.com-akis@akiskitap.com4'.Adil Mavi
ş
 Avrupa ve Ortado
ğ
u Hipnoz Enstitüsü sertifikalı e
ğ
itmeni ve Uluslararası NLPE
ğ
itimcileri Birli
ğ
i'nin uzmanlık sertifikalarına sahip Sinir Dili Programlamauygulayıcısı ve en yetkin master/usta e
ğ
itmenlerindendir. 1992 Yılından beriTürkiye de Hızlı Okuma e
ğ
itimlerini uygulamalı veren ve bu alanda yüzlercee
ğ
itimci yeti
ş
tiren GEL
ĐŞĐ
M AKADEM
Đ
S
Đ
'nin kurucusu ve yöneticisidir."Hızlı Okuma Teknikleri", "Hipnozla Ö
ğ
renme", "Ders Çalı
ş
ma
Đ
steksizli
ğ
i veKonsantrasyon", konularında özel ö
ğ
retim kurumları ve üniversitelerde e
ğ
itim vekonferanslar vermektedir.Ki
ş
isel geli
ş
im alanında yayınlanmı
ş
7 adet kitabı bulunmaktadır.KONFERANS TALEPLER
Đ
N
Đ
Z ve GÖRÜ
Ş
LER
Đ
N
Đ
Z
Đ
Ç
Đ
N:adilmavis@hotmail.com0505 584 02 38 - 0532 600 70 66
Đ
Ç
Đ
NDEK
Đ
LERÖNSÖZ............-..............n-1. BÖLÜM -HANG
Đ
MESLE
ĞĐ
SEÇMEL
Đ
Y
Đ
M ....... 15- 2. BÖLÜM -M
Đ
SYON, V
Đ
ZYON ve DE
Ğ
ERLER ....... 23- 3. BÖLÜM -MESLE
ĞĐ
N
Đ
TANIMA ....... 29- 4. BÖLÜM -DO
Ğ
RU TERC
Đ
H
Đ
Ç
Đ
N Z
Đ
H
Đ
NSEL HAZIRLIK ....... 33- 5. BÖLÜM -KAR
Đ
YER PLANLAMA ........ 37- 6. BÖLÜM -BANA BURCUNU SÖYLE SANA MESLE
ĞĐ
N
Đ
SÖYLEYEY
Đ
M ........ 43- 7. BÖLÜM -MESLEK
Đ
E
ĞĐ
L
Đ
M ve K
ĐŞĐ
L
Đ
K TESTLER
Đ
........ 51- 8. BÖLÜM -S
Đ
Z M
Đ
ÜN
Đ
VERS
Đ
TEY
Đ
SEÇ
Đ
YORSUNUZ ÜN
Đ
VERS
Đ
TE M
Đ
S
Đ
Z
Đ
? ........ 659. BÖLÜM -GELECE
ĞĐ
N MESLEKLER
Đ
........ 73-10. BÖLÜM -GÖZDE OLAN ÖN L
Đ
SANS PROGRAMLARI ........ 9111. BÖLÜM -TERC
Đ
HLER ......... 99
 
-12. BÖLÜM -KAYIT
ĐŞ
LEMLER
Đ
, EK YERLE
Ş
T
Đ
RME ve ÖZEL ÜN
Đ
VERS
Đ
TELER ........ 11913. BÖLÜM -YÜKSEKÖ
Ğ
REN
Đ
M S
Đ
STEM
Đ
ve KAVRAMLAR ......... 125Kaderimizi kontrol eden üç karar vardır:1. Nelere odaklanaca
ğ
ımıza karar vermek.2. Bir
ş
eyin sizin için ne anlam ta
ş
ıdı
ğ
ına karar vermek.3.
Đ
stedi
ğ
iniz sonuçları yaratmak için ne yapaca
ğ
ınıza karar vermek.-ANTHONY ROBB
Đ
NS-PAHALI TERC
Đ
H!Adam, rü
ş
vet suçundan hakim önüne gelmi
ş
.Her
ş
ey, adamın suçlulu
ğ
unu gösterdi
ğ
i için, hakime kararım açıklamaktan ba
ş
kabir
ş
ey kalmamı
ş
.Adama, ceza olarak bir tanesini seçebilece
ğ
i üç seçenek sunmu
ş
.Suçlu, ya yüz tuman ödemek, ya elli kere kamçılanmak ya da be
ş
kilo so
ğ
an yemekdurumundaymı
ş
. Adam,- "Bu kesinlikle çok zor olmayacak.." diye dü
ş
ünmü
ş
ilkso
ğ
ana sarıldı
ğ
ında,- fakat yarım kiloya yakın çi
ğ
so
ğ
anı yedikten sonra kalanso
ğ
anlara bakınca midesi kalkmı
ş
, gözleri sulanmı
ş
ve yanaklarından ya
ş
larakmaya ba
ş
lamı
ş
. "Yüce mahkeme, beni so
ğ
anlardan kurtar. Elli kamçıyı tercihederim.."diye yalvarmı
ş
. Aklınca kurnazlıkla parasını kurtarabilece
ğ
ineinanıyormu
ş
. Zaten aç gözlülü
ğ
üyle ünlüymü
ş
. Müba
ş
ir, hırsızın üstünü soymu
ş
vesıraya yerle
ş
tirmi
ş
,- fakat müba
ş
irin güçlü görüntüsü ve kırbaç onu titretmi
ş
.Sırtına inen her kırbaçta daha fazla ba
ğ
ırmı
ş
ve onuncu vuru
ş
tan sonra feryatfigan etmi
ş
.."Bana acıyın. Beni bu kırbaçtan kurtarın.." demi
ş
. Hakim ba
ş
ınısallamı
ş
. Bu
ş
ekilde parasını kurtarmak için kırbacı tercih eden ve sonunda üçcezayı da tadan adam yalvarmı
ş
: "Ne olur, yüz tumanı ödememe izin verin.."KISSADAN H
Đ
SSE:
Đ
yi dü
ş
ün, do
ğ
ru karar ver, tercihlerinin (kararlarının) bedelini fazlasıylaödeme.ÖNSÖZGelece
ğ
in Dünyası Bugünden Çok Farklı OlacakBu yıl, bir üniversiteye kayıt yaptıracak olursanız 20 yıl sonra 37-38ya
ş
larında olacaksınız.PC'ler birer antika olacak.Genetik mühendisli
ğ
i 21'inci yüzyılın mesle
ğ
i olacak.Önümüzdeki 20 yıl içinde, ofiste sabah 9-ak
ş
am 6 çalı
ş
ma düzeni kalkacak.
Đş
lerin neredeyse tamamı, ofis dı
ş
ında yapılacak.Ünlü i
ş
idaresi okullarından mezun olanların devri kapanacak. Birçok alandakariyer yapmak isteyen, giri
ş
imci, kolay uyum sa
ğ
layan, yenilikçi ve riskalabilen ki
ş
ilere ihtiyaç artacak.
Đ
nsan kayna
ğ
ının en çok tercih edece
ğ
i sektörler teknoloji, hizmet, e
ğ
lence,turizm ve e
ğ
itim olacak.Dünya i
ş
gücünün yüzde 50'den fazlası, hizmet sektöründe yeni meslekleryaratacaklar.Dünya piyasaları, Dolar ve Euro'nun hakimiyetinde olacak.
Đ
ngilizce, dünya ticaretinde hakim dil olacak. 2020'de 1. 5 milyar kısan ikincidil olarak
Đ
ngilizce konu
ş
acak.
Đş
lemcilerin hızı bugünden 10 bin kat daha hızlıolacak. Bilginin ba
ş
döndürücü hızla geli
ş
mesi, gelecek 20 yılda son 20 yılakıyasla çok daha hızlı olacak. 2050 yılına gelmeden bir ço
ğ
umuzda10 Do
ğ
ru Tercih ve Gelece
ğ
in Meslekleri11 Önsözderi altına yerle
ş
tirilmi
ş
'ki
ş
isel' bilgisayarlar olacak. Bir yerden bir yeregitmek için ı
ş
ınlanmak yetecek. Video ve televizyonlar tarihe karı
ş
acak.
Đ
nternete ba
ğ
lanamayan kimse kalmayacak. Dolly'den sonra, insanlar dakopyalanacak. O zamanlar siz hangi mesle
ğ
i yapıyor olacaksınız?Gelece
ğ
in meslekleri olabilece
ğ
i gibi gelecekte de adını duymadı
ğ
ınız yüzlercemeslek olacak. Bugün 4 yılda ö
ğ
rendiklerinizi, birkaç haftada ö
ğ
renebilecek birgeli
ş
im süreci içinde olacaksınız.
Ş
üphesiz, meslek seçiminde bu verileri vetahminleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Sadece gelece
ğ
in gözde mesleklerine

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->