Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kit de Nesupunere Civica

Kit de Nesupunere Civica

Ratings: (0)|Views: 3,298|Likes:
Published by IESIREA DIN MATRIX
TARE
TARE

More info:

Published by: IESIREA DIN MATRIX on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

 
Kit de nesupunere civic
ă
– Edi
ț
ia de buzunarCampania Salva
ț
i Ro
ș
ia Montan
ă
c
um s
ă
sprijini o cauz
ă
dreapt
ă
 
 ș
i oamenii bunice nu se supun legilor proaste
Nesupunerea civil
ă
este refuzul activ de a te supune anumitor legi,norme,
ş
i hot
ă
r
â
ri date de un guvern ce prejudiciaz
ă
o cauz
ă
 dreapt
ă
, drepturi
ș
i libert
ăț
i fundamentale ale cet
ăț
enilor.Nesupunerea civil
ă
este frecvent definit
ă
ca fiind rezisten
ţă
 nonviolent
ă
. Potrivit conceptului indian, nesupunerea civic
ă
s-arputea spune c
ă
este compasiune sub forma unui dezacordrespectuos. `Pe scurt, nesupunerea civic
ă
este un act democratic ce reprezint
ă
,mai ales, aceea ac
ț
iune
î
nf 
ă
ptuit
ă
cu inten
ț
ie, public
ă
 
ș
i
ă
r
ă
 violen
ță
dar nelegal
ă
, care are ca scop schimbarea politiciiguvernului,
î
n baza unei viziuni a moralit
ăț
ii
ș
i a drept
ăț
iiconsiderat
ă
ca fiind
î
n interesul public.
 Din toate aceste motive enumerate, nesupunerea civic
ă
este o form
ă
 de manifestare democratic
ă
.
 Acestea sunt c
â
teva premise de la care pornim:
- Dac
ă
 
îț
i cuno
ș
ti drepturile, esti ferm
ș
i crezi
î
n convingerile tale nutrebuie s
ă
te la
ș
i intimidat, instigat sau provocat. For
ț
ele de ordinevor
î
ncerca s
ă
te conving 
ă
de contrariul
ș
i s
ă
fii supus. Nesupunereacivic
ă
este legitim
ă
, de
ș
i exist
ă
 
ș
i forme nelegale de ac
ț
iune at
â
tavreme c
â
t
î
mbrac
ă
o form
ă
nonviolent
ă
.- Nu necesit
ă
autorizare manifestarile culturale (reprezenta
ț
ii deteatru contemporan), sportive (jocuri de grup – „
ț
ar
ă
,
ț
ar
ă
vremosta
ș
i!”) sau
î
nt
â
lnirile spontane de tip flashmob. Dreptul la
î
ntruniri publice este garantat prin Constitu
ț
ie
(art 39).
- Nu constituie demonstra
ț
ie sau protest
î
ntrunirile publicespontane, unde cei prezen
ț
i manifest
ă
pa
ș
nic
ș
i nu afi
ș
ezi mesajeviolente de orice tip sau bannere.
(legea nr. 60/1991).
- For
ț
ele de ordine au dreptul s
ă
 
î
i legitimeze pe cei prezen
ț
i; dar
î
nsitua
ț
ia
î
n care men
ț
iunile de mai sus sunt respectate departicipan
ț
i cam aici se opresc prerogativele lor.-
Î
n cazul legitim
ă
rii, persoana legitimat
ă
poate s
ă
refuzedeplasarea
î
n orice alta loca
ț
ie (ex. Ma
ș
ina poli
ț
iei, sec
ț
ia de poli
ț
ieetc). Exercitarea presiunii for
ț
elor de ordine constituie un abuz.-
Î
n cazul
î
n care for
ț
ele de ordine v
ă
aplic
ă
sac
ț
iuni
î
n cazurileenumerate mai sus, sub form
ă
de amenzi, re
ț
inerea la sec
ț
ie etc, eisunt cei care actioneaza ne-legal. Nu l
ă
sa uniforma s
ă
teimpresioneze.- Orice abuz de acest gen trebuie contestat
î
n form
ă
scris
ă
, de aceeacere
ț
i s
ă
vi se prezinte legitima
ț
ia de serviciu
ș
i re
ț
ine
ț
i numele
ș
igradul organului de control.-
Î
n cazul
î
n care for
ț
ele de ordine ac
ț
ioneaz
ă
abuziv
ș
i sunte
ț
icondu
ș
i la sec
ț
ia de poli
ț
ie s
ă
vi se
î
ntocmeasc
ă
proces verbal ave
ț
idreptul s
ă
nu face
ț
i declara
ț
ii (dec
â
t
î
n prezen
ț
a unui avocat)
ș
i s
ă
 nu semna
ț
i nimic.- La final pute
ț
i
î
ntocmi la r
â
ndul vostru o pl
â
ngere
î
n cazul
î
ncare considera
ț
i c
ă
drepturile tale de cet
ă
tean au fost abuzate, caurmare sau
î
n momentul
î
n care a
ț
i participat la o manifesta
ț
iepublic
ă
. Aceasta trebuie sa fie
î
nregistrat
ă
la Parchetul de pe l
â
ng 
ă
 Tribunalul din ora
ș
ul
î
n care v
ă
afla
ț
i.
Informa
ț
ii suplimentare despre auto-incriminare
ș
i caresunt metodele s
ă
evi
ț
i acest lucru
C
â
nd ai de a face cu poli
ţ
ia
ș
i mai ales c
â
nd ai fost re
ț
inut
ș
i condusla sec
ț
ia de poli
ț
ie, cel mai bun sfat este s
ă
nu faci nici o declara
ţ
ie.Orice declara
ț
ie
ă
cut
ă
poate fi utilizat
ă
 
î
mpotriva ta de c
ă
trepoli
ț
ie. Acest lucru nu atenueaz
ă
ac
ț
iunea f 
ă
cut
ă
, dar cu siguran
ță
 c
ă
nici nu contribuie la agravarea circumstan
ț
elor
ș
i mai mult nurenun
ț
i
î
n mod deliberat la drepturile tale. Aminti
ţ
i-v
ă
c
ă
ofi
ţ
erii de poli
ţ
ie fac acest lucuru
î
n fiecare zi. Tu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->