Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SSQS BTP

SSQS BTP

Ratings:
(0)
|Views: 12,040|Likes:
Published by Hanif Harun
Surat SSQS 2013 daripada BTP
Surat SSQS 2013 daripada BTP

More info:

Published by: Hanif Harun on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
PE}IDIDII{XN
i{ALNYSifiMinistry
of
Education Malaysia
BAHAGIANTEKNOLOGIPENDIDIKAN
E duc
ation
Techno
I
o
gy
Divis
ion
PERSIARAN
BUKIT KIARA
50640
KUALA
LUMPUR
:
66949497*820917777
..
ffis%7#
z0Bl77gE
:
http://www.moe.edu.my
TelFaksWeb
O
lrUG
2013
2lxIAN
Str-
Pengarah
Jabatan
Pendidikan
Negeri
(sepertiLampiran)
YBhg.
Dato'/Datin/Dr.ffuan/Puan,
.
KP(BTP-PPSB)8817t3t4
Jld.2
(5.e
)
:3l
Julai2013
/;r)Ramadan
1434HRuj.
Kami
l,r.Llr-le.-e.-
.
$^A..
t{".L
t.r
lpprg
f,'
'''
i
o'nttsqne
'
,€
PENARAFAN
PEMBESTARIAN
SEKOLAH
MENGGUNAKAN
SMARI
SCHOOL
QUAL|F|CAT|ON
STANDARDS(SSOS)
TAHUN 2013
Dengansegala hormatnyaperkaradi atasdirujuk.
2.
Adalahdimaklumkan bahawa
Kementerian
Pendidikan
Malaysia
(KPM)
akan
melaksanakan
penarafan
pembestarian
sekolah
menggunakan
Smart
School
QualificationStandards
(SSOS)
bagi
memenuhikomitmen
dalam
Pelan
PembestarianPendidikan Sekolah
dan
pelaporan
kepada
Mesyuarat Jawatankuasa
Pemandu
Sekolah Bestari,
KPMyang
dipengerusikan
oleh
Ketua
SetiausahaKementerianPendidikan Malaysia
sertaMesyuaral FlagshipCoordination
Committe(FCC) yangdipengerusikan oleh
YBhg.
KetuaSetiausaha
Negara.
3.
Untuk makluman
YBhg.
Dato'iDatin/Dr./Tuan/Puan,lndikator
dan
instrumen
SSQS
telah
dibuat
penambahbaikan
dengan
memasukkan
elemen
Sistem
Pengurusan
Sekolah
(SPS),
pelantar
pembelajaran
maya
(Virtual
Learning
Environrnenf)
Can
Pusat Sumber Sekolah
(PSS).lndikator
SSQS
2.0
ini mempunyai
lima
(5)
domain
iaitu
Domain
Penggunaan
(30%),Domain
Modal lnsan
(30%),
Domain
Aplikasi(10%),Domain
lnfrastruktur
(10%),
dan
DomainPusat
SumberSekolah
(20o/o).
4.
SPS telah
diperluaskan
ke
semua sekolah
mulai
Julai
2013
dan
semua
sekolah
telah
disediakan
denganpelantar
pembelajaran
mayamulai
2012.
lnstrumenpenarafan
SSQS
2-0 bagitahun
2013
akan
menggunakan
aplikasiGoogle Docs dan
di web
host
di
laman
web
BTPN negeri masing-masing.
5.
PenarafanSSQS ini akan diselaras,dipantau dan dibimbing
pelaksanaanya
oleh
pegawai
di
Bahagian
Teknologi
PendidikanNegeri(BTPN)
dan Pusat
Kegiatan
Guru
(PKG).
Tempohpelaksanaan penarafanbagi
tahun
ini adalah bermula
dari
2
hingga
30
September
2013.
E^
il;
M^r{r
r*-
t-at'
l;*Lny
'--*/--tg*uL
>ol
r
ll.5
 
6.
Pada
tahun
2Ol3,pemverifikasian
t"lnrOrp
penarafan
SiOS
akan
dilakukan
olehpihak
lnstitut
Pengajian
Tinggi
Awam
(IPTA)
bersama
dengan
Bahagian
Teknologi
Pendidikan
(BTP)
ke
sekolah-sekolah. Pemverifikasian
ini
dijangkadilaksanakandalambulan
Oktober2013.
7.
Sehubunganitu, YBhg. Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puandipohonuntuk
mengambil
maklum
dan
seterusnya
memanjangkan
perkara
ini
kepada
pihak
sekolah.Sebarangpertanyaanboleh
diajukan
kepada
pegawai
SSQS
di
BTPN/PKG
masing-masingberkaitanpenarafan
ini.
8.
Atas
sokongan
dan
perhatianpihak
YBhg.
Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan,
kami
dahului denganucapan
terima
kasih.Sekian.
"BERKHIDMATUNTUK NEGARA"
Sayayangperintah,
AMEDALt)PengaraBahagia
'eknologiPendidikan
Kemenn
PendidikanMalaysia
s.k.:
Timbalan
Ketua Pengarah
Pendidikan
Malaysia(Dasar
dan
Pembangunan Pendidikan)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->