Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6. Literatura infantil e xuvenil

6. Literatura infantil e xuvenil

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 165 |Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Jun 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2010

pdf

text

original

 
6. Literatura infantil e xuvenil
1.Definición
Ao intentarmos definir a literatura infantil ou xuvenil pódennos xurdir cuestións coma se se trata de literatura escrita para nenos, lida por nenos, literaturacon ilustracións, etc. Así, á hora de definila cómpre ter en conta:1)
A literatura infantil non se pode xulgar en contraposicióncoa literatura para adultos
, xa que ten características que a literatura para adultos non posúe, polo que non existe unha base de comparación entreas dúas.2)Cando se comeza o estudo da literatura infantil e xuvenil foi considerada con
certo desprezo
nos estudos literarios, por autores coma Benedetto Croche.3)Desde os anos 70 do século XX aplicóuselle á literatura infantil e xuvenil a
teoría do campo literario
de P. Bourdieu:a)Este teoría considera que a literatura é un
sistema
sometido ás súas
propiasleis
de funcionamento, polo que se pregunta como un autor produce unhadeterminada obra en relación coa a procedencia social, a a vidaanterior... b)Deste xeito a
literatura infantil e xuvenil
convértese nun
campo literario
dentro dun
sistema literario
.4)Desde entón comezan a definirse os
trazos
da literatura infantil e xuvenilcomo campo literario:a)Destacan os trazos achegados por 
Towsend e Soriano
:Así,
Towsend
sinala:
Adecuación
a uns
lectores
determinados.
Popularidade potencial
do libro.
Importancia da
lectura
para o
enriquecemento persoal
(educación).
Mérito literario
.Estes trazos foron vistos por autores coma
Julio Emilio Vicente
como
limitacións
, aínda que outros autores consideran que só se trata
doutramaneira de facer literatura
. b)
Función
:
Función literaria
: formación do lectorado nos condicionamentos dunhaobra literaria, nuns
modelos literarios
determinados aprendidos a travésda experiencia da lectura.
Función educativa
: transmisión dunha
visión do mundo
determinada.Esta funcionalidade literaria e educativa foi a que produciu o
cuestionamento
destes textos como pertencentes á
literatura
.
Acceso ao imaxinario colectivo
: na literatura infantil e xuvenilachéganse
mitos literarios
que despois
reaparecen
repetidamente naliteratura para adultos (Penélope, Ulises, Pandora, etc.)c)
Dobre receptor
:
Receptor primario
: público
infantil
.
Receptor secundario ou mediador
:
adultos
encargados de facerlleschegar as obras aos nenos (pais, mais, mestres, bibliotecarios, etc. Nestesenso, pode que a obra teña un
dobre nivel de lectura
(
Caderno deanimalista
, de Antón Fontes)
Literatura Galegada Guerra Civil á actualidade2008/2009USC
1
 
6. Literatura infantil e xuvenil
2.Historia da Literatura infantil e xuvenil
1) Nos
anos 60-70
xérase a sociedade postindustrial, na que existen novosvalores que achegan unha nova visión do mundo e da infancia. No que se refireá literatura infantil e xuvenil:a)Cobra moita importancia a
fantasía
(como forza emanada dos valores do
maio do 68
), en contraste co realismo imperante trala II Guerra Mundial. Na
literatura galega
destacan:
 Memorias dun neno labrego
(1961) de Neira Vilas non foi unha obraconcibida para o público infantil e xuvenil, aínda que despois fose moidifundida neste ámbito. Con todo, cómpre destacar que aínda é unha obra
realista
.
 A galiña azul 
(1968) de
Carlos Casares
é xa unha obra
fantástica
, naque se conta a historia dunha galiña que defende o seu dereito a ser azul,é dicir, a ser diferente. b)O cambio de valores dá lugar á introdución de
novas temáticas
na literaturainfantil e xuvenil mundial:
Conflitos
que antes se lles ocultaban aos nenos, expoñendo oenfrontamento á dor como parte da vida:
Enfermidade
:
O caderno azul 
de Ana Alfaya, que conta a historiadunha nena que se contaxia de sida a o facer unha transfusión eenfronta a súa enfermidade escribindo os seus pensamentos.
Abusos
:
 A cabeza da medusa
(2008) de Marilar Aleixandre, queconta a historia de dúas amigas que son violadas ao volver para a casadespois dunha noite de festa.
 
Morte
, etc.
 Amor 
entre nenos.
Temáticas escatolóxicas
.c)Ademais os temas son abordados desde unha
variedade de enfoquese modalidades
, sen achegar un modelo de moral común. Así, xa nosanos 70 aparece a
literatura antiautoridade
, que defende os dereitosindividuais e as relacións tolerantes. Exemplo: colección
 A favor de lasniñas
de Adela Tourin, na que se modifican os contos clásicosintercambiando os roles feminino e masculino. Con todo, esta literatura
nontivo éxito
entre o público infantil, xa que
non
lle resultaba
verosímil
.2) Nos
anos 80
:a)Desenvolvemento da
industria editorial
no que se refire á literatura infantile xuvenil (demanda no ensino). b)Introdución de
temáticas
que reflicten as
sociedades postindustriais
:
Familia
: diferentes modelos e análise dos conflitos que se producendentro dela (deixa de ser un refuxio de conflitos exteriores).
Crítica ás sociedades postindustriais
:
Coidado da natureza
:
O ceo dos afogados
de Francisco Castro, queconta a historia dun neno que se decata de que o mar nos está a enviar mensaxes para que deixemos de maltratar a terra.
Literatura Galegada Guerra Civil á actualidade2008/2009USC
2
 
6. Literatura infantil e xuvenil
Parodia dos que ostentan o poder
:
 Das cousas de Ramón Lamote
de Paco Martín, un alegato á liberdade e á demovracia.
 Multiculturalidade
como reflexo da sociedade actual na que se mesturanindividuos de diferentes razas e culturas. Con todo, o tratamento do temaadoita ser bastante
eurocentrista
. Exemplo:
 A lagoa dos nenos mortos
de Fina Casalderrey, unha obra na que se narra a historia dunha rapazanixeriana que vén vivir a Galiza.
 Memoria histórica
, que favorece que os mozos coñezan o presente desde
diferentes perspectivas
. É un tema moi axeitado para desenvolver novelas de aventuras, un xénero recorrente na literatura xuvenil
3.Literatura infantil e xuvenil en Galiza3.1.Introdución3.1.1.Principais autores
1)
Agustín Fernández Paz
.2)
Fina Casalderrey
.3)
Xabier Docampo
.4)
Paco Martín
.5)Xelucho Abella.6)XoAntonio Perozo.7)Ferrín (
 Arnoia, Arnoia
, 1985).8)María Xosé Queizán (
O segredo da Pedra Figueira
).9)Neira Cruz.10)Antón Fortes.11)Francisco Castro.12)Miguel Vázquez Freire.13)Fran Alonso.14)Antonio García Teijeiro.15)Paula Carballeira.
3.1.2.Editoras
1)
Kalandraka
, unha editora especializada en literatura infantil.2)
Xerais
, coas coleccións:a)
Merlín
. b)
 Fóra de xogo
.c)
Sopa de libros
.3)
Galaxia
, coas coleccións:a)
Costa Oeste
(xuvenil). b)
 Árbore
(infantil).4)
Rodeira
.5)
Obradoiro
.6)
Cumio
.7)
Bahía
.8)
OQO
, especializada en literatura infantil e xuvenil.
Literatura Galegada Guerra Civil á actualidade2008/2009USC
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Luz Varela Armas liked this
vitoos liked this
nadiaseixas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->