Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
PersonajePublico_002

PersonajePublico_002

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:
Published by InstitutoResPublica

More info:

Published by: InstitutoResPublica on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

 
^lkmja
^dmbmk
Jls glhedkzls =5== m =561
E+ =5==(=5729 Qmhpegl y jls mýlsdk Durd`m Gljjdbd
^lkmja Rejslk ^dmbmk kmge÷ dk fdnrdrl adjmýl =5== dk uk pdqudýl adpmrtmhdktl dkQmhpegl* dstmal ad Ejjekles+ Wu kùgjdl fmhejemrdstmnm glhpudstl plr su pmard Ilck ‚Img`‘Dawmra ^dmbmk* dhpjdmal ad ukm tedkam adzmpmtls ad msgdkadkgem gmt÷jegm* su hmardKdjjd Rejslk* advltm y mgtevm hedhnrl ad jmEbjdsem Grestemkm* y su cdrhmkl hmylr Kdej^dmbmk+ Dj pejmr ad jm fmhejem drm Kdjjd* y jls^dmbmk grdgedrlk fudrtdhdktd ekudkgemalsplr su dstejl ad veam y sus glstuhnrds* slnrdtlal dj mprdgel plr jm jdgturm+ M tdhprmkmdama dj pdqudýl ^lkmja aesfrutmnm ad jlsjenrls ad gudktls d cestlrems trmaegelkmjds* y mhdaeam qud grdgèm adaegmnm hís tedhpl m jmjdgturm+ Jm fmhejem pmrtegepmnm mgtevmhdktd dklnrms ad gmreama y myuam m jls hískdgdsetmals* m pdsmr ad qud hugcms vdgds jls^dmbmk kl sd dkglktrmnmk dk nudkmsetumge÷k dglk÷hegm+ Kdjjy trmkshete÷ su fdgrestemkm dk Aels y su dklrhd lpteheshl m suceil* rmsbls qud jl mglhpmýmrèmk aurmktdtlam su veam+Aurmktd jm aågmam ad =5>? jm fmhejem ^dmbmksd hual sugdsevmhdktd m pudnjls rurmjds adjklrtd ad Ejjekles+ Gumkal ^lkmja guhpje÷kudvd mýls jm fmhejem sd rmaeg÷ dk Aexlk* jubmrqud ^dmbmk glkseadrmrèm glhl su clbmr m jljmrbl ad tlam su veam+Dk =5>6 m jls =4 mýls* ^lkmja ^dmbmk fudglktrmtmal glhl smjvmveams dk dj _mrqudJlwdjj+ Dstd trmnmil sd dxtdkae÷ plr jlssebuedktds sedtd vdrmkls* y sd jd rdglklge÷plr cmndr smjvmal 22 veams aurmktd tlal dsdpdrelal+ Aurmktd jm sdgukamrem* ^dmbmk
Jm gmrrdrm pljètegm ad ^lkmja ^dmbmk ds jm cestlrem adj ‚Wudýl Mhdregmkl‘+ Kmgeal dkdj Hdael Ldstd ad jls Dstmals Tkeals dk uk pudnjl ad 3>? cmnetmktds* y ad lrèbdkdscuhejads* jjdb÷ m glkvdrtersd dk dj jèadr adj hlvehedktl glksdrvmalr mhdregmkl+ FudBlndrkmalr ad Gmjeflrkem als pdrelals sugdsevls #=562(=521%* lgup÷ dj pudstl ad_rdseadktd ad jls Dstmals Tkeals plr lgcl mýls #=53=(=535% y sd jd glkseadrm djmrtègd adj k ad jm Budrrm Frèm+
_drslkmids _ùnjeglsK¹ ??>Klvedhnrd ad >?=>
=
Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj
prmgteg÷ fùtnlj mhdregmkl* nísqudtnlj ymtjdteshl+ Madhís* pmrtegep÷ dk jms lnrms adtdmtrl dsgljmr y fud prdseadktd adj gudrpldstuaemktej+ Dk =5>3 sd brmau÷ ad jm DsgudjmWdgukamrem ad Aexlk+ Dsd heshl mýl ekbrds÷mj Durd`m Gljjdbd ad Ejjekles* ukm pdqudýmekstetuge÷k daugmgelkmj ad mrtds jendrmjds* adjm Ebjdsem Grestemkm0 alkad dstuae÷ dglklhèm yslgeljlbèm+ ^lkmja ^dmbmk pmb÷ sus dstuaelsglk jm myuam ad ukm ndgm y glk jl qud lntdkèmglhl pmbl plr trmnmils dsplríaegls+Hedktrms gursmnm su sdbukal mýl dk Durd`m*sd ektdrds÷ dk jm mgtumge÷k y dj tdmtrl*jjdbmkal m bmkmr uk glkgursl kmgelkmj admgtumge÷k+ Mj ebumj qud dk jm sdgukamrem*aurmktd jls mýls dk Durd`m* fud prdseadktdadj gudrpl dstuaemktej+ Ds dk dstm åplgm*gumkal jm rdt÷regm plpujestm ad Frmk`jekAdjmkl ^llsdvdjt jjmh÷ jm mtdkge÷k adj ilvdk^lkmja ^dmbmk* tmktl qud hís tmrad jjdbmrèmm ekudkgemr dj dstejl ad su prlpel aesgursl+Hís mùk* sd rdbestr÷ glhl hedhnrl adj_mrteal Adh÷grmtm+Dk dj mýl =57>* ^lkmja ^dmbmk sd brmau÷ adDurd`m Gljjdbd* glk su lpteheshl ektmgtl mpdsmr ad jm Brmk Adprdse÷k+ Jls mýls dkDurd`m jl adkedrlk slgemj y pseglj÷begmhdk(td* hís kl eadlj÷begm d ektdjdgtumjhdktd+ Mjplgl tedhpl lntuvl uk dhpjdl tdhplrmjglhl glhdktmrestm adplrtevl dk RLG* ukmpdqudým rmael ad Amvdkplrt* Elwm+ Adneal msu nudk adsdhpdýl* jm rmaeldheslrm adgeae÷ekglrplrmrjl m sus jms* y mj plgl tedhplekbrds÷ m trmnmimr m jm rmael RCL dk AdsHlekds* gmpetmj adj Dstmal ad Elwm+ Dk RCL*rdgrdmnm adsad dj dstuael jls pmrteals adnmsdnmjj ad jls Gcegmbl Guns+ Jm rmaeldhesl(rm RCL drm ukm mjmam ad jm KNG* jl qud jdpdrhete÷ ukm dxplsege÷k dk jls hdaels ad
 
_drslkmids _ùnjeglsK¹ ??>Klvedhnrd ad >?=>
>
Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj
glhukegmge÷k m kevdj kmgelkmj+ Dj ilvdk^lkmja ^dmbmk aesfrutmnm ad su dhpjdl*puds glhnekmnm su pmse÷k plr jls adplrtds ysu pmse÷k plr jm mgtumge÷k+
EE+ =572(=5619 Jls mýls dk Cljjywlla
Dk dj mýl =572 ^lkmja ^dmbmk sd dkjest÷ dk jm^dsdrvm adj Diårgetl ad jls Dstmals Tkealsglhl Gmnl pdrl* rípeamhdktd fudprlhlveal m Qdkedktd Wdbukal dk dj Gudrplad Lgemjds ad ^dsdrvm ad jm Gmnmjjdrèm+ Dsdheshl mýl* hedktrms gunrèm dj dktrdkmhedktlad prehmvdrm ad jls Gcegmbl Guns dkGmjeflrkem* uk mbdktd ad Rmrkdr Nrltcdrs fudquedk jl ‚adsgunre÷‘+ Qrms ukm prudnm adgíhmrm dk Jls Íkbdjds* jd lfrdge÷ ukglktrmtl dxgjusevl plr sedtd mýls+ ^dmbmk sdhua÷ m Cljjywlla* alkad mrrdka÷ ukadpmrtmhdktl qud glhpmrterèm glk suspmards* ad quedkds sd cezl gmrbl dk madjmktd+_mrtegep÷ dk vmrems ad pdjègujms* mjbukmsdxetlsms y ltrms kl tmktl+ _drl sek jubmr mauams sdrèm su pmpdj glhl Bdlrbd Bepp dk supdjègujm hís mgjmhmam plr jm grètegm y djpùnjegl* ‚@kutd ^lg`kd (( Mjj Mhdregmk‘ dk djmýl j51?* dj qud jd trmdrèm jm glksmbrmge÷kglhl dstrdjjm ad Cljjywlla+ ^lkmja ^dmbmksd cezl glklgealplr sdr trmnmimalr yglkmnjd* y mj glktrmrel ad hugcls mgtlrds*pmrm kmam dxtrmvmbmktd y cmstm ektrlvdrteal+Dk Cljjywlla* aurmktd dj rlamid ad jm pdjègujm.Nrltcdr ^mt+. glklge÷ m jm ndjjm mgtrez ImkdRyhmk* glk quedk ekege÷ uk klvemzbl+ Dkdkdrl adj mýl =51? glktrmidrlk hmtrehlkel+Mj mýl sebuedktd kmgdrèm su prehdrm ceim9Hmurddk ^dmbmk+Dk pjdkm Wdbukam Budrrm Hukaemj* y trms djmtmqud m _dmrj Cmrnlr* jm Fudrzm Mårdm adjDiårgetl jjmh÷ m sdrvegel mgtevl mj Qdkedktd^dmbmk* msebkíkaljl m jm _rehdrm Tkeama ad_djègujms msdktmam dk Gujvdr Gety* Gmjeflrkem+^lkmja ^dmbmk prltmblkez÷ hís ad 1??pdjègujms ad dktrdkmhedktl+ Fud dk dstmåplgm ad su veam alkad dj pmtrelteshl iuvdkejsd glksljea÷* y sd cezl gdktrmj dk sus eadms yaesgursl+ Wek smndrjl* brmgems m dstms pdjègujmssd glkvdrterèm dk uk rlstrl glklgeal y gdrgm(kl pmrm hejds ad i÷vdkds klrtdmhdregmklsqud sd glkvdrterèmk dk jls vdtdrmkls ad jmWdbukam Budrrm Hukaemj+ _lr jls sdrvegelsprdstmals* dk iujel adj mýl =517* dj Diårgetl jlmsgdkae÷ mj rmkbl ad Gmpetík+ Dk hmrzl adjmýl =514 malptmk m su sdbukal ceil9 Hegcmdj^dmbmk+ Dk aegedhnrd adj heshl mýl djDiårgetl jl jjmh÷ m rdterl+Adspuås ad jm budrrm* ^lkmja ^dmbmk rdekegemsu gmrrdrm gekdhmtlbrígm* jm qud sd dxtdkadrèmcmstm dj mýl =564+ Adsad su jjdbmam mCljjywlla* mgtùl dk 47 pdjègujms pmrm dj gekdy ukm pmrm tdjdvese÷k+ Dk pmrmjdjl* mqudjjmekquedtua qud jd cmnèm jjdvmal m pmrtegepmr dkjm pljètegm dstuaemktej* cezl qud adgeaedrmekvljugrmrsd y pmrtegepmr dk dj Wekaegmtl adMgtlrds ad Gekd #Wgrddk Mgtlrs Bueja* WMBplr sus sebjms dk ekbjås%+ Wu adaegmge÷k yprdpmrmge÷k rípeamhdktd jl jjdvmrlk jmlgupmr jm _rdseadkgem adj WMB* dktrd jls mýls=512 m =54>+ Adsad dstd gmrbl adne÷sljugelkmr jls sdrels prlnjdhms gmusmals plrjls gmam vdz hís eadljlbezmams cudjbms dk jlsdstuaels y jms rmaegmjds trmksflrhmgelkds adjm ekaustrem gekdhmtlbrígm+
Jm fmhejem ^dmbmk dk =56=+
 
_drslkmids _ùnjeglsK¹ ??>Klvedhnrd ad >?=>
7
Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj
^lkmja ^dmbmk glktekumnm rdbestrmal deadktegíkalsd glk jls adh÷grmtms* y dk jmgmhpmým prdseadkgemj adj mýl =513* ^dmbmkmply÷ y vlt÷ plr Cmrry Qruhmk pmrm _rdse(adktd+ Wek dhnmrbl* glhl _rdseadktd adWMB* sd hlstrmnm hljdstl plr jm grdgedktdektrlhese÷k adj Blnedrkl dk jm veam aemrem adjms pdrslkms* dj dxgdsevl kevdj ad ehpudstlsqud mfdgtmnm m jls geuamamkls y jm dxgdsevm ynurlgrítegm rdbujmge÷k ehpudstm m vmremsekaustrems* dktrd djjms jm gekdhmtlbrígm+ Wekpdriuegel ad su mjemge÷k pmrteaestm* ^lkmja^dmbmk ael su mplyl m Mhdregmkls plr jmMgge÷k Adhlgrítegm* uk brupl jendrmj ymkteglhukestm fukamal dk dj mýl =512+Qrms kudvd mýls ad hmtrehlkel* y adneal maefdrdkgems surbeams dk dj hmtrehlkel* dktrddjjms jm plgm glhprdkse÷k ad Imkd Ryhmkcmgem jls ektdrdsds pljètegls ad su hmreal* jls^dmbmk sd aevlrgemk dk =515+ Ds ukl ad jlshlhdktls hís aefègejds ad jm veam ad ^lkmja^dmbmk9 m su greses fmhejemr sd suhm jmekgepedktd greses prlfdselkmj qud dk adketevmtdrhekmrèm su gmrrdrm glhl mgtlr+Adsad su gmrbl dk WMB* sd pdrgmt÷ ad jmsektdkgelkds ad brupls rmaegmjds glhukestmspmrm tlhmr dj glktrlj ad jm ekaustrem adj gekdmhdregmkl+ Dktrd jls hdaels qud dhpjdmnmksd dkglktrmnm jm veljdkgem* y jm pljetezmge÷k adjls prlnjdhms jmnlrmjds* y adgeae÷ adkukgemrm dstls hlvehedktls gmam vdz qud tdkèm jmlgmse÷k+ Dstl jd prlvlg÷ sdrels glkegtls glkjls hís veljdktls* mj puktl ad qud jm pljegèm jdsubere÷ jjdvmr ukm pestljm pmrm su sdbureama+Dk jm djdgge÷k prdseadkgemj adj mýl =54> cezlgmhpmým glhl adh÷grmtm plr Desdkclwdr*dj gmkaeamtl ad jls ^dpunjegmkls+ Dstd cdgcladhlstrmnm su grdgedktd adsglktdktl glk dj_mrteal Adh÷grmtm* slnrd tlal plr jm mgtetuacmgem jm mhdkmzm glhukestm y plr jms pljètegmsqud prlhlvèmk ukm hmylr ektdrvdkge÷kdglk÷hegm adj Dstmal* glk jm glksebuedktdekudkgem dk jm veam prevmam ad jls geuamamkls+Dk hmrzl adj mýl =54>* trms ukm jmrbmrdjmge÷k sdktehdktmj* ^lkmja ^dmbmk sd gms÷glk jm mgtrez Kmkgy Amves* quedk sdrèm su huidrpmrm dj rdstl ad su veam+ Jm rdjmge÷k drm hísqud sdktehdktmj9 glhpmrtèmk prekgepels* eadmsy jm vese÷k ad slgedama qud qudrèmk pmrm jlsDstmals Tkeals+ Dk lgtunrd kmgd jm prehdrmceim ad jm pmrdim9 _mtregem ^dmbmk+ Kmkgyadgead adaegmrsd plr glhpjdtl m gueamr ad jmfmhejem y adj clbmr* msè glhl tmhneåk mmplymr tlams jm mgteveamads d ekegemtevms quddhprdkaedrm su hmreal+ Jm fmhejem ^dmbmkdstmnm jjdkm ad sudýls* pdrl jm gmrrdrm glhlmgtlr ad ^lkmja kl dstmnm dk su hdilrhlhdktl+ Dsd heshl mýl mgdpt÷ uk trmnmilglhl vlgdrl ad jm Glhpmýèm BdkdrmjDjdgtreg* jl qud jd pdrhete÷ rdglrrdr dj pmèsamkal aesgursls glhl glkfdrdkgestm y prekgepmj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->