Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
September 4 - 10, 2013 Sports Reporter

September 4 - 10, 2013 Sports Reporter

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Sports Reporter
weekly
weekly

More info:

Published by: Sports Reporter on Sep 03, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
GJIEJ[PFI, Ijv) . UjonZPO!s @grbs Korijs oie PgoiifiF!Mjjdj jorije tgj oll.jvjitsafle njeols os tjon quolbdybia`onj tf oi jie ot tgj ;3?0 QfrleUjipbi Kfwlbia Ossf`botbfiQfrle @gonpbfisgbps)Bt wos o `fnpljtjly ebddjrjit potg tf afle dfr jo`g fd tgjn osKorijs efnbiotje tgj dbjle nfstfd tgj wjjm, wgblj F!Mjjdj kflt.je drfn jbagtg tf dbrst tgj lostaonj ot Puisjt Ptotbfi!s PtrbmjXfij Kfwlbia @jitjr)Bi tgj dbiol aonj fd tjon quolb.dybia, F!Mjjdj dbrje o ;42 aonjtf ift fily gjlp abvj Ujon ZPOtgj tfp sjje bi tgj wfnji!s tjonsjnbdbiols kut olsf kffst gjr bitftgj oll.jvjits afle)F!Mjjdj dbibsgje gjr ;5.aonjtftol wbtg :,;32 ';?1)35 ovjroaj",wgblj Mfrjo!s Pfi Rui.Gjjjorije tgj sblvjr wbtg :,?72)Lotvbo!s Eboio Xovholfvo tffm tgj krfizj wbtg :,?44)+B ijvjr lffmje ot tgj s`frjs dfr oll.jvjits tgj lost aonj oie ebei!tgovj oiy bejo uitbl wj wjrj `fn. pljtjly efij,+ F!Mjjdj sobe) +Bgoe if bejo kj`ousj B wos sfdf`usje fi gjlpbia ajt tgj tjonbitf dbrst plo`j oie mif`m efwios noiy pbis os wj `fule)+Ugj tjon ZPO wfnji jitjrjetgj sj`fie rfuie fd tjon quolbdy.bia bi jbagtg plo`j oie puttfajtgjr aonjs fd ?,315, ?,?2?oie ?,;;4 tf suraj bitf tgj tfpspft wbtg 4,502 ';?5)40 ovjroaj")Noloysbo jorije tgj sj`fie sjjewbtg 4,;11, Mfrjo wos tgbre wbtg4,;4; oie Tjijzujlo wos dfurtgwbtg 4,;??)Fi tgj nji!s sbej, Korijs tftol.ly efnbiotje tgj oll.jvjits stoie.bias, wbiibia tgj afle njeol ky;?3 pbis wbtg :,432 ';00)1? ovjr.oaj") Mfrjo!s @gf Rfuia.Pjfitffm tgj sblvjr wbtg :,022 oieUjon ZPO!s Kbll F!Ijbll jorije krfizj wbtg :,013)+Bt!s ift vjry fdtji tgot yfu `oiajt tgot dor ogjoe fd o vjry toljit.je dbjle,+ Korijs sobe) +Ny kollrjo`tbfi ployje o guaj port bi tgjwbi os wjll os tgj auys B kfwljewbtg)+Ugj Ujon ZPO nji sjttlje dfr tgj sj`fie sjje bi tgj nji!ssjnbdbiols odtjr Korijs ljdt o pf`mjt 1.?3 splbt bi tgj dbioldronj ollfwbia Mfrjo tf jori tgjtfp sjje ky hust dfur pbis)Ugj Mfrjois dbibsgje fi tfp fd tgj stoiebias wbtg 4,:43 ';?7)41ovjroaj", wgblj Ujon ZPO wossj`fie wbtg 4,::4) Ejinorm dbi.bsgje tgbre wbtg 4,:?;, oieDbiloie wos dfurtg wbtg 4,:33)Mfrjo wbll do`j Dbiloie, wgbljUjon ZPO wbll tomj fi Ejinorm bi tgj sjnbdbiols) Ugj wbiijrswbll njjt dfr tgj afle njeol)Ugj tfp ;5 ployjrs bi tgj oll.jvjits stoiebias odtjr ;5 aonjsoevoi`je tf tgj Nostjrs `fnpjtb.tbfi, wgb`g ajts uiejrwoy wbtg tgjdbrst rfuie Ugurseoy nfribia) Ugjoevoi`bia ployjrs wbll kfwl sbxoeebtbfiol aonjs wbtg oll pbis `or.rybia dfrwore tf ejtjrnbij tgj tfpjbagt dfr rfuie.rfkbi not`g ploy)Odtjr sjvji aonjs fd rfuierfkbi, tgj tfp dfur nji oie tfpdfur wfnji wbll oevoi`j tf tgjsjnbdbiols)
Ugj Jost!s Nfst [joe Kfwlbia Qjjmly 
Ppfrts [jpfrtjr
Ugj Iotbfi!s Ljoebia Kfwlbia Ufurionjit Ijwspopjr Pbi`j ?253
Tfl) 15 If) ;1 Pjptjnkjr 5 . ?3, ;3?0 :3 `jits
Ujon ZPO‒s @grbs Korijs oie Pgoiifi F‒MjjdjQbi Oll.Jvjits ot Qfrle @gonpbfisgbps
Ky Lu`os Qbsjnoi
. ZPK@ 
LFEB, IH . @grbs Djrroroslonnje o 033 aonj wgblj kfwl.bia bi tgj Lfeb Loijs UujseoyEfukljs Ljoauj)Kfkky @ostbllf tfssje ;12 dfl.lfwje ky Aljii Arbddbtgs wbtg o;42 oie Nbmj EjAro`o olsf gbt;42)DO[NBIAEOLJ, IR ‐ Nb`gojlKjrorebif jorije tfp gfifrs bi tgjQjeijseoy Oeult&Huibfr Ljoaujot Dornbiaeolj Loijs dbrbia aonjsfd ;52.;?0 kjdfrj klostbia o 033dfr tgj sjssbfi gbag sjrbjs fd 14;)Je Nji`orjllb sgft ;;7.;?1.454,Hfj Nbalboif ;;2, HfsjpgOiajlfij ;;1.;?;.4;0, OeonMrouss ;;?, Mjiijtg Uonkurrbif;?4, Sotrb`bo Gobijs ?22, oie SotKjroebif ?20)
Nb`gojl Kjrorebif Klostje 033Ot Dornbiaeolj Loijs@grbs Djrroro 033 ot Lfeb LoijsNbmj Ejllonoiio 033 ot Nohjstb`
GFSJLOQI, IH ‐ NbmjEjllonoiio tfppje oll aonj oiesjt s`frbia bi tgj Goieb`opEfukljs Ljoauj ot Nohjstb` Loijsdbrbia o 033 pjrdj`tf tgji oeejeaonjs fd ;:?.;04.;55 dfr tgj gbagsjrbjs fd ?30?) Ib`m Oitfiu``b rfllje ;55.;4:.;;:.;:4.223, Oitgfiy Nortbif;:1.;:2.;;?.;?5.2:?, [f``fDfrtuiotf ;01.;::.;05.;?;.207oie Lbso Solozzflo ;35.;42.7:2)GJIEJ[PFI, Ijv) . Bi o gbag.s`frbia dbiol not`g, Ujon ZPO!sHfgi Pz`zjrkbismb oie @grbsKorijs jnjraje os tgj aflenjeol wbiijrs bi tgj nji!s efu. kljs jvjit ot tgj ;3?0 QfrleUjipbi Kfwlbia Ossf`botbfiQfrle @gonpbfisgbps)Pz`zjrkbismb oie Korijs ejdjotjeDbiloie!s Sosb Zftblo oie FsmuSoljrno, :42.510, bi tgj afle.njeol not`g ot Puisjt Ptotbfi!sPtrbmj Xfij Kfwlbia @jitjr)Ujon ZPO!s Hfgi Hoiowb`z oieNbmj Doaoi oie Dbiloie!s HffiosHogmbiji oie Sjttjrb Polfijisgorje tgj krfizj njeol)Bi tgj tbtlj not`g, Pz`zjrkbismblje tgj woy wbtg o ;23 aonj,wgblj Korijs `fitrbkutje ;12)Zftblo goe ;51 oie Soljrnoosgft ;;4 dfr Dbiloie)+Bt!s afbia tf kj o lfia tbnj kjdfrj sfnjfij kjots tgot s`frjbi o efukljs dbiol,+ Korijs sobe)+B!vj kjji dfrtuiotj tf wbi ftgjr afle njeols kut wbiibia tgjefukljs bs o dbrst dfr nj) Ugjrj!siftgbia kjttjr tgoi gjorbia yfur iotbfiol oitgjn ot tgj Qfrle@gonpbfisgbps)+Odtjr struaalbia bi tgj sbx aonjsfd quolbdybia jorlbjr bi tgj eoy,Pz`zjrkbismb sobe gj wos prfuetf kj oklj tf stjp up oie gjlpKorijs wgji bt nottjrje nfst)+@grbs wos tgj wfrm gfrsj tfeoy,oie B wos hust pbaayko`mbia fdd fd gbn,+ sobe Pz`zjrkbismb, wgfjorije gbs dbrst Qfrle@gonpbfisgbps afle njeol) +Uf kj oklj tf `fnj ko`m odtjr tgjwoy B kfwlje bi quolbdybia oiegjlp @grbs fut bi tgj njeolrfuie nomjs tgbs djjl jvji kjt.tjr)+Bi quolbdybia, Korijs dbrje o pjr.dj`t aonj ji rfutj tf o ?,:3;tftol dfr sbx aonjs, wgbljPz`zjrkbismb dbrje hust ?,;01) Ugjtftol gjlpje Korijs tomj tgj ljoebi oll.jvjits ot tgj goldwoy pfbitwbtg o ?;.aonj tftol fd ;,744';07)70 ovjroaj")Ugj sjnbdbiols goe kftg Dbiloieoie tgj Zibtje Ptotjs tombia fijo`g ftgjr, ossurbia o Dbiloie.Z)P) dbiol) Pz`zjrkbismb oieKorijs ejdjotje Hoiowb`z oieDoaoi, 51;.5:7, wgblj Zftblo oieSoljrnoo mif`mje fdd Hogmbijioie Polfiji, 573.5:0)
Ujon ZPO [flls tf Nji‒s Efukljs Ubtlj ot Qfrle @gonpbfisgbps
Ky Lu`os Qbsjnoi
.
ZPK@ 
SKO pgftf
Hfgi Pz`zjrkbismb oie @grbs Korijs
Kbll Noiagbsb ;22.702, Hfsj Lfpjz 033Bi Drje Afwj Urbpljs ot Sormwoy
JLNQFFE SO[M, IH ‐ KbllNoiagbsb tfppje tgj dbjle ky klostbia oi 702 sjrbjs fi aonjs fd ;4?, ;22 oie ;12 bi tgj UujseoyDrje Afwj Urbpljs KfwlbiaLjoauj ot Sormwoy Loijs)Hfsj Lfpjz wos olsf fi gbs aonjwbtg o pjrdj`t 033 aonj wgbljtftolbia 151 dfr tgj ibagt)Hfgi @fljnoi kfwlje ;12.142,Nb`gojl Krjiijr ;:5.1;3, HfsjpgKrulotf ;52.137, [jij [ubz Hr);41.421, Hosfi Sorf ;17.42?, Ib`m Djrrorf ;57.474, EovjSdjbddjr ;:5.41;, oie Soul Ptuort;:7.41?)
 
;
PSF[UP [JSF[UJ[ 
Pjptjnkjr 5 . ?3, ;3?0
Ugj fut`fnj fd noiy o spfrtsjvjit bs ej`beje fi tgj hueanjitej`bsbfis fd fddb`bols)Ugjrj!s iftgbia wrfia wbtgtgot, sbnply kj`ousj tgjrj!s ifftgjr woy) Rfu `oi!t govj dfft.koll, kosjkoll fr kosmjtkoll aonjswbtgfut rulbia fddb`bols) Oie yfu`oi!t ef wbtgfut orkbtjrs bi kfx.bia fr tjiibs fr gf`mjy fr bi nfstspfrts) Lfsbia portb`bpoits oietgjbr dfllfwjrs orj bi`lbije tf ebs.oarjj wbtg rjdjrjjs, unpbrjs oie hueajs)Ift sf wbtg kfwlbia) Bt!s oijxo`t spfrt `fnporje tf nfstftgjrs) Fi tgj dbrst koll yfumif`m efwi oll tgj pbis fr yfuefi!t) Bd yfu ef, bt!s o strbmj) Bd yfu efi!t yfu rj`jbvj oiftgjrkoll) Bd yfu mif`m tgjn oll efwifi tgj sj`fie koll yfu govj osporj) Bd yfu efi!t yfu govj oifpji dronj)Purj, tgjrj orj ruljs) Rfu nuststoy kjgbie tgj dful lbij) Sbidollnust kj ljaol bi jvjry woy) Ugjjqubpnjit yfu usj oie tgj jqubp.njit yfu kfwl fi nust njjtspj`bdb`otbfis) Ot tbnjs tgjrj orjoraunjits fr ebddjrji`js fd fpbi.bfi fi sfnj fd tgfsj pfbits)Kut tgjrj orj nfrj ebsoarjj.njits bi o goiedull fd kosjkoll,dfftkoll, oie kosmjtkoll aonjstgoi tgjrj orj bi nbllbfis upfinbllbfis fd kfwlbia aonjs)Rfu `oi `fnj up wbtg o lu`mystrbmj fr o lu`my aonj, oie yfunoy jvji govj o lu`my ibagt, kutif kfwljr gos o lu`my sjosfi)Ugfuag kfwlbiq bs o tjon aonjbi ljoauj ploy, bt!s stbll tgj bieb.vbeuol tgot `fuits nfst)Fi`j gj ajts tf tgj dful lbij, okfwljr bs strb`tly fi gbs fwi) Bd tgbias af wrfia, tgj kfwljr usu.olly gos fily gbnsjld tf klonj)Pjlefn bs tgj hueanjit fd o sj`.fie fr tgbre porty bivflvje frijjeje)Ugjrj bs olwoys tolm okfutspfrts krbiabia iotbfis tfajtgjr)Ugot!s o rjol louagjr) Bt!s nfrjdo`t tgoi db`tbfi tgot bi `jrtobispfrts tgj fddb`bols fr hueajs wgfvftj fi tgj fut`fnj olnfstolwoys dovfr tgjbr fwi `fuitry!sportb`bpoits) Ugot!s gorely o pfp.ulor woy tf nomj drbjies oiebidluji`j pjfplj)Kfxjrs wgf trovjl tf dfrjbai`fuitrbjs `fnj tf jxpj`t tgot,uiljss tgjy wbi wbtgfut oiyefukt, tgjy wbll lfsj) Ugjrj orjbiejje, gfnjtfwi ej`bsbfis oiegfnj `fuitry ej`bsbfis bi kfx.bia, oie bi ftgjr spfrts, portb`u.lorly tgfsj fd Flynpb` ioturj)Ugbs prfkljn rorjly orbsjs bikfwlbia) @fnpjtbtbfi bs dbjr`j,kut drbjiely, nfrjsf kj`ousjtgjrj bs lbttlj ej`bsbfi nombia kytgbre portbjs) Kfwljrs rfll, oietgjbr s`frjs tjll tgj stfry, tgjwgflj stfry) Bt!s kfwlbia kollsoaobist pbis, oie if kfey fr iftgbia kjtwjji tgj koll oie tgjpbis tf stfp tgj o`tbfi fr ruljoaobist bt)Ugbs iotbfi, oie noiy ftgjrsorfuie tgj wfrle kjlbjvj bi tgjtgjfry fd prfnftbia affe wblltgrfuag spfrts) Uff fdtji, bll wbllbs `rjotje)Ugot efjsi!t goppji bi kfwl.bia, nfstly kj`ousj fd tgj ioturjfd tgj spfrt) Kfwljrs ajt oiary,kut nfstly ot tgj pbis, tgj loijs,oie tgjnsjlvjs) Ugjy efi!t govjoi fddb`bol tgjy `oi ljoi fi, `ry tffr orauj wbtg, sovj ljoauj fddb.`bols fr tfurionjit ebrj`tfrs,wgf `oi gorely kj tjrnje bi tgjsonj gjovy kro`mjt os ftgjrspfrts fddb`bols)Kfwlbia `oi krbia pjfplj, oieiotbfis tff, tfajtgjr o lft qub`mjrtgoi nfst fd tgj spfrts tgot arokoll tgj spo`j oie oll tgj ottjitbfi)Kfwljrs `oi orauj wbtg tgj kjst,oie tgjy ef, wbtg jo`g ftgjr, kutrorjly bs bt fvjr sfnjtgbia tgotgoppjije fi tgj loijs bi rjaoretf ruljs fr rjaulotbfis ej`beje kyo tgbre porty)Ot ljost rorjly `fnporje tfftgjr spfrts)
PJOUULJ ‐ Ugrjj fd tgjSrfdjssbfiol KfwljrsOssf`botbfi‒s arjotjst ployjrstfppje tgj sjosfi.jiebiaSKO:3 Ufur stots dfr ovjroaj,joribias oie `fnpjtbtbfi pfbits)Odtjr joribia gbs sj`fie `fi.sj`utbvj SKO:3 Sloyjr fd tgjRjor `rfwi, Qoltjr [oyQbllbons Hr) fd F`olo, Dlo),tfppje tgj joribias oie stoi.eore `fnpjtbtbfi pfbits lbstswgblj dbibsgbia tgbre bi tgj ovjr.oaj `otjafry kjgbie djllfw Gollfd Donjrs Sjtj Qjkjr fd Pt)Oii, Nf), oie OnljtfNfio`jllb fd Tjijzujlo)Eurbia tgj ??.tfurionjit;3?0 sjosfi SKO‒s filbij kfwlbia `goiijl Wtro Dronj prfvbeje ijorly ?03 gfurs fd lbvj `fvjroaj fd SKO:3 Ufur jvjits)Kfwlbia bi oll ?? tfurionjitsoie ljoebia oll `fnpjtbtfrs wbtgtgrjj tbtljs, Qbllbons lje jori.bias wbtg %5?,?1:, `fnpjtbtbfi pfbits wbtg ;35,?:1 oie gj plo`je tgbre fi tgj ovjroaj lbst ‐  kosje upfi o nbibnun fd ?:3aonjs kfwlje ‐ wbtg o ;;2)54ovjroaj dfr 035 aonjs) Olfiawbtg gbs tgrjj tbtljs, Qbllbonsgoe twf tgbres, twf dfurtgs,bi`luebia tgj Pui`fost Pjibfr Z)P) Fpji, oie goe tgrjj ftgjr ?3tg.plo`j dbibsgjs bi`luebiatgj ZPK@ Pjibfr Nostjrs)Sloyjr fd tgj Rjor pfbits jorijedfr tfp dfur dbibsgjs ejtjrnbijetgj SKO:3 Sloyjr fd tgj Rjor tbtlj) @fnpjtbia bi gbs dfurtgSKO:3 Ufur sjosfi, tgj SKOUfur‒s oll.tbnj tbtljs ljoejr ifwgos sjvji SKO:3 Ufur tbtljs)Qjkjr, wgf kfwlje bi filysbx jvjits bi gbs dbrst yjor os oSKO:3 Ufur `fnpjtbtfr, lje tgjovjroaj `otjafry, s`frbia ot o;00)11 po`j dfr ?:5 aonjs, oiejiebia tgj sjosfi sj`fie bijoribias '%0;,333" oie sbxtg bi`fnpjtbtbfi pfbits '?;1,441")Qjkjr wfi twf tbtljs, bi`lue.bia gbs dbrst SKO:3 Ufur nohfr bi tgj ZPK@ Pjibfr Nostjrs, bigbs tgbre tfurionjit) Gj olsfwfi tgj sjosfi.jiebia UrjosurjBsloie [jsfrt $ @osbif prjsjit.je ky NFUBT Fpji bi Qjl`g,Nbii), o vb`tfry tgot aovj gbntgj SKO:3 [ffmbj fd tgj Rjor tbtlj 'olsf kosje fi pfbitsoworeje dfr tfp dfur dbibsgjs")Qjkjr olsf goe twf tgbre.plo`jdbibsgjs, o dfurtg oie o ibitg)@fnpjtbia bi jbagt tfurio.njits bi gbs sj`fie SKO:3Ufur sjosfi, Nfio`jllb dbibsgjesj`fie bi ovjroaj ';03)57",tgbre bi joribias '%;2,7:3" oiesj`fie bi `fnpjtbtbfi pfbits'?:2,002")Nfio`jllb, o ?2.tbnj wbiijr fi tgj SKO Ufur, su``jssdullyejdjieje gbs Pui`fost SKOPjibfr Z)P) Fpji tbtlj dfr gbssj`fie `orjjr SKO:3 Ufur tbtlj)Ftgjr tfp dbibsgjs bi`lueje twfsj`fies, twf dbdtg oie twfjbagtg.plo`j dbibsgjs) Gj wostgj tfp quolbdbjr bi dbvj fd tgjjbagt tfurionjits gj `fnpjtjebi)Os tgj tfp tgrjj bi Sloyjr fd tgj Rjor pfbits, Qbllbons,Nfio`jllb oie Qjkjr jorije tgjtgrjj kjrtgs dfr tgj SKO:3 Ufur Dbiols wgb`g wbll kj `fieu`tjeos port fd Qfrle Pjrbjs fd Kfwlbia T bi Los Tjaos bi jorly Ifvjnkjr)Ubn Mouklj fd Norbfi, Fgbf,dbibsgje bi tgj tfp jbagt fd tgjUrjosurj Bsloie [jsfrt oie@osbif Fpji tf kj`fnj tgjSKO:3 Ufur‒s dbrst Pupjr Pjibfr Sloyjr fd tgj Rjor, ibp. pbia SKO Goll fd Donjr EoljJoalj fd Uovorjs, Dlo) Ugjgfifr dfr ployjrs oajs 43 oieflejr wos kosje upfi tgj tfur‒s`fnpjtbtbfi pfbits stoiebias)Mouklj goe tfp dbibsgjs fd dfurtg, sbxtg oie sjvjitg eurbiatgj sjosfi)Dfr `fnpljtj SKO:3 Ufur stots, vbsbt pko)`fn oie `lb`m fitgj “stotbstb`s„ tok)
Qbllbons, Nfio`jllb, Qjkjr Ufp ;3?0 SKO:3 Ufur Ptots
 SKO Goll fd Donjrs jori kjrtgs bi SKO:3 Ufur Dbiols eurbia Qfrle Pjrbjs fd Kfwlbia 
Hjrry P`gijbejr
. SKO
 
Pjptjnkjr 5 . ?3, ;3?0
PSF[UP [JSF[UJ[  
0
// [jnjnkjr yfu rjoe bt gjrj DB[PU //Ugot bs wgy bt SORPtf Oevjrtbsj bi tgj
Ppfrts [jpfrtjr
 Noykj bt‒s ift olwoys okfut trybia tf dbx sfnjtgbia krfmji) Noykj bt‒s okfut stortbia fvjr oie `rjotbia sfnjtgbia kjttjr)
[J@F[E ?7 @FZIU[BJP OL[JOER JIUJ[JEBI SKO QF[LE PJ[BJP FD KFQLBIA T
Ky Kbll Tbit
. SKO
Ugj dbdtg jebtbfi fd tgj SKO Qfrle Pjrbjs fd Kfwlbia, sjt dfr F`t) ;:.Ifv) 0 ot PfutgSfbit Kfwlbia @jitjr bi Los Tjaos, gos olrjoey sjt o rj`fre dfr bitjriotbfiol rjprjsjito.tbfi wbtg ?7 `fuitrbjs jitjrje)Dfr tgj dbrst tbnj, fij fr nfrj SKO njnkjrs drfn Orajitbio, Kjrnueo, tgj @zj`g[jpuklb`, J`uoefr, Brjloie oie Sujrtf [b`f wbll `fnpjtj bi o dbjle olfia wbtg rjprjsjito.tbvjs drfn Oustrolbo, @oioeo, @flfnkbo, Ejinorm, Jialoie, Dbiloie, Hopoi, Njxb`f,[ussbo, Pwjeji, Tjijzujlo oie tgj Zibtje Ptotjs) Oeebtbfiol bitjriotbfiol ployjrs orjjxpj`tje os tgj prjnbjr sgfw`osj dfr prfdjssbfiol kfwljrs `fitbiujs tf jxpoie bts wfrle.wbej oppjol)SKO Qfrle Pjrbjs fd Kfwlbia T wbll owore dbvj SKO Ufur tbtljs8 @gjjtog, @gonjljfi,P`frpbfi oie Tbpjr @gonpbfisgbps plus tgj SKO Qfrle @gonpbfisgbp) Ugj dbjle bs lbn.btje tf ;53 SKO njnkjrs fi o dbrst.`fnj kosbs) Djwjr tgoi 7: spfts orj stbll ovobloklj'SKO njnkjrs `oi jitjr tgrfuag pko)`fn fr ky `ollbia tgj SKO fddb`j8 ;34.4:5.43;:")“Fij fd tgj nfst jx`btbia spfrtbia jvjits B jvjr ottjieje wos tgj ;337 QUKO Qfrle@gonpbfisgbps bi Koiamfm, Ugobloie,„ SKO @fnnbssbfijr Ufn @lorm sobe) “Ugj dbioltjon not`g kjtwjji tgj ZPO oie Mfrjo jieje bi o rjnormoklj tbj bi rjaulotbfi, dfr`biao pulsotbia rfll.fdd) Ugj prjssurj tf pjrdfrn ‐ dfr tjonnotjs, dfr `fuitry ‐ uiejr ebddb.`ult `fiebtbfis wos polpoklj) Bt‒s wgot nomjs kfwlbia oi bi`rjebklj spfrt) Ugj ZPO, djo.turbia dfr tgj dbrst tbnj o ‗Erjon Ujon‒ arfup fd SKO prfs, wfi tgot eoy, kut kfwlbiawos tgj truj vb`tfr)“Ugj SKO prbejs btsjld fi djoturbia tgj arjotjst ployjrs bi tgj wfrle, oie wbtijssbia tgjtoljit fi ebsploy tgot jitbrj wjjm bi Ugobloie noej bt `ljor tf nj oll fd tgj kjst ployjrs bitgj wfrle wjrj ift rjaulor portb`bpoits bi tgj SKO,„ gj `fitbiuje) “B ijjeje tf nomj oarjotjr jddfrt tf krbia tgjsj ployjrs drfn orfuie tgj alfkj tf `fnpjtj fi fur stoaj) Drfnebs`ussbfis tgot wjjm wbtg yfuia bitjriotbfiol ployjrs su`g os Hosfi Kjlnfitj, FsmuSoljrnoo, Efn Korrjtt, Nortbi Lorsji oie pbfijjrs su`g os Nbmo Mfbvuibjnb oie UbnNo`m, tgj SKO dfraje ogjoe wbtg o ploi tf `rjotj oi jivbrfinjit nfrj `fieu`bvj oiebivbtbia)“Ugj SKO Qfrle Pjrbjs fd Kfwlbia wos kfri) Bi tgj prjvbfus :3.yjor gbstfry fd tgj SKOfily tgrjj bitjriotbfiol ployjrs goe wfi tbtljs, kut ot tgj QPFK tgj post dfur yjors wjgovj sjji ployjrs drfn fvjr ;3 `fuitrbjs `fnpjtj oie ijw SKO `gonpbfis jnjraj drfnMfrjo, @flfnkbo, Jialoie, Oustrolbo oie Dbiloie) QPFK.T, djoturbia tgj SKO Qfrle@gonpbfisgbp, rjturis tgbs F`tfkjr bi Los Tjaos)“Ugj SKO olsf portijrje wbtg tgj QUKO!s onkbtbfus Qfrle Kfwlbia Ufur,„ @lorm oeeje) “Qj wfrm tfajtgjr tf nomj o s`gjeulj dfr tgj wfrle!s kjst ployjrs, tf rjdbij ruljsoie rjaulotbfis, oie tf arfw tgj toljit pffls, doi kosjs oie prjstbaj fd arjot jvjits) UgjQKU Dbiols, djoturbia QKU nji‒s oie wfnji‒s pfbits ljoejrs gos kj`fnj o gbaglbagtfd tgj QPFK, wbtg guaj JPSI tjljvbsbfi ouebji`js wot`gbia)“Ugj SKO bs kjttjr dfr jnkro`bia tgj alfkol aonj) Bt bs nfrj `flfrdul, ebvjrsj, wbtg nfrjtoljit tgoi jvjr kjdfrj) Ugj rjspj`t dfr ployjrs drfn orfuie tgj wfrle gos sforje bi tgjZPO, oie wj orj prfue fd fur ployjrs trovjlbia tf bitjriotbfiol jvjits, sprjoebia tgjSKO‒s njssoaj) B gfpj yfu wot`g tgj SKO fi UT oie bd ift ovobloklj, af tf pko)`fn oiesuks`rbkj tf WtroDronj)tv wgjrj oll fd fur jvjits orj wjk`ost)“B woit tf tgoim tgj QUKO oie bts ployjrs dfr sgfwbia us tgj woy oie dfr yfur ejeb`o.tbfi tf tgj spfrt,„ gj `fi`lueje) “Qj oll mifw tgot kfwlbia prfvbejs sfnj fd tgj nfst`fnpjllbia, tgrbllbia nfnjits bi oll fd otgljtb`s) B mifw tgj bitjriotbfiol ployjrs wbll oeejx`btjnjit tf tgj Qfrle Pjrbjs oaobi bi ;3?0, oie B gfpj oll fd tgj ployjrs jihfy tgj`fnpjtbtbfi bi Los Tjaos)„

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->