Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Zgłoszenie Publiczne - Prokuratura Śródmieście - Warszawa - Marzec 2012 r - DS`.PL.EU. Extended 1 -

Zgłoszenie Publiczne - Prokuratura Śródmieście - Warszawa - Marzec 2012 r - DS`.PL.EU. Extended 1 -

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Zgłoszenie Publiczne - Prokuratura Śródmieście - Warszawa - Marzec 2012 r - DS`.PL.EU. Extended 1 -

Zgłoszenie Publiczne - Prokuratura Śródmieście - Warszawa - Marzec 2012 r -

DS`.PL-EU.

Grycz Project (XIX-XXI cent.) - part 2010-202.

[..]

TBC.

Publ. Official Soon,
Edition I-th,
Poland (EU), Warsaw
2012.

http://sadprok.smakubooks.com/strony/iii-rns-651-10-sad-rej-w-wa-srodmiescie/


[..].

.
Zgłoszenie Publiczne - Prokuratura Śródmieście - Warszawa - Marzec 2012 r - DS`.PL.EU. Extended 1 -

Zgłoszenie Publiczne - Prokuratura Śródmieście - Warszawa - Marzec 2012 r -

DS`.PL-EU.

Grycz Project (XIX-XXI cent.) - part 2010-202.

[..]

TBC.

Publ. Official Soon,
Edition I-th,
Poland (EU), Warsaw
2012.

http://sadprok.smakubooks.com/strony/iii-rns-651-10-sad-rej-w-wa-srodmiescie/


[..].

.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/24/2014

 
Ttraem
=
 z
02
 Ttraem | =
 [bŀaszfegf Zu`lgdzef
 
Zracurmturm śrônhgfœdgf (Rmrszmwm)
 
Hmrzfd 0:=0 r.
Ve `flla tmeba dae ghíbfefs sfesumlfs. Ve rfbmla fe hg duhplfmýas Nf hè pmrm hè ! 07 nf Hmrza M `fmutgiul tmeba
wgto sfesuml ghmbfs. M bgit ae hy `grtonmy !!... 7 hmrzfd 0:=0 a banz. =6;46 = pfrsae lgcfs togs S..X. 7 hmrzfd 0:=0 a banz. =6;46
 
Ttraem
0
 z
02
 Ttraem | 0
7 hmrzfd 0:=0 a banz. =6;49 999. 7 hmrzfd 0:=0 a banz. =6;42 S..X.;)p.Ohhh... kfnzfegf. przfrwm. ;)ppp... 7 hmrzfd 0:=0 a banz. =6;42 S..X. 7 hmrzfd 0:=0 a banz. =6;4? Tdogenlfr's ^meba Tdogenlfr men ogs domrhf, Bmrnfl sgebgeb ge tof `mdcbrauen. ^of gnfm gs ta igemlly soaw tof sdfef wgto tof argbgeml tmeba, eat wgto ardofstrmtgaes ms bfefrml...
 
Ttraem
4
 z
02
 Ttraem | 4
7 hmrzfd 0:=0 a banz. =6;46 +.
 [ Ascmrżfegm Zu`lgdzefba; sprmwm na
Zracurmtury; Zmeg ^frfsm Iarn-Capfl (Brydz); paemn 6:
lmt zeėdmegm sgė psydogdzefba g igzydzefba emn dôrcĆ (pmsgfr`gdĆ1), acrmnmegf Kfk z nô`r hmtfrgmleydo g wszflcgdo geeydo (ŀĆdzegf z na`ryh Ghgfegfh, znrawgfh m emwft żydgfh)... ftd. S..X
 
Nanmtcawa w astmtegdo negmdo (nacŀmnegf
 04.:0.0:=0 r.) -
wŀmhmegf z crmnzgfżĆ em cwatė
 paemn 4=:,:: ZLE -
ZP[FT^ğZT^RA
-
wŀmhmegf (g crmnzgfż) na hgfszcmegm dôrcg (pmsgfr`gdy) pandzms  Kfk egfa`fdeaœdg w hgfszcmegu. Zrô`m zmbrm`gfegm (ucrmnzfegm) hgfszcmegm Rŀmœdgdgfldf.
 
Rdzfœegfk Zmeg ^frfsm Iarn
Capfl
(Brydz) usueėŀm dôrcė
 
(pmsgfr`gdė) z Rmrszmwy
-
wywgazŀm KĆ na  zmcŀmnu psydogmtrydzefba w Lu`lgegf, żf`y hôd spacakegf zm`rmĂ hgfszcmegf dôrdf (pmsgfr`gdy1)...
 
Zlmeawmŀm z zmcŀmnu psydogmtrydzefba w Lu`lgegf  przfegfœĂ wyracgfh sĆnu an rmzu (tmc `yŀa`y nlm
Zmeg ^frfsy Iarn-Brydz-Capfl emklfpgfk) na nahu
apgfcg spaŀfdzefk ŀĆdzegf z u`fzwŀmseawalegfegfh dôrcg (pmsgfr`gdy) g spacakegf kuż zmwszf hôd dzfrpmĂ carzyœdg z zmbrm`gaefba dôrdf (pmsgfr`gdy) hgfszcmegm wŀmseaœdgawfba w Rmrszmwgf.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->