Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1.1 Trạm di động MS (Mobile Station)
1.1.2 Modul nhận dạng thuê bao SIM (Subscriber Identuty Module)
1.1.3 Trạm thu phát cơ sở BTS (Base Transceiver Station)
1.1.4 Bộ điều khiển trạm gốc BSC (Base Station controller)
1.1.5 Trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động MSC
1.1.6 Bộ ghi định vị thường trú HLR
1.1.7 Bộ ghi định vị tạm trú VLR
1.1.8 Bộ đăng ký nhận dạng thiết bị EIR
1.1.9 Quản lý thuê bao và trung tâm nhận thực AUC
1.1.10 Điều khiển quản lý và bảo dưỡng OMC
1.1.11 Các giao diện trong mạng GSM
1.2 MÔ HÌNH MẠNG GSM
1.3 MẠNG TRUY CẬP GSM
1.3.1 Các kênh vật lý
1.3.2 Các kênh logic
1.4 XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ TRONG GSM
1.4.1 Mã hoá tiếng nói
1.4.2 Mã hoá kênh
1.4.3 Đan xen
1.4.5 Điều chế
Chương 2
GIAO THỨC BÁO HIỆU MẠNG GSM
2.1 GIAO THỨC BÁO HIỆU
2.1.1 Giao diện A
2.1.3 Giao diện Air/Um
2.2 THỦ TỤC TRONG MẠNG GSM
2.2.1 Bật tắt máy ở trạm di động
2.2.2 Gán và tách IMSI
2.2.3 Cập nhật vị trí a. Cập nhật vị trí trong BSS
b. Cập nhật vị trí trong NSS
2.2.4 Bắt đầu cuộc gọi a. Bắt đầu cuộc gọi trong BSS
b. Bắt đầu cuộc gọi trong NSS
b. Đầu cuối di động gọi trong NSS
Hình 2.36a: Đầu cuối di động gọi trong NSS
Chương 3
CHUYỂN GIAO MẠNG GSM
3.1 CÁC LOẠI CHUYỂN GIAO
3.1.1 Trong BTS
3.1.2 Chuyển giao trong cùng BSC
3.1.3 Chuyển giao trong cùng MSC
3.1.4 Chuyển giao giữa các MSC
3.1.5 Nhận xét
3.2 CÁC BỘ ĐỊNH THỜI
3.3 CHI TIẾT CHUYỂN GIAO
3.3.1 Trường hợp thành công
3.3.2 Trường hợp thất bại
3.3.3 Quay trở lại BSS củ
3.3.4 Giải phóng cuộc gọi
3.4 ỨNG DỤNG SDL ĐỂ PHÂN TÍCH CHUYỂN GIAO
3.4.1 Giới thiệu về SDL
3.4.2 Phân tích các trường hợp chuyển giao
3.5 THIẾT KẾ MÔ HÌNH
3.5.1 Thiết kế mô hình tổng quát
3.5.2 Các bản tin
3.6 MÔ TẢ VỀ MÔ HÌNH CPN
3.6.1 Khía cạnh của mô hình
3.6.2 Các trang CPN
KẾT LUẬN
CÁC THUẬT NGỮ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
63716811-Thesis-GSM

63716811-Thesis-GSM

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Danhson Nguyen

More info:

Published by: Danhson Nguyen on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 33 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 37 to 42 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 46 to 120 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->