Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Primeri hiljadugodisnje kulture Hrvata knj3 Lazo M Kostic

Primeri hiljadugodisnje kulture Hrvata knj3 Lazo M Kostic

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by vuk300
Лазо М Костић Примери хиљадугодишње културе Хрвата
Лазо М Костић Примери хиљадугодишње културе Хрвата

More info:

Published by: vuk300 on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

 
ПРИМЕРИХИЉАДУГОДИШЊЕКУЛТУРЕХРВАТА
III КЊИГАПОДВИЗИ ХРВАТА У XIX ВЕКУ
 
(ХИЉАДУОСАМСТОЧЕТРДЕСЕТОСМА)
Сабрао и превео
Д-Р. ЛАЗО М. КОСТИЋ
ред. професор УниверзитетаИздаљс
СРПСКЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ У КАНАДИХАМИЛТОН1956.'
 
Прештампавање и превођење
 
само по дозволи преводиоца.Штампарија Канадског Србобрана”
 
ПРЕДГОВОР
Ја сам прикупио и отштнмпао дие књижиие Примерахрватске хиљадугодишње културе. Приказао сам, кроз устастраних, објективних писаца, љихове мародерске и разбој-ничке подвиге у XVII и XVHI веку. На томе сам мислио дастанем. Веровао сам да he то бити довољно да Хрвате ура-зуми: да не истичу прсмного своју културу и, нарочито (тоје мој главни циљ), да нс чинс опако неукусна и фалсифика-торска упоређења изме!;у хрватске кулгуре и витештва сједне стране и српске некултуре и подлаштва с друге стране.Али, ја сам се преварио. Хрвати су остали какви су, онипате од
moral insanity,
од
morbus cthnicus,
од надувености. Ониуопште не виде ствари какве су, већ какве њима конвенирају,виде фата моргану. Штогод код некога лепо осмотре, они гапрогласе хрватским, штогод су ружно учинили они пребацедругима, специјално Србима. Клеветање Срба, то је главнизадатак њихове емиграције, најважнији национални пензум.Они не могу никако опростити Србима што се један део ос-лободио њихових кама и пећина и остао на животу. Нису употпуности испунили своје националне тежње у годинама1941—45, па не могу доћи себи. Пошто сад не могу Србефизички да убијају, то покушавају да их морално дотуку.Свим могућим средствима се служе, и јавним и тајним,и дозвољеним и недозвољеним. У исто време ангажују про-тив Срба и римски Ватикан и енглеске масонске ложе. Насве стране клевећу и лажно депунцирају Србе.Ја не читам њихову штампу, која је пуна таквих састава,која се ниишчег другог и не састоји него из напада -на Србе.Понеки српски листови пренесу каткад неки став из њиховештампс, и тако дознам шта пишу. Овога пута, мени су поје-дини ерпски емиграпти с one странс Океанд з Новог света)послали Дирсктно поједипс хрватске публикацијс. с молб.омда их не оставим бсз одговора.Уверавам их да то нећу учинити. Дон.будем жив, нећуХрватима остати дужаи. На сваки њихов напад одговорИћубар равном мером. Само-што ћу уместо њихових произвољ-пих и лажмих тврђеља одгопарати докумснгима, фактима-Али не брачсћи Спбо, јср сам иагласио више пута да ее-несме дозволити да нас Хрвати баце у дефанзипу. На свакинапад протунапад, каа што сам то чинио досад. ..
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->