Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
grigore alexandrescu - poezii si proza

grigore alexandrescu - poezii si proza

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,794 |Likes:
Published by Coco

More info:

Published by: Coco on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
 
BIBLIOTECA
 
ªCOLARULUI
LITERA
CHIªINÃU 1998
Grigore
 ALEXANDRESCU
POEZII +I PROZ{ 
 
ISBN 9975-74-138-X© LITERA, 1998
Coperta:
 
Isai C`rmu 
CZU
859. 0-3 A 38
 Textele au fost reproduse dup[: Grigore Alexandrescu,
Poezii 
. Edi\ie îngrijit[ de I.Fischer. Cu o prefa\[ de Liliana Fisher. Bucure=ti, Editura de stat pentru literatur[ =iart[, 1959; Grigore Alexandrescu,
Poezii. Proz[ 
. Antologie, prefa\[ =i tabel cronologic deConstantin Mohanu. Edi\ia a II-a, Bucure=ti, Editura Ion Creang[, 1985; Grigore Alexandrescu,
Poezii. Proz[ 
, Bucure=ti, Editura Minerva, 1985 =i Grigore Alexandrescu,
Opere, 1.
Edi\ie critic[, note, variante =i bibliografie de I. Fischer. Studiu introductiv deSilvian Iosifescu, Bucure=ti, Editura de stat pentru literatur[ =i art[, 1957.P[strându-se stilul autorului, au fost aduse în conformitate cu normele ortografice în vigoare cuvintele care nu =tirbesc originalitatea lui: daca – dac[, o=tirei – o=tirii, lunei – lunii...
 
 TABEL CRONOLOGIC1810
22 februarie 
Se na=te, la Târgovi=te, Grigore Alexandrescu; era fiul vistierniculuiMihai Alexandrescu =i al Mariei, n[scut[ Fusea. Tot târgovi=teni, prin na=tere, erau poe\ii V[c[re=ti, Vasile Cârlova =i IonHeliade R[dulescu.1827 Î=i pierde amândoi p[rin\ii.1829 Apar primele periodice române=ti: Heliade scoate la Bucure=ti
Curierul românesc,
iar Gheorghe Asachi, la Ia=i,
 Albina româneasc[.
1830 R[mas orfan, pleac[ la Bucure=ti, la un unchi, p[rintele Ieremia.1831 Se înscrie la “=coala de limb[ fran\ozeasc[“ a lui J. A. Vaillant, în “clasa deliteratur[“.1832
6 martie 
Are loc debutul literar al lui Gr. Alexandrescu, prin publicarea în
Curierul românesc 
a poeziei
 Miezul nop\ii.1 mai 
Este elev la “Sf. Sava”, pensionul lui Vaillant fiind înglobat acestuicolegiu. Printre al\ii, are ca profesori pe Eufrosin Poteca =i Petrache Poenaru.În tipografia lui Heliade public[ primul s[u volum
 Eliezer =i Neftali 
, poem[tradus[ din Florian, înso\it[ la sfâr=itul volumului de versuri =i fabuleoriginale.1834 Cu prilejul reorganiz[rii armatei române, intr[ cadet în cavalerie, în scurt timpfiind înaintat la gradul de “praporcic”.1835 Se înscrie în “Societatea filarmonic[“ (înfiin\at[ în 1833), în programul c[reiafigura lupta “pentru cultura limbii române=ti =i înaintarea literaturii, întindereamuzicii vocale =i instrumentale în Principate =i formarea unui teatru na\ional”.Public[ traducerea tragediei
 Alzira 
sau
 Americanii 
de Voltaire. Ca militar, estetrimis la Foc=ani s[ supravegheze, pe Milcov, mi=carea vamal[ între celedou[ Principate.1836 Izbucne=te polemica dintre Grigore Alexandrescu =i Heliade, polemic[ între\inut[ timp de dou[ decenii.1837 P[r[se=te Foc=anii, înaintându-=i demisia din armat[.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Parlogea Deniza liked this
Victoria Agachi liked this
Adina Chisalita liked this
Teodora Candale liked this
mariukmaraki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->