Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
raporti i progresit - 2008

raporti i progresit - 2008

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 710|Likes:
Published by florim
Raporti i progresit i Komisionit Evropian per Kosoven i Vitit 2008.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian per Kosoven i Vitit 2008.

More info:

Published by: florim on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
KOMISIONI I KOMUNITETEVE EVROPIANE
Bruksel, 05.11.2008SEC(2008) 2697 final
DOKUMENT I STAFIT PUNUES TË KOMISIONIT
RAPORTI I PROGRESIT PËR KOSOVË (SIPAS REZOLUTËS 1244)2008
 shoqëruar me
LETRËN PREJ KOMISIONIT PËR PARLAMENTIN DHE KËSHILLIN EVROPIANStrategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2008-2009
{COM(2008)674}1
 
TABELA E PËRMBAJTJES
1. Hyrja……....................................................................................................................... 41.1.Parathënia......................................................................................................................41.2. Konteksti...................................................................................................................... 41.3. Marrëdhëniet mes BE-së dhe Kosovës (sipas Rezolutës 1244)...................................62. Kriteri politik…...............................................................................................................82.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit....................................................................................82.2. Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja e Minoriteteve.......................................................162.3. Çështjet regjionale dhe obligimet ndërkombëtare……..............................................263. Kriteri ekonomik............................................................................................................273.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut............................................................273.2. Kapaciteti për të përballuar presionin garues dhe forcat e tregut brenda BE-së.........314. Standardet Evropiane.....................................................................................................344.1. Tregu i brendshëm......................................................................................................344.1.1. Lëvizja e lirë e të mirave.........................................................................................344.1.2. Lëvizja e njerëzve, shërbimeve dhe e drejta për ndërmarrje...................................354.1.3. Lëvizja e lirë e kapitalit............................................................................................354.1.4. Doganat dhe Taksat..................................................................................................354.1.5. Konkurrenca.............................................................................................................374.1.6. Siguria Publike.........................................................................................................374.1.7. Ligji për Pronën Intelektuale...................................................................................384.1.8. Politikat sociale dhe të punësimit............................................................................384.1.9. Edukimi dhe Hulumtimi..........................................................................................404.1.10. Çështjet e WTO-së.................................................................................................414.2. Politikat Sektorale.......................................................................................................424.2.1. Industria dhe SMEs..................................................................................................424.2.2. Bujqësia dhe Peshkimi.............................................................................................424.2.3. Ambienti..................................................................................................................434.2.4. Politika e Transportit................................................................................................454.2.5. Energjia....................................................................................................................464.2.6. Informimi dhe media………....................................................................................484.2.7. Kontrolli financiar....................................................................................................504.2.8. Statistikat..................................................................................................................504.3. Drejtësia, Liria dhe Siguria.........................................................................................514.3.1. Viza, kufiri, kontrolli, azili dhe migrimi..................................................................514.3.2. Pastrimi i parave......................................................................................................524.3.3. Droga........................................................................................................................524.3.4. Policia......................................................................................................................534.3.5. Luftimi i krimit të organizuar dhe terrorizmit.........................................................534.3.6. Mbrojtja e të dhënave personale..............................................................................542
 
DOKUMENT I STAFIT PUNUES TË KOMISIONIT
Raporti i Progresit për Kosovë (sipas Rezolutës 1244) 2008
1. HYRJA1.1. Parathënia
Prej marsit të vitit 2002 Komisioni ka raportuar rregullisht para Këshillit dhe ParlamentitEvropian për progresin e bërë nga vendet e Ballkanit perëndimor.Ky raport ka kryesisht të njëjtën strukturë sikurse në vitet e mëparshme. Raporti:-përshkruan shkurtimisht marrëdhëniet mes Kosovës
1
dhe BE-së;-anilizon situatën politike në Kosovë për sa i përket demokracisë, sundimit të ligjit,të drejtave të njeriut, mbrojtjes së minoriteteve dhe çështjeve regjionale;-analizon situatën ekonomike në Kosovë;-shqyrton kapacitetin e Kosovës për të implementuar standardet evropiane, që dotë thotë, afrimin gradual të legjislacionit dhe politikave të Kosovës me ato të
acquis
”, në përputhje me prioritetet e Partneritetit Evropian.Periudha e mbuluar nga ky raport është prej 1 tetorit 2007 deri në fillimi të tetorit 2008.Progresi është matur në bazë të vendimeve të marra, legjislacionit të aprovuar dhemasave të implementuara. Legjislacioni ose masat që janë duke u përgatitur ose presinaprovimin parlamentar nuk janë marrë për bazë. Kjo qasje garanton trajtim të barabartë tëtë gjitha raporteve dhe lejon vlerësim objektiv.Raporti është i bazuar në informatat e mbledhura dhe analizuara nga Komisioni. Po ashtu, japërdorur edhe burime tjera, përfshikontributet prej autoriteteve Kosovës,shteteve anëtare BE-së, raporteve Parlamentit Evropian
2
, dhe informatat ngaorganizatat e ndryshme ndërkombëtare dhe joqeveritare.Komisioni nxjerrë konkluzione të detajuara për sa i përket Kosovës në komunikimin e sajtë ndarë për zgjerim
3
, bazuar në analizën teknike të përfshirë në këtë raport.
1.2. Konteksti
Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (1244/99) siguronkornizën legale ndërkombëtare r Koson. Ajo siguron vendosjen e pranisëndërkombëtare civile dhe ushtarake Kosovë, nën mbikëqyrjen e Kombeve
1
Sipas Rezolutës 1244
2
Raportues për Kosovën është Mr Joost Lagendijk MEP.
3
Strategjia për Zgjerim dhe Sfidat Kryesore 2008-2009.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Linda P. Gjokaj liked this
Ada Pesjaka liked this
Nijazi Mustafi liked this
Nijazi Mustafi liked this
Anthraksi liked this
Vjollca Gashi liked this
robeka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->