Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos

Vasile Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos

Ratings: (0)|Views: 1,103 |Likes:
Published by CIMEC
9 tabele şi 13 figuri în text. Extras din Analele Academiei Române, seria 11, tomul XXXVI. Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti
9 tabele şi 13 figuri în text. Extras din Analele Academiei Române, seria 11, tomul XXXVI. Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti

More info:

Published by: CIMEC on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ANALELE Λ. R.—TOM. O ML
8ECŢ. [STORICE.
Νθ. i.
ACADEMIA
ROMANÂ
CASTRUL DELA POIANA
ŞI DRUMUL ROMAN PRIN MOLDOVA
DE JOS
VASILE PÂRVAN
MKMHRTJ
ΛΙ.
ACADEMIKI ΗΟΜΛΝΕ.
CU
9
TABELE
ŞI 13
FIGURI
IN
TEXT.
ΕΧΤΚΛ8
DIN:
ANALELE ACADEMIEI
ROMÂNE
xxvr.
MEMORIILE SECTIUNII ISTORICE
-~ii&&£^)S8<B3-
BUCUREŞT1
LIBRĂRI1LE SOCEC
&
Comp.
şi C.
SFETEA
LEIPZIG VIENA
OTTO HARRASSOWITZ. GEROLD
&
CO.MP.191
>.
Proţul
1
Ιβα.
 
nalele Societăţii Acndemice Române. Seria I :
Tom.
I—XI.
Sesiunile anilor 1867—1878.
nalele Academiei Române. Soria II: ''
Tom.
T-X.
— Desbaterilo ^i memoriile Academiei in 1879—1888.Indiee alfabetic al volumelor din
Anale
pentru 1878—1888 2.
Tom.
XI—XX.
- Desbaterile şi memoriile Academiei in
1888 —
1898.
lndice alfabetic al volnmelor din
Anale
pentru 1888—1898 2.
Tom.
XXI.—
Desbaterile Academiei in 1898—9 5.—»
XXI.
 Memoriile Seeţiunii  Infori.ee
 f,. -
 XXII—
Desbatcrile Aeademiei in 1899—1900
6.—
»
XXII.
—Memoriile Secţiunii Istorice
3.—
 XXIII.—
Desbaterile Academiei în 1900—1901 '. . 5.
 XXIII.
 Memoriile Secţiunîi Istorice
4. _»
XXIV—
Desbaterile Academiei in 1901—2 6.»
XXIV.—Mcmoriile Secţiunii Istorice
3_»
XXV.
-Desbaterile Academiei în 1902—3 5,50»
XXVI —
Desbaterile Academiei in 1903-4
δ._»
XXVI.--
Memoriile
Secţiunii Istorice
... 5.»
XXVII.
Desbaterile Academiei in 1904—5 8,»
XXVI'!.--
Memoriile Secţiunii Istorice
4.»
XXVIIL—
Desbaterile Academiei în 1905-6 5.—»
XXVIII—Memoriile Secţiunii Istorice
6.»
XXIX—
Desbaterile Academiei in 1906—7 6.»
XXlX.—Memoriile Secţiunii Istorice
8.»
XXX.—
Desbaterilo Academici in 1907—8- . · 5.»
XXX.—Memoriile Secţiunii Istorice
... 6.Despre censura în Moldova. IV. Censura sub Grigorie Gliica şi des-fiinţarea ei, de
Radn Rosetti
I,—Cetatea Neamţului dela podul D;imboviţei în Muscel, de
I. Puşcariu.
—,20Notiţă despre monetele lui Petru Musat, de
Nicolae Docan . . .
1.Lupta între Drăculeşti şi Dănoşti, de
A. D. Xenopol
1 Contribuţiuni la studiul cronicelor moldovone (Nicolae Costin,Tudosie Dubău, Vasile Dămian), de
Const. Giurescu
—,40Inscripţiile dola Cetatea-Albă şi stăpânirea Moldovei asupra ei,de
I. Bof/dan
1.Documentul Răzenilor din 1484 şi organizarea arinatei inoldovencin sec. XV, do /.
Bogdan
1.Indice alfabetic al volumelor din
Anale
pentru 1898—1908 . 2.
Tom.
XXXI.
Desbaterile Academiei în 1908-9 5.—»
XXXI.—Memoriile Secţiunii Istorice
10.—Patruzeei şi doi de ani de domnie a Regelui Carol I, de
D. Sturdza.
—,20Un proces de sacrilegiu la 1836 în Moldova, de
Radu Rosetti. .
—.50Letopiseţul lui Azane, de /.
Bogdan
1,60Cum se căutau moşiile în Moldova la începutul veacului XIX.Condica de răfueală a Hatmanului Răducanu Roset cu vechiliiiui pe anii 1798-1812, de
Radu Rosetti
1,50Originile asiro-chaldeene ale greutăţilor romane, de
Mihail C. Suţu.
—,20Arhiva senatorilor din Chişinău şi ocupaţiunea rusească dela1806—1812. I. Cauzelo răsboiului. Inceputul ocupaţiei, de
Radu Rosetti
2.—Negru Vodă şi epoca lui, de
Dr. At. M. Marienescu . -
—,50Criminalitatea în România, după ultimele publicaţiuni statistice,de /.
Tanoviceanu
—,30Arhiva senatorilor din Chişinâu şi ocupaţia rueeasdela 18061812.
II.
Negoţierile diplomatice şi operaţiunile militare dela 1807—1812.Amănunte relative la ambelo ţeri, de
Radu Rosetti
1,50Unionişti şi separatişti, de
A. D. Xenopol
· —,50»
XXXII.
Desbaterile Academiei în 1909-1910 5.»
XXXII.
Memoriile Sectiunii Istorice
14.—Ştiri despre veacul al XVIII-lea în ţerile noastre după corespon-denţe diplomatice străine. I, 1700—1750, do
N. Iorga
—,50Arhiva senatorilor din Chişinău şi ocupaţia rusească dela 1806—1812.
III.
Amănunte asupra Moldovei dela 1808 la 1812, de
Radu Rosetti
1,60IV. Amănunte asupra Ţerii-Românti dela 1808 la 1812, de
 Radu Rosetti
^ 2,—Deepre elementele cronologice în documentele româneşti, de
N. Docan
1,20Partidele politice în Revoluţia din 1848 !n Principatele Rone,de
A. D. Xenopol
—,50Studii privitoare la numismatica Ţerii-Româneşti. I. Bibliografieşi documente, de
N. Docan
—,60
 
www.cimec.ro
 
CASTRUL DELA POIANA
ŞI DRUMUL ROMAN PRIN MOLDOVA DE JOS
DE
VASILE PÂRYAN
Mimbru al Academiei Romflne.
Şedinta dela 20 Septemvrie 1913.
Bogăţia Olteniei şi Dobrogei în resturi antice, cari îndeamnă laneîntreruptă cercetare, continuu răsplătită de rezultate preţioase,nu pas arheologului român se ocupe precum s'ar cuvenisi de Moldova daco-romană, mult mai ra, şi ca nur şi ca însemnătate, în astfel de resturi. Ocupat cu alte lucrări, poate aşii tot amânat şi eu mereu cercetarea antichităţilor din Moldovade jos, dacă mult regretatul nostru coleg Spiru Haret nu mi-arii pus cu insistenţă la inimă să cercetez cât mai grabnic «castrul»dela Poiana(l), în judeţul Tecuciu, aşezat chiar pe malul abrupt alSiretului şi în maro parto prăbuşit în u,—pentru ca nu cumaceasta «cetate» să se prăpădească cu totul înainte de a se şti ce însemnătate a avut în istoria veche a Moldovei noastre. I-am fă-găduit ca-i voiu împlinr dorinţa şi, pe cât sunt de bucuros că numi-a fost osteneala zadarnică, pe atâta îmi paro de rău că el, celmai călduros apărător şi ocrotitor al antichităţilor Patriei noastre,nu mai e aici, ca să mă îndemne şi să mă ajute cu fapta şi maideparte în studiile mele.
(1) Incă de acum 21 de ani atrăsese Haret atenţia Academiei Române asupra staţiu-nii antice dela Poiana
(An. Ac. Rom.
XV, Desb. p. 16*, în şedinţa dela 18 Sept. 1892.La 14 Maiu 1899 Haret revine asupra comunicării sale din 1892, dar Tocilescu, la 28Maiu, nu râspunde decât că această staţiune se distruge mereu şi nu poate fi păzită
(An.
Ac. Rom.
XXII, Desb., p. 26 sq.). In şed. dela 3 Fevruarie 1912 Haret ma rupemine cercetez Poiana şi, pentru ca nu amân ori uit, a doua zi îmi trimeseşi o scrisoare în acelaş sens.
 Analele A.
R.—
Tom.
XXXVl.—Memoriile Sect. htorice.
. . ·—· —-" i'J '
*****
c
'
DEÂ
ÎS^
f' #
 
www.cimec.ro

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
olimpiagherban liked this
Sorin Fortiu liked this
cristinel70 liked this
sqweerty liked this
ELiS D. liked this
ELiS D. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->