Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Pârvan, Dacii la Troia

Vasile Pârvan, Dacii la Troia

Ratings: (0)|Views: 1,713 |Likes:
Published by CIMEC
Extras din Orpheus, Anul II, Nr. 1, ianuarie-februarie 1926
Extras din Orpheus, Anul II, Nr. 1, ianuarie-februarie 1926

More info:

Published by: CIMEC on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
VASILE PARVAN
DACII LA TROIA
Extras din
Orpheus.
Anul II. No. 1. Ianuarie Februarie 1926H U C U R E § T ITIPOGRAFIA ION C. VACARESCU, Str. Umbrei, 419 2 6
 
www.cimec.ro
 
>UUf^
l/te!
%·ςο%
PROF.
ION NESTQR
'M
StlO
Dadi la Troia
Vechî.lo tradiţii eleno, păstrate mai aies în eiolurile
ορί;·οdin caro s'au
inspirât tragicii, siiu
t\o
o vronie, când (îrecii,Thracii şi IMirygii alcătuiau o singură maro familic, înlă-untrul oăreia zeii, eroii şi regii, marii cântăreţi-profeţi şimarii preoţi aparţineau oarecum în comuncelor troi neamuri.Orpheus
orà thrac, Pelops orà phrygian; dar amândoi orau în acoeaş vrome si oloni. Poomolo homerice reprezintaaeeeas, stare de spirit,Descoperirile archoologice din ultima
jumătate de secolau confirmât tot mai mult oxactitatea vechilor tradiţii olone.Se pare cliiar cil descifrarea inscripţiilor hittite ne pregatelo încă mai mari surprize, începând a confirma monumental stirilo epopeei.Incâ deacum douăzeci de ani, într'un artieol dovenitcelebru, Hubert Schmidt constatase legături intimo stilistico între civilizaţiilo bronzului din Transilvania, Troia şi My-keno şi el căutase o origino nordica înfăţişărilor artistico întâlnite în sud '). Despro prezenţa noamurilor tliraco în.NV şi N Asioi mici col puţin dola încoputul miloniului alIl-lea înainte de Clir. încă do mult nu so mai îndoestenimeni.Tot, din p. d. v.
istorie,
nu se pot face încă afirmărimai precise asupra raportului etnografie şi cultural dintreTroia şi Transilvania în mileniul al
ΙΓ-loa a. Chr. Dimpo-
trivă, s'a crezut ca se pot dà chiar nume proprii de popoare
1) Asupra tuturor acestor chestiunl v. sinteza data de Cari Schuchhardt în cartea sa
A
Iteuropa in seiner Kultur- und Stilentwicklung,
Berlin 1910.
 
www.cimec.ro
 
2
pentru împrejurările caro au urmal la Troia, dărâmării oide catro Achaei (cani
pò la niijlocul colei de-a dona
jumătăţia mileniului al doilea a. Clir.).Sehuclihardt rezumfmd concluziile predecesorilor sai,iarăs in primul
rànd Hubert Schmirit, dar şi A. Briickner,A.Gotze şi ìnaintoa tuturora Willielm Dorpfeld '), zico: «DioVII.Schieht (a
turilor din Troia) fuhrl zunaehst diograue Ware, dio os sohon in
i\vr 
VI. gab, fort, dami triti inihr cine ganz nono ani' mil Buckeln und Hornern und ab-geschragten Ràndern, die Hubert Schmidt wohl mit Rechidon Kimmeriern zugewiesen hat, die ini 8. Jahrliunderl einenEinfall in dieso Gegenden «emacili haben. Dio Keramik weist zurfick auf Ungarn und in letzter Linie Schlosion, sodass dio Herkunft dei- Kimmerier ans don Donauliinderndamit angezoit ware»
2
).Voiu încercà a demonstrà in colo ce urmeaza, pentrucetitorii lui
Orphcus,
deci ninnai in linii mari
;!
), toateafirmările lui Schuchhardt ~ altfel
aşa
de
recente
şi alepredecesorilor sai — cova mai vocili sunt lotuş, chiarastăzi, fio
dv
complotât, fie în maro parto- do
ìnlocuitcu totul prin alto pareri.I.
Navălirilo Trorilor şi Cimmerienilor in Asia Micasunt mai veclii ca sec. Vili. Anul 1076 a.
(ΊΙΓ. pastrat decronologia
Eusebiană caînceput al năvălirifor cimmerieno ')concorda
ìn totul cu faptelo do ordin archeologie, cimi seva vedea mai jos.
Năvălirile durează e drept şi
ìn
sec.
VII, dar farà a mai avoa vro-o importanti! politica orietnografica. Strabo, XIII p. 586, pò caro se sprijina Briieluier,pentru datare în sec, VITI VII, spune précis ca Treni(sau Trarii) s'au aşezat îiiiprejurul oraşului Abydos în se-
1) Cf. opera
colectivă sub direcţia lui Dorpfeld,
Troia u./lion,
Athen
1902,
doua vol. în 4".2) C. Schuchhardt,
o. e,
p. 214. E drept că Bruckner, în
Troja u. Mon,
p.
572 (cf. p. 569) nu zice Cimmerien, ci simplu Thraci», dar la p. 554sq. el zisese clar «Treri(tovarăşii Cimerienilon) şi adusese chiar argumente.3) Materialul complet asupra unora din chestiunile ce voiu atinge aie,se găseşte in cartea mea
Cctica,
Bucureşti, Academia
Romàna 1925 (subt
presa).
4) Vezi citatele la mine în
Getica,
p. 3 şi nota 9.
 
www.cimec.ro

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ro_the_joker liked this
Dana Stupar liked this
Tic1 liked this
fesatelier liked this
smellthebell liked this
monucher liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->