Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Pârvan, Gerusia din Callatis

Vasile Pârvan, Gerusia din Callatis

Ratings: (0)|Views: 331|Likes:
Published by CIMEC
Extras din Analele Academiei Române, seria 11, Tom XXXIX, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti
Extras din Analele Academiei Române, seria 11, Tom XXXIX, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti

More info:

Published by: CIMEC on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

 
MIA ROMANA
GERUSIA
DIN
CALLATIS
VASILl·;
PARVAN
A N Al -1 t E I R
O
M A N E
MCMOMILI SSCŢl·'
.
:
i-Ut
BUCUREŞT1
LIBRÀR11LE iURUI :i IHwww.cimec.ro 
 
Aliatole Sinciolàlli
ΛΙΊΗΙΙΊΙΙΗ-Ι' ΚΙΙΗΜΙΙΙ'.
Koriu I :
Tom.
 XI.—
Si
l
iiinni]i? nnffor
l*
1
.',
l.\7,vAualolo
A
nul orni
e I
Romftnc. Scria
11:
un.
Tom.
I X. -
Dcsbaterih
1
·>
ι
itforfflo Aeademtej
in
itfïii-IHKH.
Indire allìiliHìi·
al
volumnltn■
din
Alitile
|)i<ntiii
1*J7H—1*NH
2 _
Tom.
XI XX·
IWIiaterilo
$i
m
emoni
lo
Acadeniini
in
1888—liuitj.Itnllfp :ilfiil>"lle
:il
vnluniolor iJin
Annie
ponll'B JHHH-IHiìli
■>
-,
Tom.
XXI 
-VA.V. Ilenlwin'nl·»
^i
Mrmoiiilo Académie)
in 18i)8 1308.
Indire nlfalii-lìn
ili
viihinu'lor
din
Aitale
pontro 1WIH -1908
J
Tom.
XXX!·
Desbaterile Acadetitiei
la
1908-8
Ţ,
 XXXI —Memorale. Bectittnii Ţstoriee
10 ,
.
XXXII.
-
Dostmlorlle
Àcsdewfel
in
1909—1910
h. -
.
XXXÌI.
-
ìlenioriile
Sreţhtnii Isltiiire
14
.
XXX11Ì 
-Dosbatorilo Acfldoraial
in
131(1 lillj
. . , '. 4^
 XXX1JI.-Hemmiile. Seet'Hinii Inloiiee.
18.-
 XXX!
V.
-Dosbatcrile Acadeniiei
in
1911—1918
4.
 XXXIV.—MemorHU Seofiuttii istorie?
,
2U 
 XXXV.
Desbaterile Acaricmici
ìli
1UIS-I9IS
- . &.-
*
XXXV.
 Mf.iiioi-tile.
Serţatiiii Ixtorice
&.
Pian pereti
lui
Ioan Bandii Sturza Vuda impôt ri
va
sud
itilòr'o trainiin Moldova,
de A',
lorga
—50
Din Snaturilo plordute. linieri
ţii
răuoţa
în
Bucovirin
si
liasa-rabia
in
celo di mai deoenii dupa anoxnro,
de
N.
lorga
.... l.
Hate va fftiri nona, priviioaro
la
Istoria Roman ilor,
de
N.
lorga
. -so
Notolu unni iatorie
cu
prìviro
la
ovenimontole
din
Balcani,
do
Λ'. '
lorga
, _jd
Dona piangeri
ale
episcopuhii
du
Itàninic Galaclion,
do
li.
lorga.
—,20
Ternuì nouù
ale lui
IonSclii|il Vécnreacu,
de
JY.
lorga
.80Barbu ytirbei
ca
oducaior,
de
Λ'.
lorga
SO
Insaniηtutoa lucra rilor Comieiuoii europene
delà (furile Donărei,"
'
IHâli
la
1912,
de
Dimiirie
A.
Slitrdza.
I,
IL III.
JS66
la
1912
. . 1,80
Patraniru)
lui
Aloxandru
cui
tìun
: Cai
dintâiu chip
de
Domn
ro-
man,
de jjf,
lorga
3Q
Ucraina moldnveneascil,
do
N.
Torna
'90
Monete inedite
din
orasele noastre pomice,
de
M. C.
SuUu
. . '.
~\w
Condiţiunilo
do
politica generala
in
cari
e'au
ìntemeiat blaericileromànotli
in
vcacurilo XIV—XV,
do
N.
lorga
,3(j
Douâ
tradiţii iatorico
in
Balcani;
a
Italici
ei a
Românilor,
da
 N. lorga
,20Bâtăliilo
delà Gwozdziec
şî 
Obertyn
(lăSI),
de
l. Urm
—,60
Descoperiri noua
în
Scythia minor,
de
V. Părvan
2.—
Ideile
de
legi
si de
prevedere,
de
A. P.
Xenopol
—,80
Prioeipele ardelean Aoatiu Barcsul
şi
MiLropolitul Sava
Brancovioì,de
Ur.
Ioan Lupa*
30
,
XXXVI.—
Desbaterile Acade miei
in
1013-1914
", fi.—
»
XXXVI,—Menioriìle
iSecţinnii Istorici.
20,—
Armeni!
si
Romani!
:
Operatela (storica,
de
JV.
lorga
.
..... ,40
Stiri noua
din
Dacia Malvenafa,
de
Vasile Farvan
1.
Frivilegiul
lui
Mohammed
al
ll
r
iea pentru Pera
<1-Iu
Ionia 1163J,de
N.
lorga
Έ
50
CaBtrul
delà Poiana
ei
drumut roman prin Moldova
de ios, de
Vasile l'aman
l._
Ostasi delà Prut
cu un nou act
delà Alexandru
cel Bua, -
Ftfzeeiromaacani,
do
N.
lorga
—,40
Cava despre Epiacopul
maramurăşan Ioail
Stoica.—Càteva fragmente
de
ffechl Cazanii româneşti,
do
JV.
lorga
—,60
Istoria Evrellor
în
(erile noaatro,
do
N.
larga
—,40
Vasile Lupu
ca
următor
al
Imparaţilor
de
rasarit
in
tutelarea
pa-
triarhtei
de
Constantinopola
şi a
Blaericii ortodoxe,
de
JV.
lorga.
—,40
Clopolul daruit
de
Caraghoorghe, înlemeietorul Serbiel, bieeiioiisatului Topola (1811),
de
N.
lorga
,20Cetatea tllmotum,
II 1,
Deacoperirtle campanlci
a
doua
al a
treia
de
aipâturl
din
anii IBIS
si
1913,
de
Vasile Parva»
8,
Cetatea Ulmetum,
li a.
Deecoporirlle oampantei
a
doua
ai a
treia
do
aipàturi
dui
anii
1918 ai
1913,
de
Vasile Pdrvan
2
Delà Cetatea Tropaeurn-Adamcìiei: Basilioa-cieterna. 8tudiuarheo-logic,
de
G.
Murnu.
·
1
 
GERUSIA DIN CALLATIS
ΠΕ
|
 ïAHii.E i'ÂitVAN , ;
Membri
al
AcndcmLiii
-"
-11.--.-
7
!
Şedinţa
delà
Π (30)
lunie
Ì910. \ 
l'hntrn coloniile grecesli dola Pontul St&ng, Callatia, dica llera-cleei l'ont ice
ai,
prin acfiasta, nepoata stravedici Megare doriono
n
paro
a li
jucat prin «ecolul
al
IV-lea
ţi in
prima juinâlale
a
aeco-lului
al
IH-lca inainto
du
Hristos rolul
de
conducàtoarc
a
veci-nolor Halo ionione: ilistria
la
Nord
ai
Odeseiu
la Sud
[Tomi
ΙίίιιΊin vromea aceasla
ìnoà mimai
o
mica facturie). Inainte
de
aeeolulal
IV-ΙΛ ci
in
parte — chiar
In
acest eecol, Histria fusese
cea
mai tnfloritoare colonie dintre Istrua
şi
Haemua. Ucla mijlocul
vea-
oultU
al
[[[-lea Inspre
noi,
Tomi oroscii repede
in
importanţa.
In
vremoa romana Tomi dovine metropola Pontului Stang.Intlndorea pntariî macodonono pana
la
Marna Neagi-fi
dà ora-
sei or grocesti
de
aici prilejul
de a
intra, incă delà I'ilip
ti
Alosandru,in chip direct
in
valmà^agul luptelor cari caraclerizeazà vremoaoleniatica.
In
special ^gelc Ly
si
mach Incorra
sa
robeascà
voinţuisale nrmijlocito orasele dola l'onlul Slang; acostoa insa, folosindu-aede rivalitaLoa
In
tre Antigono*
-ji
Lysimaclios, cauta
la
randul
lor
nă
iaaà
de
nubt neplăcuta tutelai Subt anni 313
a.
Chr. Diodor
fii-
ciliannl
ne
povosleste astfel acest conflict,
in
care CalLatienii sunlprincipali]
ţi
propriu
zia
eingurii eroi:«In amai acoeta |313|
Callatianiì, cari locuiau
in
partile l
J
ontnHiiSlang
;i
cari avoau
o
garnizoana pusa
de
Lysimachos,
o
alungarăşi
isi
recâfftigara nnatârnarea. Liberând
tot
astfel
si pe
Hîstriani
ti
celelalto orate vecine,
Callatianiì làcnra
alianţă
cu
toate acestea,spre
a
luptà Impregna impotriva regelui.
Mai
hiànd
in
tovărăijie
ti
]>o Thracii
si pe
Scythìi vecini
cu
dân^n, Grecii dola Pontili Slang
 Anhït 
A. ti. ~
ΓιίΜ.
XXXtX.
— JUtmvritte
Srtţ. litofite.
 \x
UC 
Λ.
V>*

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
maxroni559069 liked this
sqweerty liked this
zbelthurdos liked this
zbelthurdos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->