Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Pârvan, Histria VII. Inscripţii găsite în 1916, 1921 şi 1922

Vasile Pârvan, Histria VII. Inscripţii găsite în 1916, 1921 şi 1922

Ratings: (0)|Views: 3,575|Likes:
Published by CIMEC
Memoriu însoţit de 10 stampe şi 56 figuri în text.
Memoriu însoţit de 10 stampe şi 56 figuri în text.

More info:

Published by: CIMEC on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 ACADEMIA R O M A N A
M M o K I I L E S E C T I U N I I I S T O R I C E
S E R 1 A III T O M U L 11
 M 
/<;
M.
H I S T RJLA
VASII.K PÂRVAN
MKMBUU
ΛΙ.
ACAHEMIEI
ROMANE
VII
INSCR1PŢII G A S I I EÎN 1916, 1921 şi 1922
MEMi iRtl IT
Ϊ5Ε 10 STAMPE
ş I 56 F I G TT-R 1 I N T E X T
^.&&&
CVLTVRA NAŢIONALAB U C U R E Ş T I
1
g 2
3
 
www.cimec.ro
 
» //Υ&Ζ^-χ J
Q-AV
'
yj, &'\ 
RIA _
-
v
DE
VASILE
PÂRVAN
MEMBRU AL ACADEMIEI ROMANE
v-
50
*
VIIINSCRIPŢII GASITE IN 1916, 1921 ŞI 1922
Şedinfa dela 30 Mar tie 1923
Răsboiul a trecut peste vechea noastră colonie milesiană cuaceefurie oarbă ca peste aşezările contemporanilor. Năvă-litorii n'au avut nici o cruţare faţă de ruinele singuratice. Gân-dul că fiece marmoră mutilată e un simbol tocmai al nimicnicieioricărei glorii sau biruinţe omeneşti, nu i-a atins. In frumu-seţa melancolică a acestor memoriale rănite, ei n'au văzut de-cât încă o bogăţie, bună de răpit şi dus la ei. Acolo unde zidulţineâ, încă dintru început, strâns legat intre pietrele lui, mo-numentul antic, ei au dărâmat zidul, adică au ucis viaţa rui-nelor, şi au luat cu ei rara relicvie; când au putiit s'o ia, —căci în multe locuri, piatra scrisă s'a arătat apoi a fi prea greaşi profanatorii au părăsit-o neputincioşi şi grăbiţi, alăturea dezidul sfâşiat.Dintre inscripţiile nouă, pe care vi le voiu înfăţişâ azi, maitoate cele găsite în 1916 au fost în exil la Bulgari, şi nu s'au întors înapoi la Cetate decât acum doi ani. Alte tovarăşe alelor, din 1916, luate fie de Germani fie de Bulgari, n'au maifost regăsite
1
). Pot totuş să vi le comunic, pentrucă îndată
') Aşâ cum s'au risipit fără urmă monumentele ce alcătuiau Muzeul din Tomi |cel din Callatis, cum şi un mare număr din cele dela Ulmetum, Histria, Carsium, etc.
1 A. R.
Memoriilt Secţiunii Ittorice. Seria III. Tom. II. Mem. i.
 
www.cimec.ro
 
2
VASILE PARVAN
2
după descoperirea lor ele fusesecopiate, fotografiate şiestampate.Ordinea în care urmează toate aceste monumente e, ca şi în comunicarea noastră precedentă despre Histria (din Fe-bruarie 1916)—pe cât posibil—cea cronologică, şi anumedela cele mai vechi înspre cele mai nouă.
1.
Colţul de sus din stânga al unei stele de marmoră albă,frumos tăiată şi scrisă. Găsit în ruinele curtinei
a
(vezi planulschematic al Cetăţii Histria, anexat la p. 704 a comunicăriinoastre,
Histria IV).
Inalt, la faţa scrisă, de c. 0.20 m., latde 0.37 m., gros (e o aşchie numai) de 0.22 m. Profilul steleie vechiu grecesc (sec. V—IV). Literele, deasemenea, pot fiatribuite chiar secolului al V-lea, spre sfârşit, — în nici un caznu sunt mai târzii ca începutul secolului al IV-Iea. Inălţimealor e de 0.035. O e numai de 0.03.Putem cetl:
SWWÎW:
Deşl nu mai avem decât trei litere din rândul 1 şi două dinrândul 2, înţelesul inscripţiei nu e îndoelnic. Avem înainteanoastră un fragment de stelă funerară, analoagă celor desco-perite la Apollonia (Kalinka,
Antike Denkmăler in Bulgarien,
nr. 235 şi urm.), de prin a. 400 a. Chr. In afară de cele douărânduri din cari avem resturi, monumentul n'a mai cuprinsdecât cel mult un al treilea, pentru cazul că cel pomenit arfi fost, nu un bărbat, ci o femeie, şi în care caz r. 3 a cuprins,
 
www.cimec.ro

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aleph Beth22 liked this
sqweerty liked this
germanianazista liked this
zbelthurdos liked this
danilovici8845 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->