Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anne i Serge Golon - Andjelika 08 - Andjelika u iskusenju.…

Anne i Serge Golon - Andjelika 08 - Andjelika u iskusenju.…

Ratings: (0)|Views: 3,495|Likes:
Published by marija78

More info:

Published by: marija78 on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
 NASLOV ORIGINALA: ANNE I SERGE GOLONLA TENTATION D'ANGELIQUEANNE I SERGE GOLONU ISKUŠENJUS FRANCUSKOG PREVEO:STANKO SKUNCAUREDNIK:STANKO SKUNCA1980.OTOKAR KERŠOVANI RIJEKAFotos na omotnici iz filma AN
ð
ELIKA,u glavnoj ulozi Michele Mercier. DistributerMORA VA FILM, Beograd© 1966 by Opera Mundi, ParišToute reproduction, traduction ou adaptation sousquelque forme que ce soit, meme partielle, interditedans tous les pays.PRVI DIONIZOZEM
Č
EVA POSTAJAGLAVA IIz šume dopre zvuk indijanskog bubnja. Kotrljao se potonuo i ritmi
č
an krozsparan zrak koji je priti¬skao drve
č
e i rijeku.Joffrev de Peyrac i An
ñ
elika zaustave se na obali. Na
č
as su nepomi
č
nostajali i osluškivali. Bubanj je odjekivao muklo i snažno. Izbijao je izkrošanja u punim i blagim notama i u ta
č
nim razmacima kao ot¬kucajisnažnog srca. I tako je priroda, nepomi
č
na i ustajala pod isparavanjimaneobi
č
no vru
č
eg dana, nagovještavala da u svojim njedrima krije ljudskabi
č
a.An
ñ
elika nagonski posegne za rukom svoga muža koji joj je stajao uz bok.Bubanj? šapne. Sto to bubnjanje zna
č
i?Ne znam! Pri
č
ekajmo.
 
Još ne bijaše pala no
č
. Tek se po
č
elo mra
č
iti. Ri¬jeka je bila nalik naogromnu plo
č
u od potamnjelog srebra. An
ñ
elika i njen muž, grof de Peyrac,stajali su ispod svoda od johinih krošnji, na samom rubu ri¬jeke.Malo podalje, slijeva, na pješ
č
aku dražice sušili su se
č
amci napravljeni odbrezove kore i premazani smolom.Dražica se pružala u luku u koji se usjekao oštar rt, dok su u dnu zaljeva crnei visoke hridi, obrasle cerom i brijestom, tvorile ugodnu hladovinu.Tu su Indijanci podizali logor.
Č
ulo se kako lome grane da bi od njih.sagradili kolibe i naložili vatru.Ve
č
se plavi
č
asti oblak
ñ
5ma dizao iz šume i bezbrižno se širio nad mirnom,površinom vode.An
ñ
elika brzam i lakim pokretom glave pokuša otjerati roj kukaca koji su seu
č
as stvorili tu zuje
č
i oko nje. Istim pokretom htjede tako
ñ
er otjerati ine¬odre
ñ
eni strah koji se u njoj javio
č
uvši ono mumlja¬nje bubnja što jedopiralo iz šume.— Vrlo
č
udno — re
č
e ona gotovo i ne razmisliv-ši. — Sreli smo vrlo malo ljudi u onih nekoliko selaplemena Abenakis dok smo se spuštali tokom Ken-nebeca. Jedino smo na djecu, žene i starce nailazili.Zaista. Svi su divljaci krenuli na jug radi pro¬daje krzna.Ali to nije jedini razlog. U karavanama i
č
am-
ñ
ma koji se kre
č
u prema jugu, kao i mi, uglavnomsmo sretali žene. O
č
ito je da su one krenule u trgo¬vinu. Ali gdje su ljudi?De Feyrac je pogleda. U o
č
ima mu se javi neod¬re
ñ
en izraz. I njega jezaokupljalo to isto pitanje i isti mu se odgovor nametao kao i njoj. Nisu limuš¬karci indijanskih plemena krenuli na neki tajni sa¬stanak da sedogovore o ratnom pohodu? Ali o kak¬vom se ratu moglo raditi i protivkoga?On se bojao te svoje sumnje naglas izre
č
i, stoga je šutio.Sve je bilo mirno. Nigdje nikakvog znaka koji bi pobu
ñ
ivao strah. Danimasu ve
č
putovali bez ikak¬vih neprilika. Primi
č
u
č
i se obalama oceana inasta¬njenim krajevima sva su srca kucala radosno i s mla¬dala
č
kimnestrpljenjem.Gledajte! re
č
e Pejrrac naglo se trgnuvši. —Evo što je izazvalo udaranje bubnjeva. Posjeta!Tri su
č
amca izbila iza oštrog rta što im se nala¬zio su
č
elice, kliznulanaprijed i uplovila u malu dražicu.
 
Po na
č
inu na koji su izbili iza rta bilo je o
č
ito da
č
e zaploviti uzvodnoKennebecom, a ne nizvodno kao Sto je u to doba godine
č
inila ve
č
ina
č
amaca.Peyrac i An
ñ
elika po
ñ
u nekoliko koraka napri¬jed i zaustave se n-a Bamomrubu žala, na mjestu gdje8 je prljava pjena sitnih valova ostavila tamne mrlje ria finoj pržini. Grof nabramalko obrve i pogleda pridošlice.Ubrzo se pokazalo da se Indijanci, što su se nala¬zili u ta tri
č
amca,namjeravaju zaustaviti. Oni su po¬digli svoja kratka vesla s kojih je kapalavoda, a za¬tim su kliznuli u vodu da bi dogurali svoje
č
amce do obale.Ovo sii svakako muškarci, a ne žene primi¬ jeti grof de Peyrac.Odjednom se prekine i zgrabi An
ñ
eliku za ruku.U jednom
č
amcu primijeti tamnu priliku odjevenu u crnu mantiju koja sezatim spustila u vodu i kre¬nula prema vrbama na obali.Iusovac. re
č
e An
ñ
elika Šapatom.Nju je takav strah pri tom spopao da umalo nije udarila u bijeg da bi se skrilau dubokoj šumi.Po njenim prstima što ih je držao u svojoj ruci grof je osjetio tu njenunagonsku želju.Ljubavi moja, što ste se tako prestrašili jedno¬ga isusovca?Ta vama je poznato mišljenje što ga o namaima otac Orgeval. On nas smatra opasnim osvaja
č
ima,da ne kažem podanicima samog ne
č
astivog.Dok nam dolazi u svojstvu posjetioca, mi mo¬ramo ostati mirni.Uto je s druge strane vo
ñ
e Crnorizac brzim ko¬rakom krenuo duž obale.Me
ñ
u smaragdnim prelijevi-ma stabala njegov se vitak i visok lik gibaohitrinom neuobi
č
ajenom u tom kraju koji se
č
inio kao da ga je pritisla i kaoda je ve
č
utonuo u izmaglicu sumraka ispunjenog
č
eznutljivoš
č
u. Taj je likpripadao
Č
ovjeku mladom i punom životne snage,
č
ovjeku koji ravno idesvom cilju ne obaziru
č
i se na zapreke, baš kao da ih i ne vidi.Približivši se logoru, na
č
as ga je nestalo s vida.
č
inilo se kao da je teškatišina pritisnula logorske vat¬re. Zatim su
č
uli zvuk koraka španjolskogvojnika obuvenog u
č
izme, a odmah iza njega pojavi se visoki9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->