Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
99Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ADF SORU ve CEVAP

ADF SORU ve CEVAP

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 26,467|Likes:
Published by Fuat TİMUR
Amatör Denizci Belgesi Sınavı’na girecek dostlarımız,
Sınav hazırlıklarınıza yardımcı olmak amacıyla aşağıda ADF soru bankasından örnekler bulacaksınız. Soru bankası devamlı gelişim içindedir. Sınav soruları aşağıda yer alanlar ve/veya benzerleri arasından seçilecektir.
Konuyla ilgili önerilerinizi esirgemeyiniz, adf@adf.org.tr adresine iletiniz.
Saygılarımızla
Amatör Denizcilik Federasyonu
Amatör Denizci Belgesi Sınavı’na girecek dostlarımız,
Sınav hazırlıklarınıza yardımcı olmak amacıyla aşağıda ADF soru bankasından örnekler bulacaksınız. Soru bankası devamlı gelişim içindedir. Sınav soruları aşağıda yer alanlar ve/veya benzerleri arasından seçilecektir.
Konuyla ilgili önerilerinizi esirgemeyiniz, adf@adf.org.tr adresine iletiniz.
Saygılarımızla
Amatör Denizcilik Federasyonu

More info:

Published by: Fuat TİMUR on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
ADF ADYB SINAVI SORU BANKASI CEVAPLARI01.
Tekne iskeletinin altında bulunan ve ba
ş
tan kıçauzanan, üzerine di
ğ
er bütün elemanların in
ş
aedildi
ğ
i temel yapı elemanı nedir?
Omurga
 
02.
Teknede “Omurga” nedir?
Tekne iskeletinin altında bulunan ve ba
ş
tan kıçauzanan, üzerine di
ğ
er bütün elemanların in
ş
aedildi
ğ
i temel yapı elemanına omurga denir.03.
Kar
ş
ılıklı postaları birbirine ba
ğ
layan ve üzerinegüvertenin kuruldu
ğ
u, teknenin enlemesinekiri
ş
lerine ne ad verilir?
Kemere04.
Teknede “Kemere” nedir?
Kar
ş
ılıklı postaları birbirine ba
ğ
layan ve üzerinegüvertenin kuruldu
ğ
u, teknenin enlemesinekiri
ş
lerine kemere denir.05.
Teknenin ba
ş
ını ve kıçını olu
ş
turmak içinuzanan, dü
ş
ey veya e
ğ
ik, omurganın devamı olanuzantılara ne denir?
Bodoslama06.
Teknede “Bodoslama” nedir?
 Teknenin ba
ş
ını ve kıçını olu
ş
turmak içinuzanan, dü
ş
ey veya e
ğ
ik, omurganın devamıolan uzantılara bodoslama denir.07.
Omurgaya ba
ğ
lanan ve teknenin kaburgasınımeydana getiren e
ğ
ri elemanlara ne denir?
Posta08.
Teknede “Posta” nedir?
Omurgaya ba
ğ
lanan ve teknenin kaburgasınımeydana getiren e
ğ
ri elemanlara posta denir.09.
Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenenyönde gitmesini ve dönmesini sa
ğ
layan levhaya, nedenir?
Dümen palası10.
Teknede “Dümen Palası” nedir?
Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yöndegitmesini ve dönmesini sa
ğ
layan levhaya dümenpalası denir.11.
Posta ba
ş
larını birbirine ba
ğ
layan ve güverteninen dı
ş
taki ilk parçası nedir?
Küpe
ş
te12.
Teknede “Küpe
ş
te” nedir?
Posta ba
ş
larını birbirine ba
ğ
layan ve güverteninen dı
ş
taki ilk parçası küpe
ş
te denir.13.
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dı
ş
 kısmına ne ad verilir?
Borda14.
“Borda” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dı
ş
 kısmına borda denir.15.
Teknenin su altında kalan dı
ş
kısmına ne adverilir?
Karina
 
16.
“Karina” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su altında kalan dı
ş
kısmına karinadenir.17.
Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana nead verilir?
Sintine18.
“Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabanasintine denir.19.
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, içkısmına ne denir?
Alabanda20.
“Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmınaalabanda denir.
 
 
21.
Teknenin bel kemi
ğ
i, temel yapı elemanıa
ş
a
ğ
ıdakilerden hangisidir?
Omurga22.
Teknede su ya
ğ
vb. sıvıların birikti
ğ
i, teknenin içtabanı neresidir?
Sintine
 
23.
Dümen palasını kontrol eden parçaa
ş
a
ğ
ıdakilerden hangisidir?
Dümen veya yeke24.
A
ş
a
ğ
ıda sayılan parçalardan hangisi tekneningövdesine ait de
ğ
ildir???
25.
A
ş
a
ğ
ıda sayılan dört parçadan üçü birbiriyleba
ğ
lantılıdır. Farklı olan parça hangisidir???
26.
Bir yere ba
ğ
lı halat veya düzene
ğ
in çözülmesi,çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?
Fora27.
“Fora” komutunun anlamı nedir?
Bir yere ba
ğ
lı halat veya düzene
ğ
in çözülmesi,çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.28.
Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya birflama veya sanca
ğ
ın gönderdeki yerine çekilmesiiçin verilen komut nedir?
Toka29.
“Toka” komutunun anlamı nedir?
Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya birflama veya sanca
ğ
ın gönderdeki yerineçekilmesi için verilen komut tokadır.30.
Halatın tamamen elden çıkartılmadan,bo
ş
lanması için verilen komut nedir?
Laçka
 
31.
“Laçka” komutunun anlamı nedir?
Halatın tamamen elden çıkartılmadan, bo
ş
lanmasıiçin verilen komut laçkadır.32.
Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlereba
ğ
lanması için verilen komut nedir?
Volta33.
“Volta” komutunun anlamı nedir?
Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere ba
ğ
lanmasıiçin verilen komut voltadır.34.
Bir halat yardımıyla yukarı çekilmi
ş
yelken,bayrak, flama gibi gibi
ş
eylerin a
ş
a
ğ
ı indirilmesi içinverilen komut nedir?
Arya35.
“Arya” komutunun anlamı nedir?
Bir halat yardımıyla yukarı çekilmi
ş
yelken,bayrak, flama gibi gibi
ş
eylerin a
ş
a
ğ
ı indirilmesiiçin verilen komut aryadır.36.
Herhangi bir
ş
eyin (yelken gibi) yukarıkaldırılmasına, çekilmesine ne denir?
Hisa37.
“Hisa” komutunun anlamı nedir?
Herhangi bir
ş
eyin (yelken gibi) yukarıkaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.38.
Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek içinverilen komut nedir?
Vira39.
“Vira” komutunun anlamı nedir?
Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek içinverilen komut viradır.40.
Bir yükün indirilmesi, a
ş
a
ğ
ı do
ğ
ru yava
ş
çabırakılması için verilen komut nedir?
Mayna41.
“Mayna” komutunun anlamı nedir?
 
Bir yükün indirilmesi, a
ş
a
ğ
ı do
ğ
ru yava
ş
çabırakılması için verilen komut maynadır.42.
“Aborda” olmak nedir?
Bir teknenin, bir ba
ş
ka tekneye, rıhtıma veyaiskeleye bordasını vererek yana
ş
masına abordadenir.43.
Bir teknenin, bir ba
ş
ka tekneye, rıhtıma veyaiskeleye bordasını vererek yana
ş
masına ne denir?
Aborda
 
44.
Alargada olmak nedir?
Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesidurumuna alarga denir.45.
Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesidurumuna ne denir?
Alarga
 
46.
Usturmaça nedir?
Teknenin iskeleye veya ba
ş
ka bir tekne üzerineba
ğ
lanırken zarar görmemesi için araya koyulansentetik maddelerden yapılmı
ş
balon veyasilindir
ş
eklindeki yastıklara usturmaça denir.47.
Teknenin iskeleye veya ba
ş
ka bir tekne üzerineba
ğ
lanırken zarar görmemesi için araya koyulansentetik maddelerden yapılmı
ş
balon veya silindir
ş
eklindeki yastıklara ne ad verilir?
Usturmaça48.
Avara olmak nedir ?
Teknenin yana
ş
ık oldu
ğ
u yerden ayrılmasınaavara olmak denir.49.
Teknenin yana
ş
ık oldu
ğ
u yerden ayrılmasına nedenir?
Avara
 
50.
Alabora olmak nedir ?
Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.51.
Bir teknenin ters dönmesine ne denir?
Alabora
 
52.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretiyle belirtilen yöndegördü
ğ
ünüz bir sandalı nasıl tanımlarsınız?
?
?
53.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretiyle belirtilen yöndegördü
ğ
ünüz bir kayayı nasıl tanımlarsınız???
54.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretiyle belirtilen alandagördü
ğ
ünüz bir
ş
amandırayı nasıl tanımlarsınız???
55.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretiyle belirtilen yöndegördü
ğ
ünüz bir yelkenli tekneyi nasıl tanımlarsınız???
56.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretiyle gösterilmi
ş
 bölge nasıl tanımlanır???
57.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada tekne üzerinde soru i
ş
aretiylegösterilmi
ş
bölgeye ne ad verilir???
58.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada tekne üzerinde soru i
ş
aretiylegösterilmi
ş
alan nasıl tanımlanır???
59.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretiyle gösterilmi
ş
alannasıl tanımlanır???
60.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretleriyle gösterilmi
ş
 hat nasıl tanımlanır?
?
?
61.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada soru i
ş
aretiyle gösterilmi
ş
 bölge nasıl tanımlanır???
62.
A
ş
a
ğ
ıdaki
ş
emada tekne üzerinde soru i
ş
aretiylegösterilmi
ş
bölgeye ne ad verilir???

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
metrekare liked this
nervagus liked this
itavsa liked this
Ayşegül Takım liked this
Mustafa Köse liked this
Mustafa Köse liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->