Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
109329912-Ghidul-cetateanului

109329912-Ghidul-cetateanului

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Diana Rotaru

More info:

Published by: Diana Rotaru on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
1
Ghidul cetăţeanului
(Procedura civilă)
 j u r i d i c
 
2
 Editura Cartier, SRL, str. București, nr. 68, Chișinău, MD2012.Tel./fax: 24 05 87, tel.: 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.mdEditura Codex 2000, SRL, Strada Toamnei, nr.24, sectorul 2, București.Tel/fax: 210 80 51. E-mail: codexcartier@gmail.comwww.cartier.md
Cărţile CARTIER pot fiprocurateîntoatelibrăriilebunedin România și Republica Moldova.
LIBRĂRIILE CARTIER
Casa Cărţii,
bd. Mircea cel Bătrân, nr. 9, Chișinău. Tel./fax: 34 64 61.
Librăria din Centru,
bd. Ștefan cel Mare, nr. 126, Chișinău. Tel./fax: 21 42 03.
Librăria din Hol,
str. București, nr. 68, Chișinău. Tel./fax: 24 10 00.
Librăria Vărul Shakespeare,
str. Șciusev, nr. 113, Chișinău. Tel./fax: 23 21 22.Colecţia
Cartier juridic 
este coordonată de Oleg EfrimEditor: Gheorghe ErizanuLector: Valentin GuţuCoperta: Vitalie CorobanDesign/tehnoredactare: Marina FusaPrepress: Editura CartierTipărită la TipografiaCentrală (nr. 7785)Mihai PoalelungiGHIDUL CETĂŢEANULUI PROCEDURA CIVILĂEdiţia I, noiembrie 2008© 2008, Mihai Poalelungi (coordonator) pentru prezenta ediţie. Această ediţie a apărut într-un tirajde 1000 de exemplare. Toate drepturile rezervate. Cărţile Cartier sunt disponibile în limita stoculuiși a bunului de difuzare.Prezenta lucrare apare cu sprijinul financiaralFundaţieiSoros-Moldova,carenusubscrieșinurăspunde pentru conţinutul acestei publicaţii.Descrierea CIP a Camerei Naţionale a CărţiiPoalelungi, MihaiGhidul cetăţeanului (Procedura civilă) / Mihai Poalelungi; cop. Vitalie Coroban – Ch.: Cartier, 2008(F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). – 364 p. – (Col. Cartier juridic).ISBN 978-9975-79-523-4347.91P 73
 
3
Responsabil de ediţie: Mihai Poalelungi
Colegiul redacţional:
Președinte:
Mihai Poalelungi
Vicepreședinte al Curţii Supreme de Justiţie,Președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ,doctor în drept 
Membri:
Vasile Pascari
ex-Vicepreședinte al Curţii Supreme de Justiţie,ex-Președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ 
 
Vera Macinskaia
Vicepreședinte al Colegiului civil și de contencios administrativ  
Dumitru Visternicean
judecător la Curtea Supremă de Justiţie,Președinte al Colegiului de calificareși atestare a judecătorilor  
Nicolae Clima
judecător la Curtea Supremă de Justiţie,Președintele Consiliului Superior al Magistraturii
Anastasia Pascari
judecător la Curtea Supremă de Justiţie
 
Svetlana Novac
judecător la Curtea Supremă de Justiţie
Colaboratori:
Ana Palade
referent, Colegiul civil și de contencios administrativ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->