Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
III 1 026 Producent

III 1 026 Producent

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by bird24
Procena rizika za radno mesto
Procena rizika za radno mesto

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: bird24 on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
РДУ РТСТВ Продукција, Абердарева 1Извршна ПродукцијаРадно место: бр. III-1-026
ПРОЦЕНА РИЗИКАНА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
- П Р О Д У Ц Е Н Т – 
 
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:
 
 П Р О Д У Ц Е Н Т 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.
 
Назив установе/предузећа:
 - Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије
1.2. Организациони део у којем се налази радно место:
- ТВ Продукција- Извршна продукција Информативног програма ТВБ
1.3. Локација и адреса радног места:
- Телевизија Београд, Ул. Абердарева бр.1, I спрат, канцеларија бр.113, и I I Iспрат, канцеларија бр.318
1.4. Друго:
- Телефони: 321-2094, 2052- Електронска пошта:@rts.rs
2. ОПИС ТЕХНОЛОШКОГ И РАДНОГ ПРОЦЕСА, ОПИССРЕДСТАВА ЗА РАД И СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУЗАШТИТУ НА РАДУ
2.1. Опис технолошког и радног процеса:
У пословној згради РТС-Телевизија Београд, Ул. Абердарева бр.1, канцеларијскомпростору бр.113 и 318, обављају се одређени послови продуцента: организовање ифинансијско вођење производње и финализација корпуса/појединачних емисија/пројеката;сарађује са аутором/ уредником емисије; на основу утврђене редитељске концепције води реализацију пројекта; утврђује технолошки процес; израђује предкалкулацију, калкулацијуи оперативни план на основу усвојеног уредничког и редитељског концепта уз сагласностизвршног продуцента; обавља материјално финансијску ликвидацију; извршномпродуценту подноси коначни извештај (планирани-остварено); присуствује редакцијскомпрегледу и др..Радна просторија бр.113 у којој се обављају наведени послови (према површини,запремини и броју присутних лица ) не одговарају намени. Зидови и плафон просторијеобојени су светлом бојом. На поду преко равне бетонске подлоге постављене су виназплоче. Канцеларијски намештај је делимично прилагођен пословима који се обављају на радним местима. Каблови за напајање информатичке опреме и телефона, понекад2
 
представљају препреку при раду и кретању запослених у радним просторијама те их јепотребно поставити прописно. 
Загревање просторија остварује се преко радијатора централно, са могућношћуподешавања температуре у просторији;
За расхлађивање просторија постоји централизована клима - систем за цео објекат,такође са могућношћу подешавања температуре у просторији;
Природно осветљење просторија је добро а и вештачко задовољава потребе осветљењапросторија и радних места;
Тоалети са умиваоницима (хладна и топла вода) су на истом спрату као и канцеларије;
Kафе-кухиња се налази на другом спрату објекта;
Кухиња са трпезаријом налази се у другом делу објекта, на VI спрату ПЕЦ-а ТВБ;
У приземљу другог дела објекта, налази се здравствена станица РТС.
 2.2. Средства и опрема за рад на радном месту:
- Рачунар, штампач, телефонски апарат (фиксни и мобилни);
2.3. Подаци о средствима и опреми за личну заштиту на раду:2.3.1. Средства и опрема за личну заштиту која се користи на радном месту:
- На радном месту нема и не користе се средства и опрема за личну заштиту на раду.
2.3.2. Потребна средства и опрема за личну заштиту на раду:Ред.бр.Назив средства илиопреме личне заштитеКомада(пари)Рок трајањаКарактеристике средства
1.Јакна1 ком.4 годинеЗимска са капом, више џеповаи могућност скидања рукава2. Ципеле2 пара2 и 4 годинеПлитке и дубоке3.Кабаница1 ком.4 годинеНепромочива за заштиту одатмосферских падавина 
2.4.
 
Опасне материје које се користе на радном месту:
На радном месту се не користе опасне материје.
3. СНИМАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА РАДНОМ МЕСТУИ У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
3.1. Подаци битни за процену ризика, добијени увидом у акт о организацији исистематизацији послова:
- Организовање и финансијско вођење производње и финализацијакорпуса/појединачних емисија/пројеката; сарађује са аутором/уредником емисије; наоснову утврђене редитељске концепције води реализацију пројекта; утврђује технолошки3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->