Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
peranan masyarakat

peranan masyarakat

Ratings:
(0)
|Views: 8,098|Likes:
Published by mahazer73
yes
yes

More info:

Published by: mahazer73 on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
1
PERANAN DAN PENGARUH NILAI (VALUES) AGAMA DALAMPEMBENTUKKAN SEBUAH MASYARAKAT KONTEMPORARIDARI PERSPEKTIF SAINS POLITIK
Oleh Mohd Roslan bin Mohd SaludinFellow, Pusat Syariah, Undang-Undang & Sains PolitikInstitut Kefahaman Islam Malaysia
PENGENALAN
Apabila kita membincangkan nilai dalam kerangka topik perbincangan pada hariini, kita sebenarnya berhadapan dengan satu situasi di mana setiap seorangdaripada kita mungkin mempunyai persepsi yang berbeza-beza terhadap nilai;yang dihubungkaitkan dengan sains politik dan pembentukan masyarakat.Sesungguhnya perbezaan persepsi itu membolehkan kita memberikan dimensibaru kepada nilai yang kita pegang dan melaraskan (realigned) dengankeperluan hidup bermasyarakat pada hari ini.Pertama sekali, persoalan yang harus kita rungkaikan ialah apa yang kitamaksudkan dengan nilai? Apakah nilai yang baik dan apakah yang tidak baikdalam membentuk masyarakat. Apakah nilai yang boleh diterima dan tidakboleh diterima. Apakah ada ideology atau fahaman mahupun doktrin politik yangmampu menguasai intrepretasi nilai dalam pembentukan masyarakat?Mampukah sains atau doktrin agama bersikap neutral dalam pembentukan nilaidari perspektif sains politik? Dan akhir sekali saya akan cuba menjelaskanbentuk masyarakat yang bagaimana harus kita bentuk berdasarkan kepadapersekitaran yang ada pada kita hari ini dalam konteks pembentukan Masyarakatdi Malaysia.
Sukarnya Mendefinasikan Nilai
Pada umumnya ramai daripada kita bersikap berhati-hati bagi mengelakmendefinisikan nilai bagi mengelak objektif saintifik atau untuk bersikapmenghormati pegangan nilai yang berbeza dalam kerangaka masyarakat yang
2
majmuk, berbilang bangsa, budaya dan berbilang agama. Masyarakat pada hariini seolah-olah hilang pendirian kepada nilai ekoran daripada tergugatnyapengaruh agama dalam sistem politik dan pemerintahan justeru mempengaruhipembentukan nilai pegangan masyarakat keseluruhannya. Sikap pasif kepadanilai juga dikaitkan dengan relatifnya nilai kepada bidang-bidang yang tertentuseperti sains, kesenian (arts), budaya sejagat dan andaian bahawa nilai-nilaiyang tertentu pernah menjadi amalan-amalan budaya gemilang tammadunterdahulu.Disebabkan oleh itu, ramai daripada kita menerima pendedahan aurat yangmelampau dalam seni ukiran Greek semata-mata atas dasar keagungan seniGreek yang pernah menjadi peneraju budaya dunia pada satu ketika. Begitu juga, pada satu ketika, dan barangkalai sehingga kini apabila berhadapandengan “Miss World Pageant” yang jelas memaparkan elemen eksploitasi tubuhbadan wanita secara melampau, masyarakat masih bersikap pasif terhadap nilaipegangan mereka dan menerimanya atas alas an sebahagian besar daripadadunia moden menerimanya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam duniahari ini yang didokong oleh gergasi media antarabangsa khususnya Barat yangmenonjolkan nilai-nilai yang negative dalam, filem, majalan, iklan dan lain-lain.Disebabkan oleh itu, kita menerima siri televisyen “Frends” dan “Baywatch”dalam keselesaan ruang tontonan TV kita di rumah-rumah, mendedahkangenerasi kita kepada nilai yang jelas bertentangan dengan nilai yang seharusnyakita pegang. Kita barangkali merungut di dalam hati tetapi kita tidak dengantegas menolaknya sebagai pengaruh yang boleh membentuk nilai generasi kitadi masa-masa hadapan.Lambakkan hiburan yang melampau dalam masyarakat kita terima dengan
 
tentangan pasif, sedangkan banyak lagi perkara yang seharusnya ditumpukanoleh masyarakat sebagai syarat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nilaipasif yang terbentuk dalam masyarakat kita pada hari ini adalah sesuatu yang
3
sepatutnya kita hadapi dan perbaiki supaya kita dapat mengelak daripada terusmenjadi masyarakat “consumer”. Kita mudah memahami keburukan jika Cumamenjadi “consumer” dalam bidang ekonomi, tetapi tidak ramai di antara kitamempedulikan ancaman menjadi “consumer” kepada satu sistem nilai yangbertentangan dengan nilai yang kita warisi melalui pegangan agama kita masingmasing.Nilai yang kita terima atau kita terikat untuk menerimanya atau menolaknyadalam keadaan kita redha sebenarnya adalah merupakan elemen yang pentingdalam proses membuat keputusan oleh seseorang individu, justeru membentukkeputusan masyarakat.Nilai adalah natijah yang mengikat persepsi individu dan pendirian yangmenjelaskan motif dan tindakannya dalam interaksinya sesame manusia denganpersekitaran. Begitu juga halnya jika kita melihatnya dari perspektif sains socialdan sains politik. Sebagaimana ia penting bagi memahami tindakan individu,amatlah penting juga kita memahami peranan dan pengaruh nilai dalammembentuk masyarakat.
MAKSUD NILAI SECARA UMUM
Untuk bertindak adil kepada peserta-peserta seminar, saya tidak mahumenjuruskan pembentangan saya kepada penghuraian nilai secara falsafah atauterlalu bersifat akademik. Yang penting adalah supaya kita semua fahambahawa nilai terbit daripada dalam diri seseorang atau kumpulan orang untukmenarafkan sesuatu keadaan dalam skala baik hingga buruk. Ia biasanyadikaitkan dengan harga dan tahap kesanggupan seorang untuk memperolehiatau menerima sesuatu sebagai pertukaran. Bagi seorang pakar ekonomi, nilaiditerjemahkan dalam bentuk wang ringgit atau kesanggupan untuk membayar.Bagi seorang pengkaji social pula ianya dikaitkan dengan etika (ethics) danmoral yang memberi justifikasi dan keputusan kepada penerimaan atau
4
penolakkan sesuatu phenomena social. Sepertimana ia mendorongtindakbalasnya kepada persekitaran, nilai yang dimiliki seseorang itu akanbergabung dengan nilai-nilai individu lain untuk membentuk nilai komuni tinya,masyarakatnya seterusnya.Dalam satu keadaan yang lain, sesetengah pihak mendakwa bahawa nilai terbitdaripada penyesuaian diri seseorang kepada keadaan semasa bagi menentukankelangsungan hidup (survival), menguruangkan konflik dan memaximumkanmanfaat semasa yang bakal diperolehi baik dari segi material mahupunkepuasan peribadi. Justeru itu nilai, bagi sesetengah pihak, sering dikaitkandengan kepentingan individu, kumpulannya atau masyarakatnya tanpa kaitandengan agama mahupun kesejagatan nilai.Oleh yang demikian itu, bagi kebanyakkan orang Amerika dan sekutu mereka diBarat, nilai yang wujud dalam masyarakatnya membenar dan menyokongtindakan tidak berperi kemanusiaan serangan ke atas masyarakat Islam di Iraq,Afghanaistan dan Palestine, sedang nilai yang dipegang oleh rakyat Malaysia,umat Islam dan sesetengah masyaraat lain di dunia menentangnya. Bagi yangmenyokong, nilai yang dipegang adalah kelangsungan hidup atau (survival)melawan ancaman pengganas sementara yang tidak bersetuju dengan tindakanAS itu berpegang kepada nilai kemanusiaan mereka sendiri yang melihatbahawa tiada ancaman kepada “survival” mereka.Kerana sifat nilai tidak sepertimana fakta yang boleh mudah dimanipulasidan diuji menetapkan teori dan formulanya secara tepat dan menurutpendekatan saintifik, sehingga kini persoalan sama ada ianya wujudmempengaruhi tindak tanduk manusia secara objektif dan boleh diuji (validated)masih belum tercapai dan masih kekal sebagai hypothesis yang masih sukar 
 
untuk disahkan dan sering menjadi bahan perbahasan.
5
Mengapa Nilai Penting Dalam Membentuk Masyarakat?
Nilai penting dan merupakan elemen utama dalam memahami dan membuat justifakasi kepada tindak balas manusia. Berbanding, dengan fakta fizikal yangada, nilai merupakan cerminan dalaman (intrinsic) manusia kepada reaksi danpendirian yang diambil dalam sesuatu perkara.Tidak hairanlah kalau kita mudah memahami kenapa seseorang yang kaya rayasanggup menerima atau memberi rasuah sedangkan “fakta” menunjukkanbahawa beliau bukan seorang yang terdesak mahupun miskin untuk berbuatdemikian. Hakikat bahawa pegangan nilainya goyah dan dipengaruhi olehketamakkan dan terlalu materialistic untuk memperolehi sesuatu. Pegangannilainya telah dipengaruhi oleh unsure kerakusan semata-mata danmembelakangkan nilai kemanusiaan sejagat yang tidak dapat menerima tamakdan rakus sebagai nilai yang baik.
Nilai Dari Perspektif Sains Politik
Sebenarnya politik itu sendiri terbit daripada amalan nilai atau (values in action)yang digabungkan dengan kekuasaan, perlaksanaan dasar, sumber danpentadbiran masyarakat. Gabungan ini membawa kepada wujudnyapenguasaan atau keadaan dimana nilai yang dipegang oleh seseorang atau satukumpulan orang digunakan dalam sesebuah pentadbiran atau pemerintahan.Politik pula, secara yang difahami sarjana, perkataan “polis” berasal dariperkataan Greek yang membawa maksud “state” atau Negara. Konsep Negaraideal ini terbit daripada penulisan Plato dan Aristotle. Mengikut fahaman Plato,dalam tulisannya “the Republic” memperincikan Negara yang ideal yangditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat. Falsafah politik Aristotle dan Platoberasaskan kepada persekitaran mereka yang wujud pada waktu itu yangmendorong mereka menghasilkan falsafah berkaitan politik yang dikenali dan
6
dipegang hari ini. Dalam tulisannya “the Politics” Aristotle menyatakan bahawamanusia adalah “political animal” secara semula jadinya dan dengan ituseharusnya mempengaruhi destinasi bagi mewujudkan suasana yang sesuaibagi mereka. Menurut fahaman ini, politik adalah kaedah menguruskan manusiabagi menghindari masyarakat daripada terjerumus dalam kancah kecelaruan dankonflik sesama mereka.Pembentangan ini bukanlah bertujuan untuk menyanggah atau menyokongpandangan dan falsafah nilai Aristotle dan Plato mengenai politik, tetapi sekadar mengimbau pandangan dan kewujudan politik kontemporari yang berasaldaripada falsafah unjuran mereka dan mengaitkannya dengan pengaruh nilaidalam elemen penting yang dikenal pasti dalam pembentukan masyarakatbernegara iaitu “manusia”.Sepertimana ianya penting dalam membentuk pandangan seseorang individuberhubung sesuatu perkara dan mendorong tindak balasnya kepadapersekitaran, nilai yang dimiliki seseorang itu akan bergabung dengan nilai-nilaiindividu lain untuk membentuk nilai komunitinya dan akhirnya terbentukmasyarakat dalam sebuah Negara.
Apa pula pengaruh nilai agama dalam pembentukan masyarakat?
Fenomena agama adalah fenomena universal manusia. Hampir semuamasyarakat yang bertamadun sedikit sebanyak dipengaruhi oleh pandanganatau pernah melalui proses orientasi agama dalam sejarah pembentukan danpengembangan peradaban masing.Walaupun evolusi social telah mengubah orentasi dan pegangan kepada agama,yang mengakibatkan pemisahan agama dari pemerintahan yang berlaku dalamsejarah tamadun Barat dan Islam pada satu masa dulu, namun ia tidak samasekali menidakkan kewujudan dan peranan agama dalam membentuk nilai
7

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Syafiqah Sezale liked this
Sangidatus Sholiha liked this
Nurul Shafiqah Mazli liked this
C'ma Afna Amzaiah liked this
mhupseng liked this
Hee Leh liked this
Honey Rohani liked this
Oble Fuari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->