Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
69Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evaziunea Fiscala...e Infractiune

Evaziunea Fiscala...e Infractiune

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 5,617 |Likes:
Published by ameerah
La 15 iulie 2005, legea 87/1994 a fost înlocuită de lege nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale care defineşte evaziunea fiscală prin intermediul infracţiunilor componente astfel: „constituie infracţiuni de evaziune fiscală următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
1. ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
2. omisiunea, în toi sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
3. evidenţierea, în actele contabile saa în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
4. alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
5. executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
6. sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeciararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire Ia sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
7. substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedura penală."
După modul cum se procedează în activitatea de evitare a reglementărilor fiscale se face diferenţa între evaziunea fiscală legală şi evaziunea fiscală frauduloasă.
Din moment ce se vorbeşte despre evaziunea legală de evaziunea ilegală, trebuie trasată o frontieră pentru departajarea celor două domenii.
Or, în practică, operaţiunea de delimitare este la fel de incertă ca şi distincţia dintre fraudă şi evaziune.
Incertitudinea provine de la doi factori: interpretarea legalului şi ilegalului şi contradicţiile soluţiilor dreptului comparat.
Teoretic, contribuabilul respectă legea sau o violează, el datorează sau nu impozitul, îl plăteşte sau nu. în
practică, în schimb această concepţie nu corespunde realităţii complete a fiscalităţii. Astfel încât între legal şi ilegal nu există o ruptură, ci o continuitate, încercări succesive de a profita de lacunele legii conduc contribuabilul de la legal la fraudă. "Se poate spune că există trei familii de contribuabili.
Una a celor funciarmente cinstiţi (albă).
Alta, a celor funciarmente necinstiţi (neagră).
Şi cea gri, care evadează fie legitim prin abilitate, fie ilegal prin acrobaţii sau abuz de lege."(Cozian, I.M., 1989).
Determinam astfel ca evaziunea fiscală este rezultanta logică a defectelor si inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a neprevederii şi nepriceperii legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată ca şi cei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune.
La 15 iulie 2005, legea 87/1994 a fost înlocuită de lege nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale care defineşte evaziunea fiscală prin intermediul infracţiunilor componente astfel: „constituie infracţiuni de evaziune fiscală următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
1. ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
2. omisiunea, în toi sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
3. evidenţierea, în actele contabile saa în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
4. alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
5. executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
6. sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeciararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire Ia sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
7. substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedura penală."
După modul cum se procedează în activitatea de evitare a reglementărilor fiscale se face diferenţa între evaziunea fiscală legală şi evaziunea fiscală frauduloasă.
Din moment ce se vorbeşte despre evaziunea legală de evaziunea ilegală, trebuie trasată o frontieră pentru departajarea celor două domenii.
Or, în practică, operaţiunea de delimitare este la fel de incertă ca şi distincţia dintre fraudă şi evaziune.
Incertitudinea provine de la doi factori: interpretarea legalului şi ilegalului şi contradicţiile soluţiilor dreptului comparat.
Teoretic, contribuabilul respectă legea sau o violează, el datorează sau nu impozitul, îl plăteşte sau nu. în
practică, în schimb această concepţie nu corespunde realităţii complete a fiscalităţii. Astfel încât între legal şi ilegal nu există o ruptură, ci o continuitate, încercări succesive de a profita de lacunele legii conduc contribuabilul de la legal la fraudă. "Se poate spune că există trei familii de contribuabili.
Una a celor funciarmente cinstiţi (albă).
Alta, a celor funciarmente necinstiţi (neagră).
Şi cea gri, care evadează fie legitim prin abilitate, fie ilegal prin acrobaţii sau abuz de lege."(Cozian, I.M., 1989).
Determinam astfel ca evaziunea fiscală este rezultanta logică a defectelor si inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a neprevederii şi nepriceperii legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată ca şi cei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune.

More info:

Published by: ameerah on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA VALAHIAUNIVERSITATEA VALAHIAFACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI POLITICEFACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI POLITICE
MASTER MASTER DREPTUL AFACERILOR DREPTUL AFACERILOR 
Template for Microsoft PowerPoint
DISCIPLINADISCIPLINADREPTUL PENAL AL AFACERILOR DREPTUL PENAL AL AFACERILOR 
EVAZIUNEA FISCALA E …..INFRACTIUNEEVAZIUNEA FISCALA E …..INFRACTIUNE”
MASTERANTMASTERANT
 
2
CAPITOLUL ICAPITOLUL IDefinitie, elemente teoretice.Definiti
 
e, elemente teoretice.
Evaziunea fiscala se poate defini prin totaliatea procedeelor licite si ilicite cu ajutorul carora cei interesati sustrag intotalitate sau in parte materia lor impozabila obligatiunilor stabilite prin legile fiscale
.
Evaziunea fiscala e unul din fenomenele economico - sociale complexe de maxima importanta cu care statele de astazise confrunta si ale carei consecinte nedorite cauta sa le limiteze cat mai mult, eradicarea fiind practic imposibila. Statul trebuie sa se preocupe sistematic si eficient de preintampinarea si limitarea fenomenului evaziunii
 
fiscale. Statul prin puterile publice, poate si saincite la evaziune fiscala, urmarind in principal doua scopuri: un scop "pozitiv" argumentat de dorinta de a stimula formareacapitalului si un scop "negativ" reflectat in sprijinirea unor grupuri de interese, de multe ori de tip mafiot, cu tot cortegiul deconsecinte.Astfel, evaziunea fiscala apare ca un element dorit sau nu al politicii fiscale
.
Legislatia romaneasca prevede in Legea87 din 18 octombrie 1994, lege pentru combaterea evaziunii
 
fiscale, in art.1, urmatoarea definitie:
 „Evaziunea fiscala este sustragerea prin orice mijloace, de la impunerea sau de plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor  sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine”.
Iulian Vacarel sugereaza definirea
 
evaziunii
 
fiscale ca fiind "sustragerea de la impunere a unei parti din materiaimpozabila". Maurice Duverger considera ca evaziunea fiscala e un termen generic, si desemneaza manifestarea de fuga din fataimpozitelor. Aceasta e o definitie in sens larg a evaziunii
 
fiscale care ajunge sa inglobeze si frauda. Cel mai cunoscut sens datevaziunii
 
fiscale e "arta de a evita caderea in campul de atractie a legii fiscale" concept care apartine lui M.C. de Brie si P.Charpentier.Evaziunea fiscala e o notiune foarte dificil de precizat, insasi Legea 87/1994 fiind incompleta in ceea ce privestedefinirea
 
exacta a acestui fenomen.Mijloacele de disimulare intrebuintare pentru a se sustrage de la datoriile cetatenesti, se pot imparti in urmatoarelecategorii:- „Extrapolarea insuficientei legislative sau chiar posibilitatile lasate de legiuitor cu anumite intentii”- „Procedee ilicite”- „Prin intentie”.Evaziunea fiscala poate fi deci ilicita având uneori si un caracter fraudulos si evaziunea fiscala legala sau mai bine zistolerata.Se poate face deci distinctie între frauda fiscala care constituie un fapt ilicit, chiar de natura penala
,
si evaziuneafiscala propriu-zisa, care nu implica fapte, care sa întruneasca elementele unei infractiuni (sau contraventie). O clasificare a formelor de manifestare a evaziunii
 
fiscale este descrisa de cele doua mari coordonate pe care aceasta se poate extinde:- una microeconomica- si una macroeconomica.Componenta microeconomica a evaziunii
 
fiscale cuprinde ansamblul de actiuni derulate la nivelul firmelor ce au învedere reducerea platii de impozite si taxe la bugetul de stat. Ea la rându-i se poate extinde pe alte doua directii:- nationala, aceea care are în vedere numai utilizarea legislatiei la nivel local (national);- internationala, aceea care utilizeaza atât legislatia locala, cât si cea internationala dintre state si a statelor curegimuri fiscale permisive.Aceasta reprezinta latura traditionala a evaziunii
 
fiscale, care a fost si cea care s-a dezvoltat cel mai mult de-a lungulvremii.Componenta macroeconomica a evaziunii
 
fiscale presupune utilizarea acestora de catre state pentru atragerea devoiajori fiscali în scopul atragerii de surse suplimentare de finantare a cheltuielilor bugetare, surse care altfel nu ar mai aparea drept
 
disponibile.În ultima perioada, s-a constatat o dezvoltare si a acestei ramuri, fapt ce a condus la necesitatea teoretizarii ei.
Fenomenul a aparut la nivel macroeconomic prin aparitia unor state a caror nivel de impunere si de rigoare a legii fiscaleera extrem de redus, dar care la rândul lor aveau si cheltuieli bugetare de regula foarte mici. Apoi a aparut ideea crearii deregimuri fiscale diferite pentru cei care utilizeaza infrastructura si resursele locale pentru care s-a creat un regim deimpozitare mai restrictiv, iar pentru cei care isi desfasoara activitatea în exterior, aducând în tara de rezidenta doar rezultatele afacerilor lor, un regim mult mai permisiv de impunere. În ultima perioada fenomenul a luat amploare, asa caîntr-o serie de state foarte dezvoltate au aparul regimuri fiscale permisive pentru afaceri a caror desfasurare este situataextrateritorial (USA, Marea Britanie, Irlanda si altele) si deci, care nu folosesc infrastructura si resursele tarii de rezidenta.Aceasta modalitate a constituit nu numai un mod de a-si asigura resurse suplimentare, dar, pentru unele state si un mijlocde finantare al dezvoltarii durabile (Cipru, Insula Man, Insula Jersey, Singapore, etc.).
 
3
Astfel la 15 iulie 2005, legea 87/1994 a fost înlocuită de lege nr. 241/2005 pentruprevenirea şi combaterea evaziunii fiscale care defineşte evaziunea fiscală prin intermediulinfracţiunilor componente astfel:
„constituie infracţiuni de evaziune fiscală următoarele faptesăvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:1. ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;2. omisiunea, în toi sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, aoperaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;3. evidenţierea, în actele contabile saa în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bazăoperaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;4. alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori demarcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;5. executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare adatelor;6. sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeciararea,declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire Ia sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;7. substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedura penală."După modul cum se procedează în activitatea de evitare a reglementărilor fiscale seface diferenţa între evaziunea fiscală legală şi evaziunea fiscală frauduloasă.Din moment ce se vorbeşte despre evaziunea legală de evaziunea ilegală, trebuie trasatăo frontieră pentru departajarea celor două domenii.Or, în practică, operaţiunea de delimitare este la fel de incertă ca şi distincţia dintrefraudă şi evaziune.Incertitudinea provine de la doi factori: interpretarea legalului şi ilegalului şicontradicţiile soluţiilor dreptului comparat.Teoretic, contribuabilul respectă legea sau o violează, el datorează sau nu impozitul, îl plăteşte sau nu. în practică, în schimb această concepţie nu corespunde realităţii complete a fiscalităţii. Astfel încâtîntre legal şi ilegal nu există o ruptură, ci o continuitate, încercări succesive de a profita de lacunelelegii conduc contribuabilul de la legal la fraudă. "Se poate spune că există trei familii decontribuabili.Una a celor funciarmente cinstiţi (albă).Alta, a celor funciarmente necinstiţi (neagră).Şi cea gri, care evadează fie legitim prin abilitate, fie ilegal prin acrobaţii sau abuz delege."(Cozian, I.M., 1989).Determinam astfel ca evaziunea fiscală este rezultanta logică a defectelor siinadvertenţelor unei legislaţii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi aneprevederii şi nepriceperii legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot atât de vinovată ca şicei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune.

Activity (69)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Prichici Aurica liked this
zarocsy liked this
Natalia Vieru liked this
Anto Gheorghita liked this
corinamiki liked this
Ileana Patarau liked this
Irina Morari liked this
Alina Nemes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->