Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
comentarii latina

comentarii latina

Ratings: (0)|Views: 2,094 |Likes:
Published by utu florica

More info:

Published by: utu florica on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

 
EUGEN CIZEK ISTORIA LITERATURII LATINE
VOL I
SOCIETATEA „ADEVĂRUL" S.A. 1994
© Coperta: Ion Zarliu
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin Societăţii .Adevărul" S.A. I.S.B.N. 973-9128-02-5
TABLA DE MATERII
Cuvânt înainte.................. 9Abrevieri................... 10I.
 
Introducere
..................
13
Dezvoltarea şi conservarea literaturii latine, - Tendinţele majore aleevoluţiei literaturii latine, - Studierea literaturii latine în antichitate, - Studierea literaturii latine în EvulMediu şi ulterior, - Studierea ştiinţifică a literaturii latine. Marile istorii literare, -
Note
II.
 
Mentalităţile la Roma
...............
26
""" Mentalul colectiv, - Universul mental roman, - Evoluţia structurilor mentale, - Bibliografie, -
Note
III.
 
Societatea şi cultura în secolele VIII-II î.e.n
.......
37
"Miracolul" roman, înainte de Roma, - Roma sub regi, - Republica şiexpansiunea sa, - Viaţa internă a republicii romane, - Religia romană timpurie, - Cultura şi artele, -Literatura, - Bibliografie, -
Note
IV.
 
 începuturile literaturii latine
............
47
Condiţiile apariţiei literaturii, - Literatura orală, - Manifestări orale persi-• flante, - Satura, - Evoluţiaspectacolelor comice, - Atellana, - Mimul, -Bibliografie, -
Note
V.
 
Primii autori romani
...............
56
"Preistoria" literaturii culte, - Livius Andronicus, - Viaţa, - Opera lui Livius Andronicus, - Apariţia epopeiiculte la Roma, tJNaeviuâ Viaţa, - Opera lui Naevius, -Ennius. Viaţa, - Opera lui Ennius, - Epopeea luiEnnius, -Bibliografia, -
Note,
ISTORIA LITERATURII LATINE
VI.
 
Vârsta de aur a comediei: Plaut
...........
66
Condiţiile apariţiei comediei culte, - Comedia nouă greacă, - Palliată şi ţara comediei, - Structura uneicomedii palliate, - Plaut. Viaţa, - Opera lui Plaut, - Universul imaginar plautin, - Metateatrul la Plaut, -Comedia moravurilor şi farsescul, - Personajele teatrului plautin, - Comicul plautin, - Comicul desituaţii, - Comicul de limba}, - Limba şi metrica, - Concluzii şi receptare, - Bibliografie, -
Note
VII.
 
Terenţiu şi alţi autori de comedii
..........
90
Comedia palliată după Plaut. Caecilius Statius, - Terenţiu. Viaţa, - Opera lui Terenţiu, - Ţara comedieiterenţiene, - Originalitatea lui Terenţiu,- Caracterele în comediile terenţiene, - Probleme educative şi idealul de
humanitas,
- Limbajulterenţian, - Concluzii şi receptare, - Alţi autori de comedii palliate, - Comedia togată şi Afranius, -Bibliografie, -
Note
VIII.
 
Tragedia romană preclasică şl Lucllius
........
105
Modelele tragediei romane, - Cele două tipare de tragedie, - Pacuvius,- Accius, - Universul tragediilor lui Accius, - Tragedia după Accius, -Lucilius şi evoluţia saturei, - Viaţa şiopera lui Lucilius, - Tematica şi stilul saturelor lui Lucilius, - Bibliografie, - Note
IX.
 
 începuturile istoriografiei şi
Cato
cei Bătrân
....... 116Apariţia şi trăsăturile istoriografiei, - Istoriografia romană ca federaţie de specii literare, - Fabius Pictor şi analiştii de limbă greacă, - Primii ) istoriografi de limbă latină, - Dezvoltarea istoriografiei preclasice,- Oratoria şi dreptul, - Cato cel Bătrîn. Viaţa, -
Despre agricultură, -
Alte opere, -
Originile, -
Concluziidespre Cato, - Bibliografie, - Note
X.
 
Societatea şi cultura în secolele !l-l î.e.n. (133-31)
..... 130Statul de vocaţie "mondială", - Contextul economic şi social, - Viaţa politică internă, - Politica externă, -Religia şi filosofiile, - Arhitectura, artele plastice, cultura, - Literatura, - Bibliografie, -
Note
XI. Lucreţiu, Catul şi poezia secolului î î.e.n......... 142Lucreţiu. Viaţa, - Opera lui Lucreţiu, - Epicureismul, - Doctrina lucre-ţiană, - Scriitura lui Lucreţiu, -Receptarea, - Poeţii "noi" şi callimahismul roman, - Catul. Viaţa şi opera, - Diversitatea tematică şiartistică, - Scriitura lui Catul, - Receptarea, - Concluzii, - Bibliografie, -
Note
XII.
 
Cicero................... 169
 
Importanţa lui Cicero, - Viaţa, - Opera Acţiunea politică şi discursurile ciceroniene, - Corespondenţa luiCicero, - Orientarea politică a lui Cicero, - Gândirea politică, - Retorica, - Concluzii asupra teorieiretorice ciceroniene, - Filosofia, - Concluzii asupra filosofiei ciceroniene, - Poetica istoriei, - Scriitura şiclasicismul ciceronian, - Concluzii generale, -Receptarea, - Bibliografie, -
Note
XIII.
Caesar, Salustiu şi alţi prozatori
..........
210
] Viaţa lui Caesar şi semnificaţia sa, - Opera lui Caesar, - Mesajul lui Cae-/ sar, - Deformarea istorică, -Nararea faptelor, - Scriitura, - Continuatorii / lui Caesar, - Existenţa lui Salustiu, - Scrisorile, - Opereleistorice, - Poe-
 j 
tica salustiană a istoriei, - Sistemul salustian, - Mesajul politic salustian, L-- Salustiufaţă de Tucidide şi Cicero, - Alcătuirea textului, - Scriitura salustiană, - Cornelius Nepos, - Structurabiografiilor lui Cornelius Ne-pos, - Varro, - Opera lui Varro, - Concluzii şi receptarea lui Varro, -Concluzii generale, - Bibliografie, -
Note
XIV. Societatea şl cultura în "secolul" lui August (31 î.e.n. -l4 e.n.) . 246"Secolul" lui August, - Contextul economic şi social, - Viaţa politică internă şi noile instituţii, - Politicaexternă, - Mentalităţile şi ideologia, -Religia şi cultul imperial, - Filosofia şi artele, - Viaţa culturală şidezvoltarea literaturii, - Bibliografie, -
Note
XV.Vergiliu.................. 261
Viaţa, - Apendicele vergiiian, - Bucolicele, - Arcadia, ţara Bucolicelor, -Georgicele, - Arta Georgicelor, -Alcătuirea Eneidei, - Mesajul profund al Eneidei, - Personajele Eneidei: comuniunea dintre poet şi eroiilui, -Arta compoziţională în Eneida, - Scriitura vergiliană, - Receptarea poeziei vergiliene, - Concluzii, -Bibliografie, -
Note
XVI. Horafiu /.................. 295Viaţa, - Epodele, - Saturele, - Universul odelor, - Arta odelor, - Cântecul secular, - Problematica şi artaepistulelor horaţieneArta poetică, -Receptarea operelor iui Horaţiu Concluzii, -
Note
ISTORIA LITERATURII LATINE
XVII.
 
Poeţi augusteici: Tibul, Properţiu şi alţii
........
321
Geneza şi expansiunea elegiei, - Gallus, - Tibul. Viaţa, - Opera şi corpul tibulian, - Arta lui Tibul, -Receptarea lui Tibul. - Poeţii tibulieni, - Properţiu, - Dragostea, poezia şi alte motive, - Elegiilepatriotice şi mitologia, - Arta fascinantă a lui Properţiu, - Receptarea şi concluzii, - Alţi poeţi, -Bibliografie, -
Note
XVIII.
 
Ovldiu.................. 344
Viaţa, - Operele pierdute şi poezia iniţială, - Metamorfozele, - Fastele, -/(poezia exilului, - StilulTristelor şi Ponticelor, - Receptarea, - Concluzii, - Bibliografie, -
Note
XIX.
 
Proza epocii augusteice şl TItus Llvlus
........(j359Dezvoltarea prozei şi Seneca Retorul, - Erudiţia şi Vitruviu, - Dezvoltarea istoriografiei, - PompeiusTrogus, - Titus Livius. Viaţa, - Aclătuirea operei, - Poetica liviană a istoriei, - Cauzalitatea istorică, -Măreţia Romei şi opţiunile politice, - Strategia literară liviană, - Scriitura liviană, -Receptarea lui TitusLivius, - Concluzii despre Titus Livius, - Bibliografie, - Nofe
XX.
 
Table des matieres............... 380
Cuvânt înainte
 Acest tom reprezintă primul volum al unei istorii generale a literaturii latine. După anumitecapitole introductive, care se referă la întreaga dezvoltare a literaturii Romei antice, estetratată evoluţia scriitorilor şi structurilor literare între secolul al lll-lea î.e.n. şi anul 14 e.n.,data morţii lui August. Un al doilea volum, care va apărea ulterior, va cuprinde evoluţialiteraturii latine între 14 e.n. şi mijlocul secolului al Vl-lea e.n. în cursul expunerii, am privilegiat ordinea cronologică, de la care nu ne-am abătut decât pentru a sugera o anumitădezvoltare a genurilor şi speciilor literare.Cu o singură excepţie, fiecare capitol este însoţit de o bibliografie esenţială şi de o sumă denote, destinate mai ales să prezinte contribuţiile cele mai importante ale exegezei moderne.Tabla de materii românească, situată la începutul fiecărui volum, este dublată de o tablă dematerii în limba franceză, care figurează la sfârşitul fiecăruia dintre cele două tomuri. Unindice general, valabil pentru ambele volume, se va afla la sfârşitul volumului al doilea. Laînceputul fiecărui volum apare şi o listă de abrevieri deoarece, de cele mai multe ori, am
 
indicat în text şi între paranteze pasajele din autorii antici, la care ne-am referit. Ambele volume se adresează nu numai specialiştilor, ci şi marelui public. De aceea citateledin autorii antici sunt oferite aproape numai în traducere românească. între paranteze apar numele traducătorilor. Acolo unde aceste nume lipsesc, traducerea aparţine îndeobşteautorului cărţii. Din aceleaşi motive, am cerut tipărirea cu alt corp de literă a biografiilor scriitorilor, a rezumatelor operelor şi a unor pasaje de interes în special filologic sau istoric.Ne-am străduit să privilegiem analiza complexă, mai ales literară, a operelor datoratescriitorilor romani. Alcătuirea cărţii fiind terminată în 1988, nu am putut utiliza, cum am fi dorit, Î.C. şi d.C. în loc de î.e.n. şi e.n. Mulţumim din inimă Sandei Chiose, care a "redactat lucrarea, din punct de vedere editorial.Bucureşti, februarie 1990 EUGEN CIZEK 
ABREVIERI
APUL = Apuleius;
 Apoi. = Apologia
ARIST. = Arisîote!;
Poet.
=
Poetica
AUG. = August;
Res Gest.
=
Res Gestae
AUR. VICT. = Aureîius Victor,
Caesares
(Cezarii)CAESAR = Caesar;
B.G.
=
Bellum Galiicum
(Războiul gallic);
B.C. = Bellum Ciuile
(Războiul civil)CATO = Cato cel Bătrân; De
agr.
= De
agricultura
(Despre agricultură)CIC, = Cicero;
Tuse. disput.
=
Tusculanae disputationes
(Dizertaţii tuscu-lane),
Rep. = De republica
(Despre stat);
Brut.
=
Brutus; Ad Att. - AdAtticum
(Scrisori către Atticus);
 Ad Quint. - Ad Quintumfratrem
(Scrisori către fratele Quintus);
Fam. = Ad. familiares
(Scrisori către prieteni); De
diuinat.
= De
diuinatione
(Despre divinaţie);
Orator 
(Oratorul);
Cat. -
Catilinare;
Leg.
= De
legibus
(Despre legi); De
inuent.
= De
inuentione
(Despre invenţiune); De
oral 
= De
oratore
(Despre orator); De
optim.
= De
optimo genere oratorum
(Despre ce! mai bun fel de oratori);
Part. or.
=
Partitiones oratoriae
(Diviziunile oratoriei); De
off. De officiis
(Despre îndatoriri)CiL =
Corpus Inscripţionam Latinarum
(Corpu! inscripţiilor latine)DlO = Cassius Dio, Istoria Romei.EPICT. = Epictet;
Diss.
=
Dissertationes
(Dizertaţii sau diatribe)EUTROP. = Eutropiu,
Breuiarium ab urbe condita
(Rezumat al istoriei de la fundarea Oraşului)GEL. = Auius Gellius,
Noctes Atticae
(Nopţile atice)
-l0
ABREVIERIHIST. AUG. =
Historia Augusta
(Istoria Augustă);
Hadr. = Hadrianus
(Ha-drian)HOMER = Homer, //. = Iliada;
Od.
= OdiseeaHOR. = Horaţiu;
Epod. - Epodon liber 
(Carte de epode);
Sat.
=
Saturae
(Sature);
Carm.
=
Carmina
(Ode);
Carm. saec.
=
Carmen saeculare
(Cântecul secular);
Ep. = Epistulae
(Epistule);
 Ars
=
 ArsPoetica
(Arta poetică)IOS. FLAV. = losephus Flavius;
 Ant. lud. - Antiquitates ludaicae
(Antichităţi iudee)IUST. = Iustin,
Historiae Philippicae
(Istorii Filipice) LIV. = Titus Livius,
 Ab Urbe condita
(De la întemeierea Oraşului) LUCR. = Lucreţiu,
De rerum natura
(Despre natura lucrurilor) MART. = Marţial;
Epigr.
=
Epigrammata
(Epigrame) MACROB. = Macrobius;
Saturn.
=
Saturnalia
(Saturnalii)NEP. = Cornelius Nepos;
Prooemium
(Prefaţă);
Pel.
= Pelopidas;
Hann.
=
Hannibal; Att. - Atticus;Fragmenta
(Fragmente)OV. = Ovidiu;
 Am.
=
 Amores
(Amoruri);
 A.A. = Ars amatoria
(Arta de a iubi);
Met.
= Metamorfoze;
Fast.
= Faste;
Trist.
=
Tristia
(Triste);
Pont. = Pontica
(Pontice)PLAUT. = Plaut;
 Asin. = Asinaria
(Catârgioaica) ;
 Amph.
=
 Amphitrio; Captiu.
=
Captiui 
(Prizonierii);
Rud. - Rudens
(Odgonul);
Bacch.
= (Bacchi-dele);
Cas. = Casina; Men.
=
Menaechmi 
(Gemenii);
Poen.
=
Poenulus
(Micul cataginez);
Epid. - Epidicus
PLIN. = Pliniu cel Bătrân;
Nat. Hist.
=
Naturalis Historia
(Istoria naturală); Piiniu cel Tânăr;
Ep. =Epistulae
(Episîule)PROP. = Properţiu;
Eleg. -
ElegiiQUINT. = Quintilian;
Inst. Or.
=
Institutio Oratoria
(Instituţia oratorică)SALL. = Salustiu;
Cat. = De coniuratione Catilinae
(Despre conjuraţia lui Catilina);
lug. - De bellolugurthino
(Despre războiul împotriva iui iugurîha);
Hist.
=
Historiae
(Istorii);

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
wiliiann liked this
maria_33 liked this
maria_33 liked this
vlad liked this
Malin01 liked this
nikholas2000 liked this
frantzdeacon3094 liked this
lazargeorgeus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->