Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ex Fac 2 Samfunnsvitenskap

Ex Fac 2 Samfunnsvitenskap

Ratings:
(0)
|Views: 518|Likes:
Published by Maxpower007

More info:

Published by: Maxpower007 on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2009

pdf

text

original

 
Ex fac 225.04.2008AvErik Kvarme
 
a)Redegjør for disse normeneJeg vil først gjøre rede for Hans Skjervheim sin norm om deltaker og tilskuer. Skjervheimer en kontroversiell tenker fordi han tviler på sosialvitenskapene sine veiledninger om predikasjon og kontroll i studiet av mennesker. Når samfunnet blir studert sommål/middel relasjoner, ender de opp som brikker i ulike maktspill, og slutter å væreselvstendig tenkende individer. Men Skjervheim mener skillet mellom deltaker og tilskuer  perspektiv er umulig å opprettholde. En samtalesituasjon er tvetydig. For å forstå om jegforteller en vits, eller fremmer en påstand, krever forståelse og anvendelse av beggeholdninger. Hvis man tar hverandre bokstavelig til enhver tid, forstår man ikke hverandre.Man må også innta tilskuerperspektivet i enkelte situasjoner. Man lytter til hva den andrehar å si, og gir respons til dette etter beste evne, da deltar man. Samtidig som manstuderer den andre, og prøver å forstå han, da inntar man tilskuerholdningen. Å være i ensamtalesituasjon med andre innebærer både å bli kjent med deres virkelighetsforståelse ogdem selv. Når det gjelder forskning, så kan forskeren aldri helt løsrive seg fradeltakerperspektivet. De forklaringene og teoriene forskeren fremsetter, vil ofte kunnevære uforenlig med aktørens forståelse av seg selv og samfunnet. Ofte vil forskeren måtteta stilling til saker, og involveres slik (implisitt) i en diskusjon om disse tingene. Når forskeren hevder sin teori som sann, blir han uvergelig en deltaker i en diskusjon om dissetingene. Om man tviholder på et rent tilskuerperspektiv, og på sine altforklarende – isme perspektiver, vil man få flere uforenelige beskrivelser og forklaringer, som heller ikke kanføre dialog med hverandre.Donald Davidson formulerer barmhjertighetsprinsippet for tolkning. Det omfatter treulike strategier for hvordan vi skal forholde oss til den andre, og hva den andre sier.Prinsipper for barmhjertig fortolkning inneholder ofte en kombinasjon av et forslag til hvasom må være utgangspunktet for fortolkning, og et forslag til en fortolkningsstrategi. Manskiller mellom tre forskjellige prinsipper for barmhjertig fortolkning og deres tilhørendefortolkningsstrategier. Det første prinsippet er at man skal maksimere sannhet ogeffektivitet. Vi må fortolke dem slik at flest mulig av dem fremstår som sanne, og at flestmulig av dem har de virkningene som aktøren tilsikter. Det andre prinsippet er at vi skalmaksimere rasjonalitet. Når vi fortolker en aktørs ytringer eller handlinger, må vi fortolkedem slik at aktøren i lys av fortolkningene framstår som mest mulig rasjonell. Det tredjeog siste prinsippet fra Davidson er at vi skal maksimere enighet og likhet. Når vi fortolker en aktørs ytringer, må vi fortolke dem på en slik måte at aktøren fremstår som mest mulig
 
enig med våre egne oppfatninger. Og når vi fortolker en aktørs handlinger, må vi fortolkedem slik at de framstår som mest mulig lik våre egne handlinger i tilsvarende situasjoner.Disse tre fortolkningsstrategiene kan kombineres.a)Hvordan mener du disse kan begrunnes?Skjervheim advarer mot et rent tilskuerperspektiv fordi det objektiverer aktøren. Og tar man inn tilskuerholdningen utøver man maktutøvelse og objektivering. Et eksempel er filosofistudenten som snakker om det perfekte og harmoniske Absolutte. Psykologeninntar tilskuerholdningen, og hevder studenten er farsfiksert, og spør spørsmål angåendefilosofens seksualliv. Filosofistudenten svarer senere med å hevde at psykologen har etmindreverdighetskompleks, og at han flykter inn i en beskyttende psykologrolle.Tilskuerholdningen vurderer aktøren som et kasus. Ønsker å lære noe om aktøren, ikke avham, og objektiverer aktøren. I tilegg henger tilskuerperspektivet sammen med en tendenstil å objektivere, og kategorisere, og dermed frarøve dennes frihet til å definere seg selv.Donald Davidson gir 5 oversiktlige grunner for barmhjertighetsprinsipp. Det første prinsippet er at man skal ha respekt for aktører og deres meninger. Grunnideen er atrespekt for aktører blir bedre ivaretatt ved å gå ut fra at det de sier og tror på stort sett er sant, at handlingene stort sett har de virkningene de tilsikter, at de stort sett er rasjonelle,og at de ofte er enige med oss i mange ting, enn å gå ut fra det motsatte. Det neste prinsippet er den grunnleggende likheten. Vi kan forstå hverandres måter å behandleforskjellige oppfatninger på, vi kan bli enige om måter å beskrive dem på. ”Mellomstoretørre ting” er fenomener som hører til våre fysiske og sosiale omgivelser, slik viregistrerer disse omgivelsene ved hjelp av det normale sanseapparatet som menneskene er utstyrt med. Det neste prinsippet er praktisk instrumentell og sosial basiskunnskap. Dette prinsippet har en planmessig appell. Hvordan et samfunn fungerer, er avhengig blantannet av hvordan samfunnsmedlemmene handler og tenker, hvilke oppfatninger de har,hvordan de føler og vurderer. Sannhet, rasjonalitet og antakelse om mulig enighet har langt større forklaringskraft enn de motsatte antakelsene. En grunn til at dette er viktig er at, uansett hva sosiale aktører ellers tror på eller vet, må vi gå ut ifra at de også har  betydelig korrekt instrumentell og sosial kunnskap. Et samfunn der aktørene stort sett har feilaktige oppfatninger om hverandre eller hvordan deres samfunn fungerer vil ikkeoverleve lenge. Intellektuell åpenhet er det neste prinsippet Davidson tar opp. Vi kan aldriutelukke at det er våre fortolkninger det er noe galt med, og at det som andre mennesker 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->