Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TUGASAN 1 kissm

TUGASAN 1 kissm

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,523|Likes:
Published by aifae

More info:

Published by: aifae on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2012

pdf

text

original

 
TUGASAN 1KOMPONEN 1: PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAMSOALAN 1BKelemahan dalam aspek penyelarasan di peringkat pentadbiran bagipelaksanaan sesuatu projek kerajaan adalah masalah yang sering dihadapi olehagensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan projek berkenaan.Salah satu mekanisme yang berkesan dalammenyelesaikan masalah tersebut disemua peringkat pentadbiran adalah mealuli mesyuarat pagi.i)Nyatakan keangotaan Mesyuarat Pagi mengikut peringkatKementerian, Negeri dan Daerah berdasarkan Pekeliling KemajuanPentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1993.Mesyuarat Pagi ialah satu forum setempat antara jabatan untukmenyelesaikan masalah-masalah
on the spot 
yang timbul daripada pelaksanaanprogram dan projek pembangunan serta pengeluaran lesen dan permit.Keanggotaan ahli Mesyuarat Pagi adalah mengikut peringkat Kementerian,Negeri dan Daerah.
Peringkat Kementerian
Pengerusi Mesyuarat di peringkat kementerian adalah Ketua SetiausahaKementerian, di mana ahli ahlinya terdiri daripada Pegawai-pegawai kananKementerian, ketua-ketua Jabatan dan ketua-ketua Badan Berkanun di bawahKementerian yang ada hubungkait dengan projek pembangunan/ pengeluaranlesen dan permit. Bahagian Urusetia mesyuarat juga di tentukan oleh pengerusiuntuk satu sesi mesyuarat tersebut. Keanggotaan sebenar ahli-ahli sertabahagian urusetia ditentukan oleh Pengerusi Majlis Peringkat Kementerian iaituKetua Setiausaha Kementerian.
 
Peringkat Negeri 
Keanggotaan mesyuarat pagi peringkat Negeri pula, terdiri daripada SetiausahaKerajaan Negeri selaku Pengerusi Majlis dan ahli-ahlinya terdiri daripadaPegawai-pegawai kanan Negeri, Ketua-ketua Jabatan dan Ketua-ketua BadanBerkanun di peringkat Negeri yang ada hubungkait dengan projekpembangunan/ pengeluaran lesen dan permit. Urusetia untuk mesyuaratperingkat negeri juga ditentukan oleh pengerusi yang dilantik.Walaubagaimanapun, keanggotaan ahli- ahli mesyuarat pagi peringkat ini juga di tentukan oleh pengerusi bagi peringkat ini iaitu Setiausaha KerajaanNegeri.
Peringkat Daerah
Pengerusi Majlis untuk peringkat daerah adalah Pegawai Daerah. Ahli-ahlinyaterdiri daripada Pegawai-pegawai kanan Daerah. Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua Badan Berkanun di peringkat daerah dan ketua – ketua penguasatempatan yang ada hubungkait dengan projek pembangunan/ pengeluaran lesendan permit. Keanggotaan sebenar untuk ahli mesyuarat pagi ini juga samaseperti di dua peringkat diatas; iaitu ditentukan oleh pengerusi majlis peringkattersebut. Bagi Negeri Sarawak pula, Mesyuarat Pagi ini juga hendaklahdilakukan bagi peringkat bahagian dan dipengerusikan oleh Residen.Dari penjelasan diatas, jelaslah bahawa pengerusi di setiap peringkatmempunyai kuasa mutlak dalam menentukan keanggotaan-keanggotaan sertaurusetia untuk mengadakan mesyuarat pagi.
 
ii)
Jelaskan bagaimana tujuan dan fungsi mesyuarat pagi dapatmenyelesaikan kelemahan dalam pelaksanaan program dan projekpembangunan kerajaan.Tujuan utama mesyuarat pagi adalah sebagai mengadakan garis panduanmengenai pelaksanaan program dan projek pembangunan kerajaan di peringkatkementerian, jabatan dan daerah bagi meningkatkan kecekapan dankeberkesanan perkhidmatan awam.Fungsi utama mesyuarat pagi pula ialah untuk mengkaji kedudukansemasa pelaksanaan program atau projek pembangunan, pengeluaran lesendan permit. Ini adalah supaya pihak yang berkaitan boleh mengambil tindakanuntuk menghapuskan segala tunggakan kerja. Selain itu, mesyuarat pagiberfungsi untuk mengenalpasti dan membincangkan tindakan penyelesaian bagimasalah yang timbul.Pelbagai masalah yang tidak dijangka boleh timbul dalam pelaksanaanprogram dan projek pembangunan kerajaan. Antara masalah-masalah yangmungkin timbul dalam jangka masa panjang untuk melaksanakan sesuatuprogram atau projek pembangunan kerajaan adalah seperti bencana alam,kematian mendadak pegawai yang dilantik untuk mengetuai projek atau programitu, kekurangan bahan binaan dan sumber, dan tidak mempunyai dana yangmencukupi untuk menyempurnakan program atau projek itu.Justeru itu, mesyuarat pagi perlu dijalankan dari semasa ke semasa untukmengesan segala halangan dan mengenalpasti masalah yang timbul untukmembolehkan tindakan penyelesaian (
on the spot 
) dilakukan dengan segera. Iniakan dapat memantapkan proses pengesanan dan memperkasakanpengawasan yang berterusan agar program dan projek pembangunan kerajaanberjalan mengikut jadual.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hattaperoh liked this
Siti Hainani Abd Rahman liked this
lullanlah liked this
nhkimah liked this
Vsiny liked this
nusthe2745 liked this
jidane17 liked this
ahmad_alrazi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->