Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eckhart Tolle - Un Pamant Nou

Eckhart Tolle - Un Pamant Nou

Ratings: (0)|Views: 173|Likes:
Published by Dacy

More info:

Published by: Dacy on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2011

pdf

text

original

 
Eckhart TOLLE
Un p
ă
mânt nou
Trezirea con
ş
tiin
ţ
ei umane
Traducere din limba englez
ă
deCarmen Neac
ş
uBUCURE
Ş
TI, 2008
 
 E
CKHART
T
OLLE
este considerat unul dintre cei mai originali
ş
i mai inspira
ţ
ic
ă
l
ă
uzitori spirituali ai timpului nostru. S-a n
ă
scut în Germania, unde
ş
i-a petrecut primii13 ani din via
ţă
. Dup
ă
ce a absolvit Universitatea din Londra, a devenit cercet
ă
tor 
ş
iîndrum
ă
tor la Universitatea Cambridge. La 29 de ani, în urma unei transform
ă
ri spirituale profunde, vechea sa identitate a fost literalmente dizolvat
ă
 
ş
i via
ţ
a i s-a schimbat radical.Urm
ă
torii ani
ş
i i-a dedicat în
ţ
elegerii, integr 
ă
rii
ş
i aprofund
ă
rii acestei transform
ă
ri,care a marcat începutul unei pasionante experien
ţ
e spirituale.Eckhart Toile nu s-a aliniat niciunei tradi
ţ
ii sau religii, dar nici nu a respins vreuna.înv
ăţă
turile sale transmit un mesaj simplu
ş
i în acela
ş
i timp profund, cu claritatea
ş
isimplitatea vechilor mae
ş
tri spirituali: exist
ă
o cale c
ă
tre eliberarea de suferin
ţă
 
ş
i dobân-direa p
ă
cii interioare.De acela
ş
i autor, la Curtea Veche Publishing a mai ap
ă
rut
 Puterea prezentului 
(2004). în curând vor mai ap
ă
rea:
 Stillness Speaks
ş
i
 Practicing the Power ofNow.
 
 1
CAPITOLUL ÎNTÂI
 
 Înflorirea con
ş
tiin
ţ
ei umane
 Evocare
 
Planeta P
ă
mânt, în urm
ă
cu 114 milioane de ani, într-o diminea
ţă
oarecare, imediat dup
ă
ă
s
ă
rit: prima floare se deschidea c
ă
tre soare. Anterior acestui eveniment spectaculos care vestea otransformare în evolu
ţ
ia vie
ţ
ii plantelor, planeta era deja de milioane de ani acoperit
ă
de vegeta
ţ
ie.Probabil c
ă
prima floare n-a supravie
ţ
uit prea mult, iar apari
ţ
ia florilor a r 
ă
mas un fenomen r 
ă
zle
ţ
dincauza condi
ţ
iilor de bun
ă
seam
ă
nefavorabile înc
ă
ă
spândirii sale. Pân
ă
într-o zi când a fost atins un prag critic, dup
ă
care pe toat
ă
întinderea planetei trebuie s
ă
fi urmat o explozie de culoare
ş
i parfum — pe care o eventual
ă
con
ş
tiin
ţă
-martor ar fi perceput-o, desigur, dac
ă
ar fi fost prezent
ă
.Mult mai târziu, aceste fiin
ţ
e delicate
ş
i parfumate pe care noi le numim flori aveau s
ă
joace unrol esen
ţ
ial în evolu
ţ
ia con
ş
tiin
ţ
ei altor specii. Oamenii au fost din ce în ce mai atra
ş
i
ş
i fascina
ţ
i deele. Pe m
ă
sur 
ă
ce con
ş
tiin
ţ
a oamenilor s-a dezvoltat, florile au fost probabil primul lucru lipsit deun scop utilitar, adic
ă
de orice leg
ă
tur 
ă
cu supravie
ţ
uirea, pe care l-au pre
ţ
uit. Au fost surs
ă
deinspira
ţ
ie pentru nenum
ă
ra
ţ
i arti
ş
ti, poe
ţ
i
ş
i mistici. Isus ne spune s
ă
contempl
ă
m florile si s
ă
 înv
ăţă
m de la ele cum s
ă
tr 
ă
im. Despre Buddha se spune c
ă
ar fi sus
ţ
inut odat
ă
o „predic
ă
t
ă
cut
ă
”, întimpul c
ă
reia a
ţ
inut în mân
ă
o floare
ş
i nu a f 
ă
cut altceva decât s-o priveasc
ă
. Dup
ă
un timp, unuldintre cei de fa
ţă
, un c
ă
lug
ă
r pe nume Mahakasyapa, a zâmbit. Se spune c
ă
acesta ar fi fost singurulcare în
ţ
elesese predica. Legenda spune c
ă
acel zâmbet (echivalent cu trezirea spiritual
ă
) a fost transmisde la un maestru la altul timp de dou
ă
zeci
ş
i opt de genera
ţ
ii succesiv, dând na
ş
tere, mult mai târziu,zenului.Privind frumuse
ţ
ea unei flori, oamenii pot avea momente — oricât de efemere — decon
ş
tientizare a frumosului ca parte esen
ţ
ial
ă
a fiin
ţ
ei lor celei mai l
ă
untrice, a adev
ă
ratei lor naturi.Prima revela
ţ
ie a frumuse
ţ
ii a constituit unul dintre cele mai semnificative evenimente din evolu
ţ
iacon
ş
tiin
ţ
ei umane. Sentimentul bucuriei
ş
i cel al iubirii sunt intrinsec legate de aceast
ă
revela
ţ
ie.F
ă
ă
ca noi s
ă
ne d
ă
m foarte bine seama de acest lucru, florile au devenit pentru noi expresiamaterial
ă
a ceea ce este în noi în
ş
ine mai elevat, mai sacru
ş
i, în ultim
ă
instan
ţă
, lipsit de form
ă
.Efemere, eterice
ş
i mai delicate decât plantele din care au ap
ă
rut, florile au devenit un fel demesageri ai unui alt t
ă
râm, un fel de punte între lumea formelor fizice
ş
i cea f 
ă
ă
de form
ă
. Nunumai c
ă
aveau un parfum delicat care pl
ă
cea oamenilor, ci aduceau totodat
ă
 
ş
i mireasma t
ă
râmuluispiritual. Folosind cuvântul „iluminare” într-un sens mult mai larg decât este acceptat în modconven
ţ
ional, am putea privi florile drept întruchiparea ilumin
ă
rii plantelor.
ulţumim editurii Curtea Veche pentru traducerea acestei cărţi.
Pentru a comanda originalul accesaţi: www.curteaveche.ro

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mephala liked this
crispinner liked this
crispinner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->