Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ate Financiara Partea I

ate Financiara Partea I

Ratings: (0)|Views: 665|Likes:
Published by yo_anishoara

More info:

Published by: yo_anishoara on Jun 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2012

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVAFacultatea de Ştiinţe Economice şi AdministraţiePublicăDepartamentul IDSpecializarea : 
CONTABILITATE FINANCIARĂ
PARTEA I
 Prof. univ. dr. Elena HLACIUC  Lect. Univ. Drd. Camelia MIHALCIUC 
2006-2007
 
CUPRINS
Cap. I Bazele teoretice şi organizatorice privind contabilitatea financiară.....................................8Acest capitol prezintă abordarea metodologiei organizării şi conduceriicontabilităţii financiare în unităţile patrimoniale din ţara noastră, prezentareaconceptului de normă, normalizari reglementare şi armonizare în contabilitate, prezentarea conceptului de patrimoniu ca obiect de studiu al contabilităţiifinanciare, prezentarea succintă a categoriilor de întreprinderi în cadrul cărora seorganizează contabilitatea financiară şi respectiv fundamentarea principiilor contabile ca principale obiective ale contabilităţii financiare.................................81.1 Abordări conceptule privind contabilitatea financiară a întreprinderilor..........81.2. Întreprinderea – locul de organizare, conducere şi aplicare a contabilităţiifinanciare................................................................................................................81.3. Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii financiare...............................91.4. Principiile, convenţiile, normele şi regulile contabile – obiective alecontabilităţii financiare.........................................................................................101.5. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizăriicontabile................................................................................................................111.5.1. Conceptele de normă contabilă, normalizare, reglementare şi armonizarecontabilă...............................................................................................................111.5.2. Armonizarea contabilă pe plan regional şi mondial...................................121.5.3. Normalizare, reglementare şi armonizare contabilă în România...............13Concepte şi cuvinte cheie prezentate: noţiunea de contabilitate financiară,conceptul de patrimoniu, conceptele de normă contabilă, normalizare,reglementare şi armonizare contabilă. .................................................................131.6. Întrebări de control.........................................................................................13Cap. II Contabilitatea fluxurilor privind capitalul........................................................................142.1. Delimitări conceptuale privind conţinutul, structura şi formele de manifestarea capitalurilor .......................................................................................................142.2. Organizarea sistemului informaţional contabil, a sistemului de documente şia evidenţei operative a capitalurilor......................................................................152.3. Evaluarea curentă a capitalurilor...................................................................162.3.1. Evaluarea capitalului social.......................................................................162.3.2 Evaluarea obligaţiunilor..............................................................................182.4. Organizarea contabilităţii capitalului social..................................................192.4.1. Contabilitatea capitalului social.................................................................192.4.2. Contabilitatea constituirii capitalului social..............................................202.4.3. Contabilitatea majorării capitalului social.................................................242.4.3.1 Creşterea capitalului social prin aporturi noi în natură şi/sau în numerar.............242.4.3.2. Creşterea capitalului social prin operaţiuni interne..............................................26....................................................................................................262.4.3.3. Creşterea capitalului prin dubla mărire..................................................262.4.3.4. Creşterea capitalului prin conversia unor datorii în acţiuni.....................272.4.4. Contabilitatea reducerii capitalului social..................................................28..........................................................................................................................................282.4.4.1 Reducerea capitalului social prin acoperirea pierderilor.......................................282.4.4.2. Reducerea capitalului social prin rambursarea către asociaţi sau acţionari..........292.4.4.3. Răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii.......................................................302.4.4.4. Exemple privind răscumpărarea propriilor acţiuni...............................................302.4.4.5. Contabilitatea micşorării – creşterii capitalului....................................................322.4.4.6. Contabilitatea amortizării capitalului....................................................................32
2
 
2.5. Contabilitatea primelor legate de capital.......................................................332.6. Contabilitatea rezervelor din reevaluare........................................................352.7. Contabilitatea rezervelor întreprinderii..........................................................372.8. Contabilitatea acţiunilor proprii.....................................................................392.9. Contabilitatea rezultatului reportat................................................................402.10. Contabilitatea rezultatului exerciţiului.........................................................432.11. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii.................................................442) Se înregistrează achiziţionarea unui utilaj din subvenţia primită în valoare de55.000 lei, plata facturii făcându-se din contul curent................................442.12. Contabilitatea provizioanelor.......................................................................452.13. Contabilitatea împrumuturilor si datoriilor asimilate..................................472.13.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.....................472.13.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung....................................482.13.3. Contabilitatea datoriilor privind imobilizările financiare........................492.13.4. Contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate...............................492.13.5. Contabilitatea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.............................................................................................................................502.14. Întrebări de control.......................................................................................51Cap. 3. Contabilitatea fluxurilor de imobilizări............................................................................52Capitolul trei vizează următoarele aspecte. definirea conceptelor de imobilizărinecorporale, corporale, financiare, prezentarea ajustărilor pentru depreciereaactivelor imobilizate, reflectarea prin operaţiuni contabile a principalelor modalităţi de intrare şi ieşire în şi din patrimoniu a imobilizărilor şi respectivfundamentarea principalelor metode de amortizare a imobilizărilor....................523.1. Noţiuni generale.............................................................................................523.2. Organizarea sistemului informaţional – contabil al imobilizărilor................533.3. Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor ........................................................543.4. Contabilitatea imobilizărilor necorporale......................................................553.4.1. Generalităţi.................................................................................................553.4.2. Sistemul de conturi utilizat pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale.............................................................................................................................563.4.3. Operaţiuni contabile privind imobilizările necorporale.............................573.5. Contabilitatea imobilizărilor corporale..........................................................613.5.1. Generalităţi privind imobilizările corporale..............................................613.5.2 Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor corporale...................623.5.3 Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările corporale..........................633.6. Amortizarea imobilizărilor.............................................................................683.6.1. Generalităţi.................................................................................................683.6.2. Metode de amortizare...............................................................................683.7 Contabilitatea imobilizărilor financiare..........................................................723.7.1 Noţiuni generale..........................................................................................723.7.2. Conturi utilizate pentru înregistrarea imobilizărilor financiare.................733.73. Contabilitatea operaţiilor privind imobilizările financiare.........................74Cuvinte şi concepte cheie prezentate: conceptele de activ, beneficii economiceviitoare, valoarea justă, valoarea bilanţieră, valoarea reevaluată, activ necorporal,cheltuieli de constituire, contract de concesiune, fond comercial, imobilizări încurs, amortizarea lineară, amortizarea degresivă, amortizarea accelerată,amortizarea din punct de vedere contabil, economic şi financiar, valoareaamortizabilă, costul activului, durata amortizării, acţiuni deţinute la entităţileafiliate, entitatea socială, filială, controlul, interesele de participare, creanţeimobilizate............................................................................................................753.8. Întrebări de control.........................................................................................75
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ponorel liked this
Chloe Indhira liked this
simonabelde liked this
simonabelde liked this
dragosstefan liked this
mena2308 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->