Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
an Teknologi Islam-Shahroel

an Teknologi Islam-Shahroel

Ratings: (0)|Views: 1,253 |Likes:
Published by shahroel roehaizad

More info:

Published by: shahroel roehaizad on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Sejarah Perkembangan Teknologi Islam
Kesedaran pelajar dalam perkembangan teknologi Islam adalah kurang mendapat perhatian kepada pelajar-pelajar terutama pelajar islam. Dengan adanya tugasan yangdiberikan oleh saya iaitu perkembangan teknologi islam dapat menerapkan sertamempertingkatkan sesedaran pelajar tentang kegemilangan dan ketamadunan umat islamyang telah mengukir nama di pentas sejarah dunia. Teknologi islam juga telah banyak  berkembangan sejak dari dahulu lagi. Teknologi islam bukan sahaja dikembangkan dalam belbagai aspek seperti teknologi sains seperti teknologi perubatan, matematik,kejuruteraan, astronomi atau sains dan teknologi aerospace dan sebagainya.Ibnu khaldun dalam tulisan kitab Al-Ibar di dalam Muqaddimah menerangkan keperluandan pembangunan antara aspek material dengan akhlak antara akhlak dan spiritual. Didalam kitab ini juga Ibnu Khaldun membincangkan tahap perkembangan dan kemajuanyang bermula dari Badwi(darat atau hulu) membawa kepada Hadhari (maju/semasa),kemudiannya Madawi (Bandar/ bertamadun) dan berakhir dengan Misri(kota/berbudaya). Ini menunjukkan Bahawa islam tidak membataskan umatnya untuk maju atau menolak perkembangan teknologi, malahan islam menggalakkan umatnyamaju dalam arus perkembangan teknologi mengikut peredaran dengan mengekalkannilai-nilai akhlak seiring dengan ajaran dan anutan agama Islam.
Teknologi dan kejuruteraan di Zaman Kegemilangan Islam
Teknologi kejururuteraan islam adalah di dalam golongan dalam kumpulan sains gunaanyang boleh dikaitkan dengan teori asa merekabentuk sesuatu hasil keluaran, atau sesuatuyang berguna kepada manusia. Ini bermakna, kejuruteraan adalah pemahaman sainskepada fenomena fizikal yang digunakan di dalam teknologi dan proses merekabentuk teknologi tersebut dengan menggunakan kaedah yang efektif. Para cendawiawan Islamterdahulu mendapati terdapat dua prinsip asas Islam terdapat dua bidang iaitu konsepkeserataan atau mizan dan konsep keseimbangan tawazun. Dalam islam al Mizanmerupakan kaedah diukur dari segi dan mungkar. Manakala dalam sebuah sistemkejuruteraan, prinsip al Mizan membawa maksud bahawa tiap-tiap sesuatu itu berada di1
 
dalam kejuruteraan, prinsip al Mizan membawa maksud bahawa tiap-tiap sesuatu itu berada di dalam kedudukan yang betul di dalam system kesimbangan, atau tawazunsistem itu keseluruhannya diperlukan untuk mengekalkannya di dalam kedudukantersebut.Contohnya, dalam kejuruteraan kimia, prinsip al Mizan digunakan untuk aliranmemahami bahan dan aliran tenaga. Sama seperti kejuruteraan awam dan mekanikal,tindakan daya dan momen menggunakan prinsip yang sama, sementara dalamkejuruteraan elektrik prinsip kesetaraan digunakn pada cas elektrik.Sebagai contoh, sumbangan kejuruteraan mekanikal yang utama dalam teknologi alatmengangkutan air untuk kegunaan bagi perairan, perumahan, industri, dan lain-lain.Mesin pengangkutan air yang pertama digunakan di Mesir dan Syria dan dipanggilShaduf. Sementara dua lagi jenis pengankutan air dinamakan saqiya dan nau’ra. Saqiya digerakkan oleh tenaga binatang ternakan, manakala nau’ra digerakkan oleh kuasa air.Taqi al Din pula dalam kitabnya,menerangkan alat mengepam air dengan menggunakanroda berskoop. Satu perkara yang menakjubkan tentang alat ini ialah kemampuan juruteranya mencipta silinder piston yang dapat mengepam air ke atassilinder piston telahdigunakan Taqi al Din pada alatnya untuk menghasilkan satu panduan daya tolak air keatas. Manakala Banu Musa bersaudara telah mencipta mesin yang menggunakan bantuanair dan angina. Ciptaan mereka ini digunakan untuk memesin jagung, menghancurkangula dan mengepam air. Mereka juga Berjaya mencipta satu bejana automatic yang bolehmengisi bejananya sendiri.Dalam kejuruteraan hidrologi pula, sumbangan juga amatlah besar. Ketika pemerintahankhalifah Umar Abdul Aziz, beliau telah mengarahkan pembinaan terusan yang panjangnya 10km, untuk mengalirkan sungai ke Basrah sebagai sumber air disebabkankemarau yang panjang. Terusan lain yang dibina oleh khalifah Umar Merah yang panjangnya melebihi 100km, dengan tujuan pengangkutan yang lebih cepat dapatdilakukan berbanding dengan pengangkutan darat.2
 
Teknologi sains dalam Islam
Ilmu perubatan perubatan dalam islam telah wujud sejak zaman Rasulullah (s.a.w)kerana banyak hadith yang menyebut tentang penjagaan kesihatan gigi dan tubuh badan.Sehubungan dengan itu, sebuah buku yang berjudul Tibb al-Nabi (Perihal Perubahan Nabi) yang memuatkan susunan hadith-hadith Rasulullah (s.a.w) telah disusun olehkumpulan penulis-penulis Islam. Terdapat galakan dari Al-Quran dan al-hadith tentang penjagaan kesihatan mendorong para sarjana Islam mendalami ilmu perubatan.Pencapaian tamadun Islam dalam bidang perubatan berada pada puncakegemilangannya pada zaman Bani Abbasiyyah.Antara tokoh Islam yang terkenal dalam bidang perubatan ialah al-Razi, Ibnu Sina, IbnuMasiwaihi, Ibnu Sahal dan Ali bin Abbas, Hunayn Ibn Ishaq yang dikenali sebagaiJoannitius di Barat, Thabit Ibn Qurrah, al-Kindi dan al-Zahrawi. Karya-karya tokoh perubatan Islam ini telah dijadikan rujukan dalam dunia Eropah. Sumbangan tokoh-tokohIslam juga termasuk dalam bidang ilmu kimia, matematik dan Fizik, trigonometri danastronomi, kejuruteraan, Botani dan teknologi Ketenteraan, teknologi perdagangan dan pertanian dan sains sosial dan kemanusiaan.Perkembangan teknologi islam juga berkembang terhadap sains astronomi apabila keangkasa lepas iaitu misi angkasawan Negara Malaysia dengan usahasama dua Negaraiaitu Malaysia dengan Rusia dan agensi Aeronautik dan angkasa lepaskebangsaan(NASA) berjaya dilaksanakan pada 10 oktober 2007. kejayaan ini dapatmencipta kejayaan baru kepada Malaysia dan Islam dalam industri sains aeroangkasalepas dan menjalankan kajian perubatan angkasa bekteria bagi rawatan penyakit barah.
TEKNOKRAT ISLAM
Rasional Pemilihan Tajuk.
Saranan Kementerian Pendidikan untuk menetapkan 60 peratus pelajar aliran sains diuniversiti tempatan dan 40 peratus lagi oleh pelajar aliran agama dan sastera adalah3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Baiti Saleh liked this
Anis Nisah liked this
Mohd Khuzaifah liked this
Farhani Junaidi liked this
nasihudin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->