Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stepan Bandera Prospects of the Ukrainian revolution

Stepan Bandera Prospects of the Ukrainian revolution

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
Published by kabud
This is a collection of prophetic texts by Ukrainian geopolitical visionary Stepan Bandera; in ukrainian
This is a collection of prophetic texts by Ukrainian geopolitical visionary Stepan Bandera; in ukrainian

More info:

Published by: kabud on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Степан Бандера
ПЕРСПЕКТИВИУКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
 Репринтне видання
ДрогобичВидавнича фірма«ВІДРОДЖЕННЯ»1998
 
ББК 63.3 (4УКР)6 Б23
Степан БАНДЕРА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇРЕВОЛЮЦІЇПублікацію здійснено репринтним способом за виданням ОУН1978 року (Мюнхен)
Президент фірми
 Петро Бобик
Головний редактор
 Василь Іванишин
Літературний редактор
 Ярослав Радевич-Винницький
Технічний редактор
Євген Гнатик
Відповідальний за випуск
 Ігор Бабик
Гравер
 Віталій ПередерШ 
Фотомеханіка
Миколи Чурси
Репринт виконаний фотоспособом 10—11.93. Підписано до друку з готових фотодіапозитивів28.12.98. Формат 60x90/16. Папір офсетн. № 1. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 41. Наклад4000 прим. Зам. № 1020-8.Видавнича фірма «Відродження». 293720, м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка, 2. Тел.: (03244) 3-73-59.Львівська державна книжкова фабрика «Атлас». 290005, м. Львів, вул. Зелена, 20. Тел.: (0322)76-45-80.
Б а н д е р а СтепанБ23 Перспективи Української Революції: Репринтне вид.— Дрогобич: Видавнича фірма«Відродження», 1998.— 656 с.І5ВН 966-538-059-1
З іменем Степана Бендери нерозривно пов'язаний найяскравіший період боротьби українського народуза свою свободу і національну державу. У цій книзі вміщено вибрані праці Степана Бендери з проблемтеорії націоналізму, організованого націоналістичного руху, завдань і форм національно-визвольної  революції.ББК 63.3 (4УКР)6I5ВN 966-538-059-1
 
ВІД ВИДАВЦІВ
В історії кожного народу є люди, які опиняються в центрі доленосних подій, стають ініціаторами, організаторами і провідни-ками масштабних суспільних рухів. З часом їх імена набирають символічного значення і для наступних поколінь служатьвіхами й орієнтирами, що ними нащадки позначають довгий шлях свого народу до свободи. Має таких людей і Україна. Ікрізь морок століть та отруйний пропагандивний чад окупацій пробивалися до свідомості народу імена Івана Мазепи, СимонаПетлюри, Степана Бандери. Їх не вдалося замовчати навіть нашим найлютішим ворогам, бо вони ввійшли називними в істори-чну парадигму багатосотлітніх українських визвольних змагань: козаччина, Хмельниччина, мазепинство, гайдамаччина, колії-вщина, петлюрівщина, бандерівщина. А за ставленням до цих особистостей і досі свої і чужі розрізняють серед нас українців імалоросів, друзів і ворогів, борців і рабів.Однією з найяскравіших знакових постатей в нескінченному ряді подвижників українського національно-визвольного рухує Степан Бандера — Провідник ОУН, теоретик, організатор і символ героїчної і безкомпромісної боротьби українців за власнудержавність і свободу народів у 30—50 роках XX століття. Та лише в останні роки в українців, особливо на Великій Украї-ні, з'явилася можливість одержати об'єктивну інформацію про цю незвичайну Людину. Зараз, перед 1999 роком, коли сповнює-ться 90 років від дня його народження і 40 років з дня смерті від рук московського найманця, з'являється все більше відомостей пройого діяльність. Так знетямлена окупантом Україна наново відкриває для себе Степана Бандеру.Але були й залишаються невідомими для широкого загалу його теоретичні праці з проблем націоналізму, організованогонаціоналістичного руху, завдань і форм національно-визвольної боротьби.Раніше від творів Степана Бандери «берегли» українців окупанти. Зараз — ті, що в умовах незалежності України парази-тують на тілі грабованого ними українського народу,— з тих же причин.Той же інстинкт самозбереження керує й численними «спадкоємцями» ОУН—УПА в діаспорі і в краю. Очолюючи різніорганізації, фонди, спілки та інші «фасади», вони успадкували посади і славу, але не святу справу своїх попередників. Ці політичніімітатори аж ніяк не зацікавлені в поширенні творів Степана Бандери. Адже тоді для кожного стане очевидним те провалля, якевідмежовує їх корисливу метушню від справи, за яку віддав своє життя Провідник. Шість років — відколи до наших рук упершепотрапив збірник вибраних праць Степана Бандери «Перспективи Української Революції» — ми переконували цих «провідних» і«чолових» діячів у нагальній необхідності перевидати цю книгу. Не захотіли: хтось відкручувався, хтось відмахувався, хтосьвідмовчується й досі.А потреба у цьому виданні зростає. Шириться національно-державницький рух, націоналізм стає світоглядною основою длявсе більшої кількості українців, особливо молоді, українці зараз, як ніколи досі, близькі до заповітної мети — власної національної держави. І дуже важливо, щоб у цей доленосний час нинішнє покоління могло користуватися працями Степана Бандери — цимневичерпним джерелом віри й думки, снаги, натхнення і сили для кожного борця за світлу долю України.І ось це видання здійснено. До його появи спричинилося багато людей, часто далеких від організованого націоналізму. Але об'-єднувало нас усвідомлення того, ким був, є і завжди буде для українців Степан Бандера. Разом ми зробили все необхідне, щоб уювілейний рік нашого Провідника його твори нарешті повернулися в Україну. Спільними зусиллями доконано важливого чину. Зцим і привітаймо — себе і всіх читачів цієї книги.
 Полковник Василь ІВАНИШИН, Провідник ВГСПО «Тризуб» ім. С. Бандери Полковник Дмитро ЯРОШ, Голова Центрального Проводу.Сотник Петро БОБИК, Президент видавничої фірми «Відродження».
СТЕПАН БАНДЕРА
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
З передмовою Ярослава ецька
Збірка творів за редакцією Данила Чайковського. Остання редакція й упорядкування додруку Степана ЛенкавськогоВИДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ1978

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
stranger_75 liked this
a.dombrowski3475 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->