Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ТРЕТА КОНТРОЛНА ПИСМЕНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА.doc11

ТРЕТА КОНТРОЛНА ПИСМЕНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА.doc11

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Математика за осмо одд
Математика за осмо одд

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Гордана Андонова on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

 
ТРЕТАКОНТРОЛНАПИСМЕНАРАБОТАПОМАТЕМАТИКА1 групаИме ипрезиме  ___________  _________ Задачи:1.Проверидалиподредениот пар(-3,-1)ерешение наравенкатау=2х-5?2.Решиго сометодназаменасистемот:3(х+1)+5(у-2)=32(х+2)-3(у-3)=63.Реши го со метод на спротивни коефициенти:2х-у=23х+4у=254.Реши го графички системот равенких+у=32у=х5.Одреди го графикот на равенката:9х+6у-1=10х+7у6.Збирот на два броја е 161 а нивната разлика е 40. Кои се тиеброеви?7.Еден двоцифрен број во однос на друг двоцифрен бројзапишан со истите цифри но во обратен редослед, се однесувакако 4:7. Збирот на двата двоцифрени броја е 132. Кои се тиеброеви?Напомена:Задачите со реден број 2,3,4,5,6,7 носат 15 поени, само задачатапод реден број 1-10поени.Задача1.2.3.4.5.6.7.ВкупноПоени
 
ТРЕТАКОНТРОЛНАПИСМЕНАРАБОТАПОМАТЕМАТИКА2групаИме ипрезиме:  _____  _____  _____  _____  __ Задачи:1.Проверидалиподредениот пар(-4,-2)ерешение наравенкатау=2х-5?2.Реши го со метод на спротивни коефициенти системот:3(х+1)+5(у-2)=32(х+2)-3(у-3)=63.Реши го со метод на замена системот:2х-у=23х+4у=254.Реши го графички системот:х-у=2х=35.Одреди го графикот на равенката:9х+6у-1=10х+7у6.Збирот на два броја е 27. Ако едниот број се зголеми 7 пати, авториот 3 пати, тогаш добиените производи се однесувааткако 7:6. Кои се тие броеви?7.Во еден кафез имало фазани и зајаци. Вкупно имало 35 главии 94 нозе. Колку биле фазани а колку зајаци?Напомена:Задачите со реден број 2,3,4,5,6,7 носат 15 поени, само задачатапод реден број 1-10поени.
 
ТРЕТАКОНТРОЛНАПИСМЕНАРАБОТАПОМАТЕМАТИКА3 групаИме ипрезиме  _____  _____  _____  __ Задачи:1.Проверидалиподредениот пар(-3,-2)ерешение наравенкатау=2х-5?2.Решиго сографичкисистемот:3(х+1)+5(у-2)=32(х+2)-3(у-3)=63.Реши го со метод на спротивни коефициенти:2х-у=23х+4у=254.Реши го со метод на замена системот равенки:х-2у=43х-6у=125.Одреди го графикот на равенката:9х+6у-1=10х+7у6.Пред 4 години таткото бил 7 пати постар од синот а по 4години ќе биде 3 пати постар од него. По колку години сегаима секој од нив?7.Колку е сега часот ако изминатиот дел од денот е двапатипоголем од преостанатиот?Напомена:Задачите со реден број 2,3,4,5,6,7 носат 15 поени, само задачатапод реден број 1-10поени.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->