Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hlavní body programu ČSSD

Hlavní body programu ČSSD

Ratings: (0)|Views: 15,120|Likes:
Published by IHNED.cz
ČSSD zahájila předvolení kampaň a zveřejnila program, se kterým půjde do voleb. Podívejte se, co slibuje:
ČSSD zahájila předvolení kampaň a zveřejnila program, se kterým půjde do voleb. Podívejte se, co slibuje:

More info:

Published by: IHNED.cz on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
Podívejte se na hlavní body, které ČSSD slibuje v programu:
ZDRAVOTNICTVÍ
- Pravidelná valorizace příspěvku za státní pojištěnce.- V každé lékové skupině dostupný lék bez doplatku.- Zrušení poplatků ve zdravotnictví. Zachován bude pouze příspěvek na stravu vnemocnici ve výši 60 korun, a to nejdéle 30 dní v roce.- Snaha o zlevnění léků snížením daně z přidané hodnoty na léky nebo jejichosvobozením od této daně.- Snížení počtu zdravotních pojišťoven a jejich vzájemné slučování. Stejná úhradu zastejné výkony placenou všemi zdravotními pojišťovnami.- Růst platového ohodnocení zdravotníků
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- Modernizace individuálních topenišť, tzv. kotlíkové dotace.- Masivní zateplování soukromých i veřejných budov.- Dobudování čistíren odpadních vod v obcích nad 2 000 obyvatel.- Stop obnovení průzkumu a těžbě zlata a zahájení průzkumu a pozdější těžběbřidlicového plynu.- Novela lesního zákona, která bude podporovat mimoprodukční funkce lesa včetněschopnosti zadržovat vodu v krajině
VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT
- Bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách.- Poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný.- Propad finanční podpory vrcholového sportu se zastaví.- Snazší přechod pro vrcholové sportovce do běžného života po ukončení sportovníkariéry; program sociálního zabezpečení bývalých olympioniků a paralympioniků.
SOCIÁLNÍ OBLAST
- Pravidelné zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku2015.- Zrušení druhého důchodového pilíře.
 
- Přijetí zákona o minimálním důchodu.- Porodné i na druhé a třetí dítě.- Podpora zaměstnavatelů, kteří vytvoří pracovní místa pro matky a otce porodičovské dovolené.- Podpora pro výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
KULTURA A CÍRKVE
- Zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešníchpříspěvkových organizací. Nový zákon o státní památkové péči.- Nižší daň z přidané hodnoty na knihy, nebo osvobození od této daně.- Novela autorského zákona.- Zvýšení výdajů na kulturu z výnosu odvodu z provozování loterií.- Výrazné snížení finančních plateb státu v rámci církevních restitucí.
EKONOMIKA
- Postupné zvyšování minimální mzdy z dnešních 8 500 Kč na 12 000 Kč v roce2018.- Nárok na nemocenskou i v prvních třech dnech nemoci v omezené výši.- Projekt „Osobní a domácí služby“, který nezaměstnaným nabídne širokou škáluuplatnění v oblasti domácích prací a služeb.- Investice veřejného sektoru - především do zateplování budov, retence vody vkrajině, dopravní infrastruktury a do sociálních služeb reagujících na stárnutípopulace.- Bude dodržen nejvýše tříprocentní deficit veřejných financí.- Registrační pokladny s fiskální pamětí a účtenkovou loterii.- Majetková přiznání.- Daň z příjmu právnických osob se zvýší o jeden až dva procentní body a budezavedena druhá sazba ve výši 25 až 30 procent pro velké firmy v energetickém,telekomunikačním a finančním sektoru.- Daň z příjmu fyzických osob bude progresivní se dvěma sazbami ve výši 15 procenta 27,5 procent ze stávající superhrubé mzdy, což odpovídá 20 procent do 100.000Kč a 30 procent nad 100.000 Kč z hrubé mzdy.
 
- Nebude se zvyšovat daň z přidané hodnoty.- Zdanění hazardu ve výši 21 až 22 procent.- Pokud to bude technicky možné, prodlouží se životnost JE Dukovany nejméně doroku 2042 a stávajících bloků JE Temelín do roku 2060.- Pokud to bude výhodné, zahájí se dostavba dalších bloků JE Temelín.- Rozvoj mýtného systému.- Vypracování studie proveditelnosti víceúčelového vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.
SPRÁVA
- Návrh ústavního zákona o obecném referendu.- Změna systému financování politických stran.- Zákon o státní službě.- Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.- Přesnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek.- Zákon o lobbingu.- Zrušení listinných akcií na doručitele.
POLICIE A JUSTICE
- Pravidla, která znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů.- Nový zákon o státním zastupitelství.- Vyšší počet policistů zejména v místech s vysokou kriminalitou a sociálnímnapětím.- Zákon o kybernetické bezpečnosti.
DIPLOMACIE A ARMÁDA
- Prioritou bude stabilizovat rozpočet resortu obrany za horizont současných jednoročních cyklů.- Snaha o vytváření sdílených kapacit sil a prostředků hlavních složekbezpečnostního systému.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->