Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
330Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
teorya ng wika

teorya ng wika

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 193,591|Likes:
Published by Vika Fideles
ibat ibang teorya ng wika na tagalog
ibat ibang teorya ng wika na tagalog

More info:

Published by: Vika Fideles on Jun 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

 
Nikolia Vika FidelesHI12 10967974
Ang
 
Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas
Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá’t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán angkatanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc.Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unangpanahón, ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino.Dati'y may teoryang ang tawag ay
wave theory
. Ayon sa wave theory, ang mganinunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ngpandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababawang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Nanggaling dawsilá sa Indonesia, Malaysia at ibá pang lugár. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawatpanahón ng pandarayuhan. Diumanó’y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita, Ifugáwat modernong Filipino sa Filipinas. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryangitó.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics,lexicostatistics), ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadongmagkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kanilángpagdatíng. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas.May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Ang pangalan ng pamilya ngmga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. Ang mga wikang Austronesian aymga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit saSouth America.Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian aydumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas.Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Dahil sa habà ng panahón nanagkahiwaláy silá, untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. Dumatíng angpanahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Ang ibig sabihin aynagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá’t ibáng grupo. Ito ang mga wikangkilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano, Tagalog, Cebuano at marami pang ibá.Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia atIndonesia. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô, nadalá rin nilá angkaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas - patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibápang mas malalayong bansá tulad ng India.Mula noon hanggáng ngayón, ang mga Filipino, tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg, aynanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Masasabi nating patuloyna nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám atpaggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap.
 
Bagamá’t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ngmga wikang Filipino, ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itónápuntahán ng mga dayuhan.
Teorya ng Wika - Pinagmulan ng wika
 
Ding Dong
- bagay. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran aymay sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Mga tunog angnagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana, relo, tren, at iba pa.
Halimbawa
: tunog ng eroplano; tunog ng doorbell; tunog ng basong nag uumpugan 
Bow Wow
– kalikasan. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan, anuman angpinagmulan ay ginagad ng tao. Halimbawa, ang tunog-kulog, ihip ng hanging, at iba pa.
Halimbawa: tunog ng ahas; tunog ng tubig na dumadaloy 
 
Pooh Pooh
– tao. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ringnagbibigay ng kahulugan. Dito ang tunog mula sa mga tao.
Hlimbawa: lahat ng tunog na sa tao nanggaling 
 
Kahariang Ehipto
– Ayon sa haring si Psammatichos, ang wika ay sadyangnatutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Natutunan kahit walang nagtuturo.Unconsciously learning the language.
Halimbawa: Wika ng mga aeta - wlang nagturo sa kanila; ngunit may sistema sila ng  pagsasalita.
Charles Darwin
– Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na“On the Origin of Language”, sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao paramabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba’t ibang wika. Wika natutunantungkol sa mga pakikipagsapalaran.
Halimbawa: tsaa – nakuha sa pakikipagsalimuot sa mga tsina.Kobyertos – nakuha sa pakikipagsapalaran sa mga Espanyol.
Genesis 11: 1-9
–Tore ng Babel. Story of Tower of Babel. Based on the Bible.
Wikang Aramean
– Believes that all languages originated from their language,Aramean or Aramaic. Syria. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sadaigdig ay ang lenggwahe ng mga Aramean. Sila ang mga sinaunang taong nanirahansa Syria (Aram) at Mesopotamia. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. 
TEORYANG YO-HE-HO
. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikhang taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. Ito ay ay unangnasapantaha ni NOIRE, isang iskolar noong ika-19 na dantaon.
Halimbawa: Haha o tawa ; Pag galit ng isang tao

Activity (330)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mhayelle Garcia liked this
Michelle Anne Laurel liked this
prettydamngood18 liked this
Karen Mae Mitrado Obregon added this note
thanks for the information. sana tama 'to :)) ii hope so !
Catheline Espinar Merino Full added this note
thanks much
1 hundred thousand reads
Myris Supnad added this note
If I'm not mistaken, the person who made the Teoryang Musikal was Otto Jespersen :)
Raquel Bien Macalalad added this note
it's very helpful..,
Nestor Benjamin added this note
ty
Angel Lhi Dela Cruz added this note
i really did my assignment...thank you..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->