Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Rakhine Commission Report - English Translation

Rakhine Commission Report - English Translation

Ratings: (0)|Views: 122|Likes:
Published by rohingyablogger
Rakhine Commission Report - English Translation
Rakhine Commission Report - English Translation

More info:

Published by: rohingyablogger on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/24/2013

 
 
Rkpubldh ae tmk [gdag ae Jyogjor
Edgol Rkpart ae Dgqudry Hajjdssdagag Xkhtordog Udalkghk dgRocmdgk Xtotk
= Fuly 2>?8
 
EARKYAR@
Pmk Rocmdgk Dgqudry Hajjdssdag wos kstobldsmk` ag Ouiust, ?9tm, 2>?2 ug`kr tmkoutmardty ae tmk ^rksd`kgt)s Kxkhutdvk Ar`kr ta `dshavkr tmk raat housks ae hajjugolvdalkghk og` pravd`k rkhajjkg`otdags ear tmk prkvkgtdag ae rkhurrkghk ae vdalkghk dgtmk euturk og` prajatdag ae pkohkeul hakxdstkghk' Pmk Hajjdssdag `roetk` tmk rkpartoetkr hag`uhtdgi kxtkgsdvk survky og` orhmdvol rkskorhm tmk Rocmdgk Xtotk' Pmk rkpartds gat wrdttkg wdtm tmk dgtkgtdag ae hostdgi blojk ag ogy iraup ar ariogdzotdag' Dtsavkrorhmdgi iaol ds ta prajatk pkohk og` `kvklapjkgt dg tmk rkidag'Pmk Hajjdssdag ds hajpask` ae mdstardogs, sahdol shdkgtdsts, lkiol kxpkrts, og` lko`krseraj khagajdh, paldtdhol, og` sahdol skhtars' Dg iotmkrdgi og` ogolyzdgi tmk `oto, tmkHajjdssdag kg`kovark` ta upmal` dts djportdoldty' Pmk rkhajjkg`otdags prkskgtk` dgtmds rkpart rkqudrk hlask haapkrotdag bktwkkg tmk iavkrgjkgt og` tmk ikgkrol publdh' Dtds djpartogt ear oll hdtdzkgs ta warc taiktmkr ta hrkotk o sustodgoblk kgvdragjkgt ae pkohk og` trogqudldty'Pmk Hajjdssdag rkhkdvk` ikgkraus ossdstoghk eraj iavkrgjkgt oikghdks, hdvdl sahdktyariogdzotdags, paldtdhol portdks, og` tmk ikgkrol publdh wmdlk `roetdgi tmds rkpart' PmkHajjdssdag waul` ldck ta kxtkg` dts tmogcs ta oll wma movk pravd`k` tmkdr suppart og`ossdstoghk' Mawkvkr, tmk Hajjdssdag waul` ldck ta mdimldimt hkrtodg dg`dvd`uols wmaskhagtrdbutdag ds porojaugt ta tmk suhhkss ae tmk Hajjdssdag)s warc'Edrst, tmk Hajjdssdag waul` ldck kxtkg` dts irotdtu`k ta ^rksd`kgt [ Pmkdg Xkdg ear earjdgi tmk Hajjdssdag ta horry aut tmds mdstardh warc os wkll os ear pravd`dgi ollgkhkssory ossdstoghk og` suppart' Jarkavkr, tmk Hajjdssdag waul` ldck ta tmogcJdgdstkrs ae tmk ^rksd`kgt)s aeedhk [ Xak Pmkdg og` [ Ougi Jdg3 rktdrk` Jdgdstkr ae Bar`kr Oeeodrs Ldkutkgogt Ikgkrol Pmkdg Mtoy3 Jdgdstkr ae Bar`kr Oeeodrs LdkutkgogtIkgkrol Pmkt Godgi Ydg3 Jdgdstkr ae Djjdirotdag og` ^apulotdag [ Cmdg Td3 tmk Hmdke Jdgdstkr ae tmk Rocmdgk Xtotk Iavkrgjkgt [ Cmdg Jougi Pdg3 Hajjog`kr ae YkstkrgRkidagol Hajjog` Jofar Ikgkrol Ca Ca Godgi3 Jdgdstkr ae Rocmdgk Xtotk Xkhurdty og`Bar`kr Oeeodrs Halagol Mtkdg Ldg3 @drkhtar Ikgkrol ae tmk Aeedhk ae tmk [gdagIavkrgjkgt [ Vow Pmog Pdgg3 @drkhtar Ikgkrol ae tmk Aeedhk ae tmk ^rksd`kgt [ MloPug3 @kputy @drkhtar Ikgkrol ae tmk Aeedhk ae tmk ^rksd`kgt [ Tk Jdg3 tmk Xkhrktory ae tmk Rocmdgk Xtotk Iavkrgjkgt [ Jdg Hmdt Aa3 tmk @drkhtar Ikgkrol ae tmk Gotdagol Orhmdvk @r' Ougi Jya3 og` Halagol Cyow Xak Ydg ae tmk Jdgdstry ae @kekgsk' PmkHajjdssdag waul` olsa ldck ta kxtkg` dts irotdtu`k ta Hmodrjog ae tmk Pug Eaug`otdagBogc [ Pmkdg Pug og` mds hallkoiuks eraj tmk bogcdgi skhtar3 @ow Yo Yo Pug3 [Pmkdg Jydgt3 @kputy Jdgdstkr ae Pklkhajjugdhotdags [ Pmougi Pdg3 [ Cyow Ydg og`tmk Ek`krol @kportjkgt ae Earkdig Oeeodrs ae Xwdtzkrlog` ear suppartdgi tmk
 
Hajjdssdag)s warc' Pmk Hajjdssdag olsa wdsmks ta tmogc @ow Ydg Pmozdg Pug ae Jyogjor Jdkrvo K`uhotdag Hkgtkr, Hlou`dgk Mokggd og` Iwkg Rabdgsag ear tmkdr k`dtardol ossdstoghk og` tmk tkoj lk` by [ Pmogi Hdg Pmowgi og` [ Ougi Mtug ear tmkdr rkskorhm ossdstoghk3 tmds rkpart waul` gat movk bkkg passdblk wdtmaut tmkdr voluoblkossdstoghk'Kg`kovardgi ta o`voghk tmk dgtkrksts ae tmk haugtry, tmk Hajjdssdag wdsmks ta prkskgttmds rkpart ta tmk publdh tmrauim tmk iaa` aeedhks ae tmk ^rksd`kgt ae tmk [gdag ae Jyogjor'@r' Jya Jydgt^rksd`kgtDgqudry Hajjdssdag

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->