Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ОБРАЗУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА

ОБРАЗУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Ratings: (0)|Views: 2,145|Likes:

More info:

Published by: Gratsiela Lubomirova on Jun 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
ОБРАЗУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНАFORMATION OF ADJECTIVES
Прилагателните имена в английския език могат да бъдат Прости и Сложни
1.
В тях не се различава представка, корен и наставка.например:good, kind, red, large, nice.
2.
Производните прилагателни имена се образуват от други прилагателни илидруги части на речта посредством представки и наставки.Прости(simple or primary)Сложни(secondary):производни(derivative)съставни(compound)
ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА /ADJECTIVESНай-употребяваните представки
при прилагателните имена са тези, които импридават противоположно значение.Те са:
 un-, in-, dis-.
Представката
 in-
има различен облик според това, с каква гласна започвакоренната дума:
 im-
пред
 р,m;ir-
пред
 г;il-
пред
 l:un-:
unkind, unjust, unbelievable
in-:
incorrect, insincere
im.:
impossible, immovable
ir-:
irregular, irrational
il-:
illogical, illegal
dis-:
disagreeable, disharmonious
 
Hай-употребяваните наставки
са:
-fill, –less, –able, –ibie, –al, -ant, -ent, -ary,-ory, –ive, –ous, –у, -ish.
 
-fill:
прибавя се към съществителни и показва наличиена някакво качество (на български
-ен, -ив, -лив, -овит):
use - useful- полезен;dread - dreadful- ужасен, страхотен;beauty - beautiful- красив;fruit - fruitful- плодовит
-less:
прибавя се към съществителни и показва липса на качество (набългарски
без-,
 
не
-):use - useless- безполезен, ненужен;help - helpless- безпомощен;child - childless- бездетен
-able:
прибавя се към глаголи и показвавъзможност да се извърши или понесе действието (на български
-им, -яем,-лив):
change - changeable- изменяем;love - lovable- обичлив;move - movable- движим;bear - bearable- търпим
-ibie:
visible- видим;responsible- отговорен; terrible- ужасен
-al:
central- централен,intellectual- интелектуален
-ant, -ent:
important- важен,different- различен
-ary, -ory:
elementary- елементарен,preparatory- подготвителен
-ive:
active- активен,progressive- прогресивен
-ous:
famous- прочут,glorious- славен
:
прибавя се към съществителни иозначава качество или подобие (на български
-ест, -ев, -ив
и др.):shade - shady - сенчест;sun - sunny- слънчев;luck - lucky- щастлив
-ish: а)
прибавя се къмприлагателни и означава непълна степен на изразеното с тях качество (набългарски
въз-, -икав, -ичък):
old - oldish- възстар;sweet - sweetish- сладникав; big - biggish- големичък, доста голям
б)
с нея се образуват прилагателни,означаващи национална принадлежност:England - English, Dane - Danish, Spain- Spanish.
-ward:
— означава направление:south - southward- южен, който сочикъм юг;home - homeward- към дома, към къщи;back backward- назадничав, изостанал
-ed:
прибавя се към съществителни:culture - cultured- културен;talent - talented- талантлив;gift - gifted- даровит, надарен
-en:
прибавя се къмсъществителни имена и означава от какъв материал е направено нещо:wood -wooden- дървен;gold - golden- златен, златист;wool - woollen- вълненatom - atomic- атомен;symphony - symphonic- симфоничен;patriot - patriotic- патриотичен;economy - economic- икономически, стопански Понякога
 -ic 
и
 -ical
 се употребяват без разлика в значението, напр.magic - magical -магически
.
Ударението е винаги върху сричката пред това окончание. При някоиприлагателни наставките придават различно значение на думата, напр.:economic- икономичен; икономически, стопански:economic history; economicpolicyн о:economical- пестелив, икономичен:an economical stove politic- уместен, разумен:a politic retreatн о:political- политически, държавен:political geography; political liberties, political economy historic- исторически, с историческо значение:historic sports; historic speech: historic timesн о:historical- исторически, от историята:historical events: a historical novel
 
3.-ic, -ical:
прибавя се към съществителни:atom - atomic- атомен;symphony - symphonic- симфоничен;patriot - patriotic- патриотичен;economy - economic- икономически, стопански Понякога
 -ic 
и
 -ical
се употребяват без разлика взначението, напр.magic - magical -магически
.
Ударението е винаги върхусричката пред това окончание. При някои прилагателни наставките придаватразлично значение на думата, напр.:economic- икономичен; икономически,стопански:economic history; economic policyн о:economical- пестелив, икономичен:an economical stove politic- уместен, разумен:a politic retreatн о: political- политически, държавен:political geography; political liberties, politicaleconomy historic- исторически, с историческо значение:historic sports; historic speech: historic timesн о:historical- исторически, от историята:historical events: a historical novel
 
Съставните прилагателни имена се състоят обикновено от две самостоятелнидуми, втората от които е винаги прилагателно, а първата може да бъде другачаст на речта:
а)
прилагателно и прилагателно на
 -ed:
air-haired- русокос;black-eyed- черноок;kind-hearted- добросърдечен Този вид прилагателни се произнасят с двойно ударениеTair-riaired.
б)
наречие и прилагателно:hard-working- трудолюбив, неуморен;downcast- клюмнал, отпаднал;well- meaning-добронамерен, с добри намерения
в)
съществително и прилагателно:sky-blue- небесносин;waterproof - непромокаем;childlike- детински, детски
г)
прилагателно и прилагателно:bitter-sweet- горчиво-сладък;light-green- светлозелен Характерно за английския език е, че и други части на речта, особеносъществителни, могат да се употребяват като прилагателни без никаква промянана формата:
a family
name-
фамилно
име, презимеthe
London
suburbs- предградията
на Лондонa letter-box
- кутия за
писма, пощенска
кутия
summer 
holidays-
лятна
ваканция
a goods
train-
товарен
влак 
a near 
relation-
близък
роднина

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shehaweh liked this
BorianaMihailova liked this
Elsi Dimitova liked this
Picksor liked this
viki_333 liked this
klechkakv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->