Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng Hóa phân tích (Analytical Chemistry) Tác giả: TS.GVC. Hoàng thị Huệ An Trường Đại học Nha Trang, 2012

Bài giảng Hóa phân tích (Analytical Chemistry) Tác giả: TS.GVC. Hoàng thị Huệ An Trường Đại học Nha Trang, 2012

Ratings: (0)|Views: 68 |Likes:
Chương 1. Đại cương về hóa phân tích
Chương 2. Phương pháp phân tích thể tích
Chương 3. Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 4. Phương pháp phân tích công cụ
Chương 5. Phương pháp tách chiết & sắc ký
Chương 6. Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm
[Nguồn]
http://ebook.edu.vn
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
Chương 1. Đại cương về hóa phân tích
Chương 2. Phương pháp phân tích thể tích
Chương 3. Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 4. Phương pháp phân tích công cụ
Chương 5. Phương pháp tách chiết & sắc ký
Chương 6. Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm
[Nguồn]
http://ebook.edu.vn
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

More info:

Published by: daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/30/2013

 
 CBGD :
TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
 
Bộ môn HÓA, ĐH Nha Trang
 
Bài giảng
 
HÓA PHÂN TÍCH(ANALYTICAL CHEMISTRY
 
1.1. NỘI DUNG, VAI TRÕ, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
 
a) Nội dung
 :
nghiên
cứu
 
 phương pháp xác định thành phần địnhtính / định lượng của các cấu tử trong đối tượng phân tích.
 
Cấu tử 
 
: ion, nguyên tử, phân tử, nhóm chức…
 Định tính
 
: nhận biết sự có mặt của cấu tử nào đó trong mẫu phântích dựa vào tính chất hóa học hay vật lý đặc trưng (màu, mùi, dạngtinh thể, hiệu ứng vật lý,…)
 
 Định lượng 
 
: xác định hàm lượng cấu tử nghiên cứu trong mẫu
 phân tích.
Chƣơng 1.
 
ĐẠI CƢƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH
 
 
b) Vai trò của hóa phân tích
:
ứng dụng
 
trong nhiều lĩnh vực
-
khoa học
-
kỹ thuật 
 
: hóa học, sinh học, thực phẩm, dược phẩm,y học, môi trường, nông hóa thổ nhưỡng, địa chất, vật liệu, khảocổ, pháp y,…
 -
sản xuất
 
: công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, xử lý môitrường,…
 
c) Yêu cầu đối với ngƣời học :
 
-
lý thuyết 
 
: nắm vững các tính toán về nồng độ, nguyên tắc vàkhả năng ứng dụng của các phương pháp phân tích
 
vận dụng
 -
thực hành
 
: nắm vững kỹ năng thao tác ; cẩn thận, kiên trì,chính xác; báo cáo số liệu trung thực
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->