Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Light (Polish) September 2013

The Light (Polish) September 2013

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Organ of the Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam of Lahore in Polish.
Organ of the Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam of Lahore in Polish.

More info:

Published by: Worldwide Ahmadiyya Anjumans Ishaat Islam on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
wrzesień
 2013
Światło
 
Będę kochał wszystkich ludzi 
 
Redakcja:
Shahid AzizMustaq Ali
Spis tre
ś
ci: Strona
Wezwanie Mesjasza 1Islam jest bardziej angielski 3
niż EDL
-Tim Stanley
Pochodzenie i rozwój hadisów 3
 
 Hazrat 
Maulana Muhammad AliOdrodzenie Wiary 4Maulana Abdul Haq Vidyarthi
 Mujaddid 
i zbrojny
dżihad 7 
 
tłumaczenie Shahida Aziz
 
Wezwanie Mesjasza
Hazra
t Mirza Ghulam Ahmad,Obiecany Mesjasz i
Mahdi 
Cztery źródła
 
Powinno być już oczywistym to, że w
SurzeFatihah
 
po słowach Chwała Bogu, BógNajwyższy, wyjawia cztery atrybuty, jako czteryźródła dobra i łaski, a w kolejnychwersach pokazuje nam, że każdypowinien poszukiwaćdobrodziejstw pochodzących zkażdego z tych źródeł. Każdy zwersów, od wersu [ChwałaBogu, do słów [KrólowiDnia Sąduoznacza oczywiście coś
innego -
[Chwała Bogu
 
[Panu Światów
 
[Miłosiernemu
 
[Litościwemu
 
[Królowi Dnia Sądu,
 -
a pięć kolejnych zwrotów,uzupełnia je, jako znakomiciewyrażone rozwinięcie.Oświadczenie [„Oto Ciebie czcimy”nawiązuje do słów [„Chwała Bogu”,wskazując na to, że jedynie, Istota odoskonałych cechach, której imię brzmi
Allach jest warta uwielbienia i adoracji,
wyrażenie [Pan Światównawiązujedo słów [Stworzyciel, wskazując nafakt, że szukamy pomocy w potężnym źródle
boskiego
Rububiyyat 
 
, które jest najbardziejobszerną i wszechstronną skarbnicą dobra,ponieważ bez dobrodziejstw boskiego
Rububiyyat 
 
jest to absolutnie niemożliwe, abypoczynić jakiekolwiek postępy lub rozwijaćsię zewnętrznie jak i wewnętrznie, lubpozostać w niezmiennym stanie, lub miećudział w duchowej odnowie; słowaodnoszą się do słowa[Miłosierny, w związku z tym, że osoba, która
recytuje i powtarza
[„Prowadźnas drogą prostą”poszukuje dobrodziejstwze źródła [Miłosiernego, ponieważ nikt nie jest upoważniony i nie ma prawa dowskazówek, a skarb ten jest możliwy do
uzyskania tylko poprzez boski
Rahmaniyyat 
;zwrot 
[drogą tych, którychobdarzyłeś dobrodziejstwami nawiązuje do
 
wrzesień
 
2013
Pierwszy na
ś
wiecie muzu
ł
ma
ń
ski serwis internetowy transmituj
ą
cy audycje „na
ż
ywo”.
www.virtualmosque.co.uk 
Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam (Polska)
Jedyna muzu
ł
ma
ń
ska organizacja wierz
ą
ca,
ż
eMohammed jest ostatnim prorokiem Allacha.
Światło
 
 
2
wrzesień
 2013
Będę kochał wszystkich ludzi 
 
Światło
 
słowa [Litościwyw związkuz tym, że człowiek, który recytuje i
powtarza
[„drogątych, których obdarzyłeśdobrodziejstwami” szukadobrodziejstw, które płyną zeźródła [Litościwego, bo
znaczenie tego jest takie "O Ty,
który odpowiadasz na modlitwy wTwoim miłosierdziu i łasce! Pokażnam drogę Apostołów i tychprawych i wiernych, którzyzatracając się głęboko w błaganiui wysiłkach, otrzymali od Ciebiedobrodziejstwa pod różnąpostacią: wiedzy, prawdy, wizji iobjawienia, i osiągnęli standoskonałej wiedzy i mądrościpoprzez bezustanną modlitwę,pokorę i szlachetne uczynki"; wers[nie zaś(ścieżkami)tych, na których jesteśzagniewany, i nie tych którzybłądzą jest powiązany z wersem[Królowi Dnia Sądu, ponieważ ten, kto
recytuje i powtarza
[„niezaś(ścieżkami)tych, na których jesteś zagniewany, inie tych którzy błądzą” poszukuje dobrodziejstwpłynących ze źródła [Króla Dnia Sądu,
bo znaczenie tego jest takie "O! Ty Panie Dnia
Sądu! Zbaw nas od nieszczęść, wywołanych Twoimgniewem, klęsk takich jak plagi etc., którychmielibyśmy doświadczyć na tym świecie podobniejak Żydzi, i od kary w kolejnym świecie, gdybyśmyzeszli z drogi prowadzącej do zbawienia, tak jakchrześcijanie." W tym wersecie chrześcijaniezostali określeni [tymi, którzy błądzą,dlatego że nie doświadczają boskiego gniewu natym świecie. Ponieważ wspólnota ta zeszła z drogizbawienia, którego mieli dostąpić w kolejnymświecie, dlatego też zostanie ukarana w kolejnymżyciu. Ale Żydów określono jako
[na
których jesteś zagniewany dlatego, że nawet natym świecie, dotknęły ich wielkie nieszczęścia,kary i cierpienia takie jak plagi, które stanowiąjeden z rodzajów kary, z powodu wykroczeń,których się dopuścili. Ponieważ Żydzi nie tylkooskarżali bożych proroków i inne prawe osoby ofałsz i odrzucali je, ale także przyczynili się dośmierci wielu z nich, spiskowali przeciwko ichżyciu i dręczyli ich i
niepokoili ich haniebnymi i
niecnymi słowami i takimwłaśnie niepoprawnym
zachowaniem wzbudzali odczasu do czasu oburzenie
Boga, który zsyłał na nichróżne kary. Wielokrotniewiele setek tysięcy Żydówzostało zgładzonych przezzarazy, i wiele tysięcy z nichzginęło albo od miecza albozostało uprowadzonych nainne ziemie jako więźniowie.Ostatecznie, po śmierć Jezusa(pzn), stali się na wieki tymi[na którychjesteś zagniewany. PonieważNajwyższy Bóg wiedział, że
byli oni przewrotnym
narodem, groził im w
Torze
 
głównie tym, że ukarze ichna tym świecie. Wiele razygniew boży zstępował na nichw okropnej formie, ponieważ gnębili sprawiedliwesługi Boga rękoma i językami, i to właśnie dlategodoświadczyli Gniewu Niebios na tym świecie, abystanowiło to ostrzeżenie dla tych ludzi, którzy wprzyszłości będą się sprzeciwiali apostołom Boga iJego sprawiedliwym sługom w ten sam sposób, idręczyli ich lub planowali ich zagładę lub
zniszczenie ich reputacji.
Ostrzeżenie
 
Z nauczania tej modlitwy, wynika sugestia, żenależy unikać usposobienia i postaw podobnychdo żydowskich i dlatego jeśli pojawi się wśród wasApostoł Boży, nie powinnyśmy, tak jak Żydzi, braćudziału w pośpiesznej i lekkomyślnej grze,dręczyć lub przysparzać mu cierpienia, oskarżającgo o kłamstwo; nie powinnyśmy nazywaćprawego człowiek kłamcą i poddawać go różnymmękom i źle o nim mówić i oczerniać go, bopodobnie jak Żydzi możemy stać się celem gniewubożego. Jest to godne pożałowania, że ludzie
ummah
 
też potykają się i upadają, ale niewyciągają wniosków z historii Żydów.Ostrzeżeniem, na które powinnyśmy baczyć, byłaobietnica powrotu proroka Eliasza dana Żydom, ito, że napisano w Piśmie, że Jezus nie przyjdzie do
Park Narodowy Yellowstone
 
wrzesień
 2013
3
Światło
 
Będę kochał wszystkich ludzi 
 
że 99 procent już to zrobiło. Ale żywię nadzieję, żezachowają oni wiele ze swojej religijnejtożsamości, która góruje nad materialistycznym,świeckim bałaganem, którego zmuszeni zostalistać się częścią.
Nie jestem jednym z tych, nowych metro-
politycznych laburzystów, którzy chcą stworzyćwielokolorowy naród hipisów. Jestem kulturowymkonserwatystą, katolickim szowinistą i obrońcąwszystkiego, co jest warte czci. Ale to właśniedlatego, że jestem tradycjonalistą patrzę na islam iwidzę wiele godnego podziwu –
 
uporządkowany,wrażliwy wobec sacrum, ucywilizowany ...
 (
Od redakcji 
: powyższy tekst jest krótkimfragmentem zaczerpniętym z artykułu TimaStanley’a opublikowanego w sieci, na blogu
TheTelegraph
. Pełen artykuł do przeczytania na:<
Pochodzenie i rozwój hadisów
 
Hazrat 
Maulana Muhammad Ali
Sunna lub hadisy są bezsprzecznie drugim [poKoranie, ale jednocześnie drugorzędnym źródłem,z którego czerpie się wiedzę o nauczeniach islamu.Sunna dosłownie oznacza drogę, reguły, sposóbpostępowania lub sposób na życie, a hadis
-
wypowiedzi przekazane człowiekowi zapośrednictwem zmysłu słuchu lub poprzez
objawienie.
ˡ W pierwotnym znaczeniu, sunna
czasu aż Eliasz powróci na tą ziemię po raz drugi.Żydzi, dosłownie interpretując święte pismojednogłośnie przyjęli doktrynę, że powrót ProrokaEliasza na tą ziemię był absolutnie konieczny i
istotny, i zgodnie z tym przekonaniem nie mogli
przyjąć Jezusa (pzn) i kwestionowali jego przyjścieponieważ Eliasz nie powrócił jeszcze na ten padółpo raz drugi, jak zostało im obiecane. Tadosłowność stała się źródłem wszystkich ichkłopotów. To, co okazało się rzeczywistąprzyczyną wszystkich ich nieszczęść iprzeciwności to dosłowna interpretacjametaforycznej wypowiedzi Świętego Pisma i to, żewszyscy ich duchowni jednogłośnie przyjęli, żeprzyjście Eliasza jest konieczne zanim pojawi sięMesjasz, a także to, że śmiali się z interpretacji, żeEliaszem był Jan Chrzciciel (którego muzułmanienazywają Yahya), który przyszedł w duchu i mocyEliasza, i mówili, że jeżeli to nie sam Eliaszprzyszedł, ale tylko ktoś na jego podobieństwo, todlaczego w boskim proroctwie nie było mowy oprzyjściu kogoś na podobieństwo Eliasza zanimnadejdzie Mesjasz. W ten sposób, ich serca stałysię twarde i uparte, i okrzyknęli sprawiedliwegoczłowieka heretykiem i kłamcą.
 Islam jest bardziej angielski
niż EDL [English Defence
League]
 Tim Stanley
...Dzisiaj nasze spotkania z obcą kulturą sąkłopotliwe właśnie dlatego, że brak nam silnegopoczucia tego, kim jesteśmy. Dużo strachuokazywanego w obliczu islamu wynika ze śmierciducha chrześcijaństwa
-
widząc ludzi, którzynaprawdę wierzą, czujemy strach. Natomiast większość muzułmanów trzyma się wartości, którebyły kiedyś zdecydowanie angielskie i którenależałoby odkryć na nowo. Islam zobowiązujeswoich wyznawców, aby pielęgnowali swoje
rodziny, aby czcili kobiety, traktowali z szacunkiemnieznajomych oraz by przestrzegali prawa kraju, w
którym mieszkają (tak, tak, naprawdę) i aby„dawali hojnie”. Z jednego z ostatnich badań opiniipublicznej, wynika że Brytyjscy muzułmanieprzekazali więcej pieniędzy na cele charytatywneniż wszystkie inne grupy religijne. Wiele napisanoo potrzebie lepszej integracji muzułmanów wangielskim społeczeństwie, choć jestem pewien,
Hamilton Pool, Teksas, USA
1. See next page.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->