Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Softverske tehnike - televizija.doc

Softverske tehnike - televizija.doc

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Danijela Lazarevic
Softverske tehnike - televizija.doc
Softverske tehnike - televizija.doc

More info:

Published by: Danijela Lazarevic on Sep 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLADOBOJ
SEMINARSKI RAD
PREDMET: Softverske tehnikeTEMA: Televizija
PROFESOR: Dr Ljubiša Preradović STUDENT: Danijela Lazarević
 
Viša Tehnička ŠkolaDobojSoftverske Tehnike
ASISTENT: Dipl.inž.inf.Goran Kuzmić BR. INDEKSA: 1682/03ODSEK: ElektrotehničkiSMER: InformatikaBazu podataka ne čine samo organizovane tabele kao nosioci podataka, već je to kompletan program koji može proračunavati,filtrirati podatke, štampati izveštaje itd. Programe sličnog tipa možetenaće sresti u preduzima, bankama, poštama, arhivama, i praktično rečeno - svuda.Microsoft Access je program za rad sa bazama podataka firmeMicrosoft. Aktuelna verzija nosi oznaku 2000, dok je i prethodnaverzija 97 u širokoj upotrebi. Za Microsoft Access proizvođač tvrdi da je najpodavaniji program za rad sa bazama podataka svih vremena, sadesetinama miliona prodatih kopija. Access 2000 je ovog časanajnovija, šesta verzija i dolazi u paketu Microsoft Office 2000Professional, a sam program je imao tri 16-bitne verzije i tri 32-bitneverzije. U trenutku objavljivanja ovog časa, u pripremi je verzijaAccessa za MS Office 10 čija beta verzija je već u rukama probranihtestera.U početnim verzijama nesavršen, program je danas prerastao unajozbiljnijeg konkurenta za razvoj aplikacija kod kojih je osnova baza podataka. Dok se nekada programirala svaka operacija nad bazom, u Accessu je većina stvari automatizovana i uz oslanjanje nausluge operativnog sistema se često do gotove, jednostavne baze,dolazi koristeći isključivo rad sa mišem bez napisane ijedne linije programskog koda. U Accessu se svaki podatak ili polje tretira kaoobjekat koji ima skup osobina, te kažemo da je Access objektna baza podataka i da se formiranje baze naziva objektno programiranje baze.
Objekti baze
Razvijena baza podataka u Accessu se sastoji od sledećih elemenata,tj. objekata: tabele, upiti, maske i izveštaji; a može sadržati: DataAccess strane, makroe i/ili VBA module (Visual Basic for Application- programski jezik za programiranje operacija u Office aplikacijama).
Tabele
su nosioci podataka. Podaci se mogu nalaziti isključivo utabelama. Svaka tabela se sastoji od kolona i redova, dok se presek kolone i reda naziva polje. Polje može biti sledećeg tipa: tekst, broj,
Danijela Lazarević, Doboj 20062
 
Viša Tehnička ŠkolaDobojSoftverske Tehnike
datum/vreme, logičko polje, memo polje (polje u koga se može unetitekst proizvoljne veličine), polje za unos brojeva u novčanom formatu, posebno polje u kome se automatski po započetom unosu slogainkrementira broj (polje
AutoNumber
), hiperlink polje (pokazivač naadresu na Internetu), OLE objekt polje (polje sa objektom povezanimiz drugog programa) i
Look Up
polje (polje čiji prikazani sadržaj senalazi u drugoj tabeli). Pri kreiranju baze podataka veoma je bitno postaviti tip polja, jer su brzina rada, organizovanost podataka iveličina same baze u direknoj vezi sa ispravno postavljenim tipom polja. Npr. za datum tipa
01/01/2001
tip polja ćemo postaviti na
Date/Time
(datum/vreme); za isključivo numeričke vrednosti postavljamo tip polja na
Number
; za kombinovani alfanumerički unostip polja postavljamo na
Text
kod koga se predviđa Baza podatakamože (često i treba) da sadrži više tabela koje se preko relacijameđusobno povezuju. Npr. čitaoce ćemo držati u jednoj tabeli, knjigeu drugoj, a iznajmljivanja/vraćanja knjiga u troj. Relacije seuspostavljaju samo među istovetnim podacima, a najčešće izmeđušifara (npr. šifru čitalaca u tabeli
čitaoci_osnovni_podaci
i šifru čitalacau tabeli
izdavanje_knjiga
valja međusobno povezati relacijom jedan prema više - jedan čitalac može uzeti više knjiga, ali se jedna knjiga nemože nalaziti kod više čitalaca istovremeno). Na ovaj način seizbegava višestruki unos podataka za čitaoca pri svakoj njegovoj poseti biblioteci, a mogućnost grešaka pri unosu adrese ili nazivačitaoca je praktično anulirana,maksimalni broj karaktera u unosu, itd.
Upiti
su posebni pregledi kojima se postavlja neki upit nad tabelom ikoji izdvajaju podatke za pregled na ekranu ili štampanje putemizveštaja. Npr. ukoliko želimo pregled svih narudžbina ostvarenih posle meseca januara u kriterijum za upit ćemo upisati>31.01.2000.Sem izdvajanja podataka postoje i posebni upiti koji mogu kreiratitabelu koristeći drugu tabelu ili više drugih tabela nad kojom je postavljen upit, odnosno mogu brisati podatke iz postojeće tabeletakođe po nekom kriterijumu. Postoje i drugi koje ćemo takođe kasnijerazmotriti. Za sada ih samo nabrojimo:Updateupit (proračunava podatke i rezultat upisuje u polje tabele, npr.ukupno=cena*količina-upisuje rezultat u poljeukupno),Unionupit,Crosstabupit (proračun nad prividnom matricom) iAppendupit koji dodaje slogove u postojeću tabelu.
Danijela Lazarević, Doboj 20063

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->