Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konsep Ketuhanan Yahudi

Konsep Ketuhanan Yahudi

Ratings:
(0)
|Views: 2,708|Likes:
Published by ibnu sirin

More info:

Published by: ibnu sirin on Jun 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
PENGHARGAAN
ميحرلا نرلا ا مسب
ّلضم ف ا هدي نم ،عأ تئس نمو ،أ روش نم ب ذو ،هغو ،و هد ، دامأ ،سرو هدع اد أ دشأو ، كيش  هدحو ا إ إ  أ دشأو ،  ف لضي نمو ،:دب
Alhamdulillah, segala pujian penulis
rafa’ 
kan ke hadrat Allah S.W.T di atas rahmat dan
inayah
 Nya, dapatlah penulis menyelesaikan tugasan yang dipertanggungjawabkan iaitu "KonsepKetuhanan Menurut Agama Yahudi". Terima kasih juga kepada Ustaz Prof. Madya Dr. MohdFakhrudin Bin Abdul Mukti di atas tunjuk ajar beliau dalam menyempurnakan kajian penulis ini.Penulis telah ditugaskan mengumpulkan maklumat mengenai perkara-perkara asas berkenaandengan konsep ketuhanan agama Yahudi.Di dalam tugasan ini, penulis telah memuatkan penerangan-penerangan umum mengenaiasal-usul agama Yahudi, peringkat penyembahan Yahuah dan Yahudi dari sudut kacamata Islam.Secara umumnya, segala maklumat yang penulis bawakan adalah bersifat umum, mudah danringkas. Kajian ini hanyalah sekadar mengenengahkan kembali maklumat yang berupa faktasupaya maklumat ini dapat dikongsi bersama sidang pembaca sekalian. Fakta-fakta yang dibawa benar-benar membantu kita mengenali keadaan sebenar agama Yahudi khususnya dalam konteksketuhanan mereka.Diharapkan para pembaca dapat memahami maklumat yang diberi dengan sebaiknyasupaya dengan keterangan demi keterangan yang penulis bentangkan dalam hasil kerja ini benar- benar memberi kesan kepada pihak pembaca sekalian serta menambah kekuatan sidang pembacaagar usaha yang dibawa oleh para ulama’ dalam memantapkan akidah tidak terus terkubur begitusahaja dalam menerangkan hal ehwal sesuatu agama supaya menjadi pemangkin serta menjadi benteng keimanan kepada generasi-generasi yang mendatang dalam menangkis keruntuhanakidah.
Wallahu a’lam
.
 
Agama YahudiPengenalan
Perkataan Yahudi sebenarnya bukanlah perkataan yang dikhususkan untuk agama. Perkataan inisebenarnya merujuk kepada salah satu nama bangsa iaitu bangsa Yahudi. Sesetengah pengkajiagama menyatakan bahawa perkataan Yahudi dikaitkan dengan anak Nabi Yaakub a.s. yangkeempat iaitu Yahuda. Beliau adalah dari kaum Israel. Gelaran ini mula terkenal selepaskeruntuhan kerajaan Yahuda pada tahun 586 SM. Kemudian perkataan
Yahudi
dinisbahkankepada bangsa ini yang menganut agama Yahudi atau agama Musa.Kaum Yahudi juga disebut dengan bangsa Israel atau Ibrani (
 Hebrew
). Kaum Israel bererti anak-anak Israel. Dr. H.O.K. Rahmat S.H. menyatakan, dalam bahasa Ibrani, perkataanIsrael bermaksud hamba Tuhan. Namun mengikut pendapat lain, perkataan Israel membawamaksud pahlawan Tuhan. Ia adalah gelaran Nabi Yaakub yang juga nenek moyang kepada kaumIsrael. Makna perkataan
 Ibrani
, mengikut sesetengah pendapat adalah nama puak yang sampairantaian keturunannya kepada Sam Bin Nuh. Daripadanya terbentuk kaum yang besar yangdinamakan keturunan Saam. Terdapat lapan jenis bangsa yang lahir daripada keturunan Saamiaitu Ashour, Babil, Finique, Aram, Kan'an, Kaldan, Ibrani dan Masri. Oleh itu, agama Yahudiadalah agama yang dibangsakan kepada bangsa Yahudi yang menjadi penganut kepada agamaini.
1
Sejarah Ringkas Dan Perkembangan Agama Yahudi
1
Dr. H.O.K. Rahmat S.H.,
 Dari Adam Sampai Muhammad : Sebuah Kajian Mengenai Agama-agama
.,(1984),Pustaka Aman Press : Kota Bharu. hlm.349.
2
 
Penulis akan menerangkan berkenaan rentetan sejarah agama Yahudi secara umum supaya ialebih mudah difahami. Zaman sejarah agama Yahudi dapat diklasifikasikan kepada empat zamanatau peringkat iaitu :1.Zaman Biblical (2000 hingga 330SM)2.Zaman Hellenic (330 hingga 70 SM)3.Zaman Buangan atau Diaspora age (70 hingga 1947 M)4.Zaman Penubuhan Negara Yahudi (1948M)Zaman BiblicalZaman Biblical (2000 hingga 330 SM) adalah zaman pertama. Ia dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu :
Zaman asas kaum
Zaman Kan'an
Zaman kacau bilauZaman Asas KaumZaman ini adalah zaman pengasas atau pemimpin terawal dalam sejarah Yahudi. Zaman ini bolehdikategorikan kepada beberapa peringkat seperti berikut.
Zaman Nabi IbrahimLebih kurang pada tahun 2000 SM, Ibrahim dan Siti Sarah dilahirkan di kota Ur daripadaketurunan Kaldan (Iraq) dalam daerah kerajaan Babylon. Pada masa itu, kerajaan bangsa Kaldan jauh terpesong dan sesat dalam kepercayaan dan akhlak. Mereka menyembah berhala-berhala
3

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MhaEy LhIe liked this
Princezz DoLphin liked this
Yusuf Rzja liked this
Zaharah Ali liked this
Shameer Haziq liked this
Shameer Haziq liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->