Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
279Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proposal Kajian Tindakan

Proposal Kajian Tindakan

Ratings:

4.67

(9)
|Views: 11,126 |Likes:
Published by gemini_peace864206

More info:

Categories:Types, Research
Published by: gemini_peace864206 on Jun 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
GGGB 5023: KAJIAN TINDAKAN
 
KERTAS CADANGAN KAJIANTINDAKAN
NAMA AHLI PENGKAJI :NORMAHIDAYU BINTI MOHD NORDIN (P 48642)SITI HASMIYATI BINTI ZAHARI (P 48666)SALJINEH BINTI BOBBY (P48617)TAN SIN YEE (P48643)ZALEHA BINTI MOHD JAAFAR (P48661)PENSYARAH :PUAN NORSAKINAH
 
BAB 1
1.1 LATAR BELAKANG
Kualiti pencapaian pelajar sangat bergantung kepada proses pengajaran dan pembelajaran guru didalam kelas. Pemerkasaan pelajar dalam menguasai matapelajaran geografi dapat dicapai melalui pengajaran yang berkesan dan efektif. Geografi adalah satu mata pelajaran yang sangat komplekskerana ia bukan sahaja mempunyai ciri-ciri sosial tetapi termasuk juga ciri-ciri sains semula jadi.Geografi memandang manusia dengan aspek semula jadinya sebagai penaburan ruang yangsaling berkaitan di atas permukaan bumi. Pola-pola tersebut adalah seperti penaburan penduduk, bandar, bahasa, negeri, politik, sistem pertanian, perindustrian, iklim serta penduduk. Selain itu,geografi ini juga merupakan subjek di mana kandungannya adalah berdasarkan fakta semata-mata.Oleh yang demikian, geografi bolehlah disifatkan sebagai satu bidang pengetahuan atau
'field of knowledge' 
dan bukanlah satu subjek yang tersendiri di mana pengetahuan-pengetahuan adalahasli kepada mata pelajaran itu. Hal ini menyebabkan pelajar sukar untuk memahami subjek inidengan baik, serta tidak memberi penumpuan di dalam kelas dan seolah-olah tidak berminatmengikuti proses pengajaran dan pembelajaran subjek geografi. Ini menyebabkan pelajamenganggap bahawa subjek geografi memang susah untuk dipelajari dan difahami. Persepsisebegini membuatkan pelajar hilang semangat dan motivasi dalam pembelajaran. Akibatnya,mereka hilang minat untuk mempelajari subjek geografi. Ini merupakan satu cabaran yang besar  bagi guru yang mengajar matapelajaran geografi untuk menarik minat pelajar untuk mempelajarisubjek tersebut.Guru harus berusaha dan memikirkan teknik pengajaran yang menarik dan berkesan sertamempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang mana lebih fokuskepada teknik pengajaran yang berpusatkan pelajar Melalui teknik tersebut, pelajar dapatmenjalankan proses pembelajaran sendiri, menemukan sendiri, secara berkelompok seperti bermain, maka menjadi senang, sehingga tumbuhlah minat untuk belajar, khususnya dalam belajar matapelajaran geografi.
 
1.2 PENYATAAN MASALAH KAJIAN
Dalam pembelajaran geografi, para pelajar sering kali menghadapi pelbagai masalah dalammenguasai subtopik pembelajaran geografi terutamanya pembelajaran yang berkaitan dengannama-nama tempat. Oleh itu, tujuan utama permainan Geodam adalah sebagai salah satu carauntuk membantu para pelajar mengingati fakta-fakta yang berkaitan dengan pembelajarangeografi melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Di samping itu, permainan ini juga dapat mewujudkan keseronokan kepada para pelajar dalam mempelajarigeografi dan sekaligus dapat memupuk minat dan cinta pelajar kepada mata pelajaran geografi.
1.3 RASIONAL KAJIAN
Rasional kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap subjek geografidan juga melibatkan semua pelajar dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran (P&P) dalamkelas dengan menggunakan teknik permainan (Geodam). Ini adalah kerana didapati pelajahilang minat terhadap subjek geografi disebabkan oleh guru yang masih lagi mempraktikkankaedah tradisional untuk mengajar. Teknik permainan ini boleh menimbulkan minat pelajar dalam subjek geografi kerana kebanyakan pelajar mempunyai sifat suka akan permainan.
1.4 TUJUAN
Tujuan kajian ini dilakukan ialah untuk meningkatkan minat pelajar serta membantu pelajar mencapai prestasi yang cemerlang dalam subjek geografi di mana dilihat pencapaian pelajar semakin merosot. Pelajar didapati kurang meminati subjek Geografi disebabkan isi kandungansubjek ini kebanyakan berdasarkan fakta semata-mata dan memerlukan pelajar mengingati ataumenghafal fakta untuk peperiksaan.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->